Mae Holt tua pum milltir i’r gogledd-ddwyrain o Wrecsam ac ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr. Saif ar dir gwastad uwchben glannau de-orllewinol afon Dyfrdwy ac mae’n wynebu pentref Farndon, yn Swydd Gaer, ar draws yr afon i’r gogledd. Mae’r bont dywodfaen nodedig sy’n croesi’r afon rhwng y ddau bentref yn cynrychioli cyswllt hynafol rhwng y ddwy wlad.

Mae’r ardal gadwraeth yn cynnwys y rhan fwyaf o’r anheddiad gan gynnwys ardal ganoloesol ganolog y pentref yn ogystal â’r prif lwybrau i ganol y pentref.

Cafodd Ardal Gadwraeth Holt ei dynodi ym mis Awst 1975 a newidiwyd ei ffin a’i ehangu ym mis Mawrth 1999. Mabwysiadwyd Ardal Gadwraeth Holt ym mis Tachwedd 1990 ac mae gwaith yn mynd rhagddo ar hyn o bryd i baratoi Asesiad o Gymeriad a Chynllun Rheoli Ardal Gadwraeth Holt. Daeth cyfarwyddyd erthygl 4(2) Holt i rym ym mis Hydref 2000.

Bydd y ddogfen Cynllun Asesu a Rheoli Nodweddion ar gyfer yr ardal gadwraeth hon yn cael ei hychwanegu ar ôl iddi gael ei diweddaru yn unol â Safonau'r Gymraeg a’r safonau hygyrchedd.