Mae Ardal Gadwraeth Gresffordd yn cynnwys canol y pentref hanesyddol sydd tua 4 milltir i’r gogledd-ddwyrain o Wrecsam oddi ar y B5445, yr hen ffordd o Wrecsam i Gaer. Mae’r pentref wedi datblygu ar benrhyn gwastad uwchben ardal serth ar ochr dyffryn afon Alun wrth iddi lifo i gyfeiriad y gogledd-ddwyrain i ymuno ag afon Dyfrdwy.

Canolbwynt yr ardal gadwraeth yw eglwys y plwyf, Eglwys yr Holl Saint, adeilad rhestredig Gradd I bendigedig sy’n rhoi teimlad cryf o le a hunaniaeth i’r pentref. Nid yw’r pentref sydd wedi tyfu o amgylch yr eglwys wedi newid llawer hyd heddiw.

Cafodd Ardal Gadwraeth Gresffordd ei dynodi am y tro cyntaf ym mis Awst 1975 a newidiwyd ei ffin ym mis Tachwedd 1999. Mabwysiadwyd Asesiad o Gymeriad a Chynllun Rheoli Ardal Gadwraeth Gresffordd ym mis Medi 2009.