Mae Ardal Gadwraeth Ffordd y Tylwyth Teg tua milltir i’r de o ganol tref Wrecsam ac mae bron iawn am y terfyn ag Ardal Gadwraeth Salisbury Park i’r gogledd. Cafodd ardal Ffordd y Tylwyth Teg ei chynllunio yng nghanol y bedwaredd ganrif ar bymtheg fel maestref preswyl nodedig ac eang yn y dref. Prif nodwedd arbennig yr ardal yw’r manylion Celfyddyd a Chrefft nodedig ar lawer o’r adeiladau yn ogystal ag ansawdd uchel yr adeiladau, eu cynllun a’u lleoliad.

Cafodd Ardal Gadwraeth Ffordd y Tylwyth Teg ei dynodi ym mis Awst 1975 a newidiwyd ei ffin ym mis Rhagfyr 1997. Daeth cyfarwyddyd erthygl 4(2) Ardal Gadwraeth Ffordd y Tylwyth Teg i rym ym mis Mai 1998. Mabwysiadwyd yr Asesiad o Ardal Gadwraeth Fairy Road ym mis Chwefror 1999.

Bydd y ddogfen Cynllun Asesu a Rheoli Nodweddion ar gyfer yr ardal gadwraeth hon yn cael ei hychwanegu ar ôl iddi gael ei diweddaru yn unol â Safonau'r Gymraeg a’r safonau hygyrchedd.