Mae Erbistog yn un o blith nifer o bentrefannau a phentrefi ar hyd afon Dyfrdwy. Yn Erbistog mae’r afon yn llifo drwy rannau olaf dyffryn serth dramatig cyn ymlwybro i gyfeiriad y gogledd ar draws y gorlifdir tonnog ac isel i gyfeiriad Caer. Mae Erbistog 2km i’r gorllewin o bentref Owrtyn a rhaid teithio ar hyd rhwydwaith o lonydd gwledig cul oddi ar y briffordd o Owrtyn i Wrecsam i gyrraedd y pentref.

Mae’r ardal gadwraeth yn canolbwyntio ar yr ardal o amgylch Eglwys y Santes Hilary sydd ar lan afon Dyfrdwy islaw sgarp tywodfaen 45 metr o uchder, gyda choed aeddfed yn gefnlen iddo. Mae’r ardal amgylchynol o natur wledig, ac yn cynnwys caeau pori yn bennaf.

Cafodd Ardal Gadwraeth Erbistog ei dynodi am y tro cyntaf ym mis Awst 1975 a newidiwyd ei ffin ym mis Ebrill 2000. Mabwysiadwyd Asesiad o Gymeriad a Chynllun Rheoli Ardal Gadwraeth Erbistog ym mis Mai 2010.