Mae Ardal Gadwraeth Bersham tua 2.5 milltir i’r de-orllewin o ganol tref Wrecsam ac i’r gogledd o anheddiad diwydiannol Rhostyllen.

Mae’r ardal gadwraeth mewn rhan goediog o rannau uchaf Dyffryn Clywedog sy’n rhedeg o Mwynglawdd i Wrecsam. Mae dylanwad y gwaith haearn ac Ystad Plas Power gerllaw yn amlwg yn natblygiad y pentref, yr arddulliau pensaernïol a’r nodweddion sy’n rhoi ei gymeriad unigryw i Bersham.

Cafodd Ardal Gadwraeth Bersham ei dynodi am y tro cyntaf ym mis Awst 1975 a newidiwyd ac ehangwyd ei ffiniau yn 2003. Mabwysiadwyd Asesiad o Gymeriad a Chynlluniau Rheoli Ardal Gadwraeth Bersham ym mis Rhagfyr 2009.