Mae Ardal Gadwraeth Barics Hightown yn canolbwyntio ar safle’r barics hanesyddol sy’n dyddio’n ôl i ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae’r barics i’r gorllewin o Kingsmill Road ar gyrion deheuol canol tref Wrecsam. Y barics oedd cartref gwreiddiol y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig ac mae rhannau o’r safle yn dal i gael eu defnyddio gan y Weinyddiaeth Amddiffyn ar gyfer y Peirianwyr Trydanol a Mecanyddol Brenhinol a’r Fyddin Diriogaethol. Mae’r adeiladau hanesyddol yn nodwedd arbennig yn y rhan hon o Wrecsam ac mae gan y safle werth cymunedol cryf i lawer yn ardal Wrecsam.

Cafodd Ardal Gadwraeth Barics Hightown ei dynodi ym mis Chwefror 2000.