Mae Bangor Is-coed tua 5.5 milltir i’r de-ddwyrain o Wrecsam ac mae gerllaw ffordd yr A525 rhwng Wrecsam a Ffordd Whitchurch.

Mae’r ardal gadwraeth yn cynnwys canol y pentref sydd mewn pant naturiol wrth ymyl afon Dyfrdwy. Mae golygfeydd gwych i’r pellter i gyfeiriad y gorllewin at Fynyddoedd y Berwyn ac i’r dwyrain i gyfeiriad Bryniau Bickerton.

Cafodd Ardal Gadwraeth Bangor Is-coed ei dynodi am y tro cyntaf ym mis Mawrth 1971 ond newidiwyd y ffin a’i lleihau ym mis Tachwedd 1999. Mabwysiadwyd Asesiad o Gymeriad a Chynllun Rheoli Ardal Gadwraeth Bangor Is-coed ym mis Gorffennaf 2010. Daeth cyfarwyddyd erthygl 4(2) Ardal Gadwraeth Bangor Is-coed i rym ar 3 Medi 2010.