Ffioedd amlosgi a thaliadau amrywiol 

Ni chodir tâl am wasgaru llwch pan fo’r angladd wedi’i gynnal ym Mhentrebychan, ac eithrio pan fo angen tystion.

Amlosgi a gwasanaethau eraill

Mae’r holl brisiau amlosgi yn cynnwys ffioedd canolwr meddygol.

Mathau o amlosgiad/angladd/gwasanaeth Ffi
Amlosgiad heb wasanaeth na phresenoldeb £455
Amlosgi unigolyn 18 oed neu hŷn (gyda chyfanswm o 30 munud yn y capel, gan gynnwys gwasanaeth*) £825
Amlosgi unigolyn dan 18 oed (gyda chyfanswm o 30 munud yn y capel, gan gynnwys gwasanaeth*) Dim ffi
Gwasanaeth capel estynedig (cyfanswm o 60 munud yn y capel, gan gynnwys gwasanaeth*), tâl ychwanegol £162
Angladd ar y cyd (2 oedolyn, cyfanswm o 30 munud yn y capel*, gan gynnwys ffi amlosgi) £1,495
Angladd dwbl (2 oedolyn, cyfanswm o 60 munud yn y capel*, gan gynnwys ffi amlosgi) £1,640
Gwasanaeth coffa (cyfanswm o 30 munud yn y capel*) £162

* Mae’r amser yn y capel yn cynnwys amser i alarwyr gyrraedd a gadael y capel.

Mae’r holl ffioedd amlosgi yn cynnwys tâl amgylcheddol £56.

Taliadau amrywiol

Math o gais/gwasanaeth Ffi
Defnyddio’r capel gorffwys – fesul arch, unrhyw gyfnod hyd at 30 munud £68
Defnyddio’r capel gorffwys – fesul arch, unrhyw gyfnod rhwng 30 munud a hyd at 24 awr £33
Wrn polythen / blwch gweddillion amlosgi Dim ffi
Casged bren – maint oedolyn (pris yn cynnwys TAW) £86
Casged bren – maint plentyn (pris yn cynnwys TAW) £41
Tystysgrif amlosgi Dim ffi
Cadw gweddillion wedi’u hamlosgi dros dro, fesul mis ar ôl y mis cyntaf £54
Gwasgaru llwch o amlosgfa arall £81
Chwilio’r gofrestr gan staff yr amlosgfa – un chwiliad Dim ffi
Chwilio’r gofrestr gan staff yr amlosgfa – sawl chwiliad £29
Dyfyniad ardystiedig o’r gofrestr £44
Tystio gwasgaru llwch (pris yn cynnwys TAW) £44

Coffáu

Llyfr Coffa ym Mhentrebychan

Nifer y llinellau Geiriau yn unig Gyda llun
2 linell £80 *
3 llinell £131 *
4 llinell £182 *
5 llinell £233 £303
6 llinell £284 £354
7 llinell £335 £405
8 llinell £386 £456
Llinell ychwanegol £51 Amherthnasol
Arfbais £119 Amherthnasol
Llun, fel bathodynnau neu flodau 
(dadansoddiad o gostau)
£70 Amherthnasol

*Sylwch, os ydych yn dymuno rhoi blodyn neu arwyddlun arall yn y Llyfr Coffa, rhaid prynu o leiaf 5 llinell.

Llyfrau bach

Nifer y llinellau Geiriau yn unig Gyda llun
Y 2 linell gyntaf £68 £138
3 llinell £88 £158
4 llinell £108 £178
5 llinell £128 £198
6 llinell £148 £218
7 llinell £168 £238
8 llinell £188 £258
Llinell ychwanegol £20 Amherthnasol
Arfbais £119 Amherthnasol
Llun, fel bathodynnau neu flodau 
(dadansoddiad o gostau)
£70 Amherthnasol

Cardiau coffa

Nifer y llinellau Geiriau yn unig Gyda llun
Y 2 linell gyntaf £34 £104
3 llinell £45 £115
4 llinell £56 £126
5 llinell £67 £137
6 llinell £78 £148
7 llinell £89 £159
8 llinell £100 £170
Llinell ychwanegol £11 Amherthnasol
Arfbais £119 Amherthnasol
Llun, fel bathodynnau neu flodau 
(dadansoddiad o gostau)
£70 Amherthnasol

Plac wal

Cyfnod Ffi
10 blwyddyn (yn cynnwys pryniant o’r plac) £270
10 blwyddyn (adnewyddiad ar gyfer plac presennol) £175

Llyfr Coffa Plant

Math o gofnod yn y llyfr Geiriau yn unig Gyda llun
Cofnod tudalen lawn £161 Amherthnasol
2 linell £33.50 £85
3 llinell £45.50 £97
4 llinell £57.50 £109
5 llinell £69.50 £121
6 llinell £81.50 £133
7 llinell £93.50 £145
8 llinell £105.50 £157
Llinell ychwanegol £12 Amherthnasol
Llun, fel bathodynnau neu flodau 
(dadansoddiad o gostau)
£51.50 Amherthnasol

Mae pris y cofnod tudalen lawn yn cynnwys hyd at 10 llinell o destun gyda llun/arwyddlun, fel tedi bêr. Mae’r testun a’r arwyddlun yn fwy ar gyfer cofnod tudalen lawn na chofnod safonol, er mwyn llenwi’r dudalen gyfan.