Ffioedd amlosgi a thaliadau amrywiol 

Ni chodir tâl am wasgaru llwch pan fo’r angladd wedi’i gynnal ym Mhentrebychan, ac eithrio pan fo angen tystion.

Amlosgi a gwasanaethau eraill

Mae’r holl brisiau amlosgi yn cynnwys ffioedd canolwr meddygol.

Mathau o amlosgiad/angladd/gwasanaeth Ffi
Amlosgiad heb wasanaeth na phresenoldeb £439
Amlosgi unigolyn 18 oed neu hŷn (gyda chyfanswm o 30 munud yn y capel, gan gynnwys gwasanaeth*) £750
Amlosgi unigolyn dan 18 oed (gyda chyfanswm o 30 munud yn y capel, gan gynnwys gwasanaeth*) Dim ffi
Gwasanaeth capel estynedig (cyfanswm o 60 munud yn y capel, gan gynnwys gwasanaeth*), tâl ychwanegol £157
Angladd ar y cyd (2 oedolyn, cyfanswm o 30 munud yn y capel*, gan gynnwys ffi amlosgi) £1352
Angladd dwbl (2 oedolyn, cyfanswm o 60 munud yn y capel*, gan gynnwys ffi amlosgi) £1494
Gwasanaeth coffa (cyfanswm o 30 munud yn y capel*) £157

* Mae’r amser yn y capel yn cynnwys amser i alarwyr gyrraedd a gadael y capel.

Mae’r holl ffioedd amlosgi yn cynnwys tâl amgylcheddol £56.

Taliadau amrywiol

Math o gais/gwasanaeth Ffi
Defnyddio’r capel gorffwys – fesul arch, unrhyw gyfnod hyd at 30 munud £32
Defnyddio’r capel gorffwys – fesul arch, unrhyw gyfnod rhwng 30 munud a hyd at 24 awr £66
Wrn polythen / blwch gweddillion amlosgi Dim ffi
Casged bren – maint oedolyn (pris yn cynnwys TAW) £83.50
Casged bren – maint plentyn (pris yn cynnwys TAW) £40
Tystysgrif amlosgi Dim ffi
Cadw gweddillion wedi’u hamlosgi dros dro, fesul mis ar ôl y mis cyntaf £52
Gwasgaru llwch o amlosgfa arall £78.50
Chwilio’r gofrestr gan staff yr amlosgfa – un chwiliad Dim ffi
Chwilio’r gofrestr gan staff yr amlosgfa – sawl chwiliad £27.50
Dyfyniad ardystiedig o’r gofrestr £42
Tystio gwasgaru llwch (pris yn cynnwys TAW) £42

Coffáu

Llyfr Coffa ym Mhentrebychan

Nifer y llinellau Geiriau yn unig Gyda llun
2 linell £77 *
3 llinell £126 *
4 llinell £175 *
5 llinell £224 £292
6 llinell £273 £341
7 llinell £322 £390
8 llinell £371 £439
Llinell ychwanegol £49 Amherthnasol
Arfbais £115 Amherthnasol
Llun, fel bathodynnau neu flodau 
(dadansoddiad o gostau)
£68 Amherthnasol

*Sylwch, os ydych yn dymuno rhoi blodyn neu arwyddlun arall yn y Llyfr Coffa, rhaid prynu o leiaf 5 llinell.

Llyfrau bach

Nifer y llinellau Geiriau yn unig Gyda llun
Y 2 linell gyntaf £66 £134
3 llinell £85 £153
4 llinell £104 £172
5 llinell £123 £191
6 llinell £142 £210
7 llinell £161 £229
8 llinell £180 £248
Llinell ychwanegol £19 Amherthnasol
Arfbais £115 Amherthnasol
Llun, fel bathodynnau neu flodau 
(dadansoddiad o gostau)
£68 Amherthnasol

Cardiau coffa

Nifer y llinellau Geiriau yn unig Gyda llun
Y 2 linell gyntaf £33 £101
3 llinell £43.50 £111.50
4 llinell £54 £122
5 llinell £64.50 £132.50
6 llinell £75 £143
7 llinell £82.50 £153.50
8 llinell £96 £164
Llinell ychwanegol £10.50 Amherthnasol
Arfbais £115 Amherthnasol
Llun, fel bathodynnau neu flodau 
(dadansoddiad o gostau)
£68 Amherthnasol

Plac wal

Cyfnod Geiriau yn unig Gyda llun
10 mlynedd Amherthnasol £261.50

Llyfr Coffa Plant

Math o gofnod yn y llyfr Geiriau yn unig Gyda llun
Cofnod tudalen lawn £156 Amherthnasol
2 linell £32.50 £82.50
3 llinell £44 £94
4 llinell £55.50 £105.50
5 llinell £67 £117
6 llinell £78.50 £128.50
7 llinell £90 £140
8 llinell £101.50 £151.50
Llinell ychwanegol £11.50 Amherthnasol
Llun, fel bathodynnau neu flodau 
(dadansoddiad o gostau)
£50 Amherthnasol

Mae pris y cofnod tudalen lawn yn cynnwys hyd at 10 llinell o destun gyda llun/arwyddlun, fel tedi bêr. Mae’r testun a’r arwyddlun yn fwy ar gyfer cofnod tudalen lawn na chofnod safonol, er mwyn llenwi’r dudalen gyfan.