Grwp crefft i oedolion efo gwahanol thema bob mis: Marc llyfr blodyn 

Dysgwch sut i wneud eich marc llyfr personol, yn defnyddio blodau sych wedi’i sychu a gwasgu. Rhowch i fewn eich llyfr cyn cau i chi gofio lle roeddech ddiwetha.

Gwathgareddau Pasg 1-2yp
Dydd Mercher 13ed Ebrill Cardiau Pasg 
Dydd Mercher 20ed Ebrill Penwisg Cwnyen i’r Pasg
Oed 5+, rhaid i rieni fod yn bresennol
Mae’r sesiynau am ddim ond mae’n hanfodol archebu lle
Ffoniwch Llyfrgell Wrecsam i archebu’ch lle ar

Ydych chi’n bwriadu ysgrifennu llythyr at Siôn Corn eleni?

Beth am ei anfon o Lyfrgell Wrecsam! 

Casglwch eich papur ysgrifennu o’r llyfrgell a’i bostio yn ein blwch post Nadolig… yna galwch heibio eto ym mis Rhagfyr i weld eich ateb yn ein harddangosfa Nadoligaidd.

Amser stori Nadoligaidd

  • Dydd Iau 23 Rhagfyr 2-2.30 Stori a Chȃn
  • Dydd Gwener 24 Rhagfyr 10-10.30 Amser Plant Bach

Nid oes angen archebu’r sessiwn hon

Sesiynau crefft Nadolig 1-2pm:

  • Dydd Llun 20 Rhagfyr Llusernau papur
  • Dydd Mercher 22 Rhagfyr Addurniadau torch

4+ oed, rhaid i rieni fod yn bresennol

Mae'r sesiynau am ddim ond mae'n hanfodol archebu lle