Rydym wedi penderfynu dileu rhestrau ar gyfer unrhyw ddigwyddiadau a gynhelir rhwng nawr ac Ebrill 30ain 2020. Bydd unrhyw ddigwyddiadau a restrir ar ôl y dyddiad hwn yn destun newid yn dibynnu ar sefyllfa Covid-19 (Coronavirus) a byddant yn cael eu hadolygu maes o law. Ni fyddwn yn derbyn unrhyw gyflwyniadau digwyddiadau newydd hyd y gellir rhagweld.

Dangos 10 o 26 digwyddiad.

Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Hwb cyngor - Llyfrgell Coedpoeth

Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Hwb Cyngor 1st Dydd Gwener

Date: 02 Hydref 2020 10:00 - 12:30
Lleoliad
Llyfrgell Coedpoeth, Plas Pentwyn, Ffordd y Castell, Coedpoeth

Cylch Ysgrifennu'r Waun

Rydym yn cyfarfod ar y Dydd Llyn cyntaf o'r mis (ac eithrio Ionawr ac Awst).  Mae croeso i rai sydd yn hoffi ysgrifennu mewn sawl cyfrwng ac rydym yn griw cyfeillgar. 

Date: 05 Hydref 2020 11:00 - 13:00
Lleoliad
Llyfrgell Y Waun, lôn y capel, Y Waun

Clwb Plant

Crefftau, lliwiadau, posau. Dydd Mawrth cyntaf bob mis (yn ystod y tymor yn unig). 3-8oed, rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.

Date: 06 Hydref 2020 15:30 - 16:15
Lleoliad
Coedpoeth Library

Gwehyddu a chrefft gwlân bob mis

Croeso i ddechreuwyr. Cost £1 Dim angen archebu lle o flaen llaw. 

Date: 07 Hydref 2020 13:00 - 16:00
Lleoliad
Tŷ Mawr

Dosbarth Crefftau. Argraffu – tagiau anrhegion a blychau anrhegion

Darperir yr holl offer a deunyddiau angenrheidiol. 
Cost £10. Cefnogir y digwyddiad hwn gan Grant Cynhwysiant Cymunedol a ‘Chyfeillion Tŷ Mawr’. Mae llefydd yn gyfyngedig, cofiwch archebu lle o flaen llaw. 

Date: 07 Hydref 2020 13:00 - 16:00
Lleoliad
Tŷ Mawr

Grŵp Darllen

4ydd Dydd Mawrth bob mis croeso i bawb.

Date: 27 Hydref 2020 14:00 - 15:00
Lleoliad
Llyfrgell Coedpoeth

Cylch Ysgrifennu'r Waun

Rydym yn cyfarfod ar y Dydd Llyn cyntaf o'r mis (ac eithrio Ionawr ac Awst).  Mae croeso i rai sydd yn hoffi ysgrifennu mewn sawl cyfrwng ac rydym yn griw cyfeillgar. 

Date: 02 Tachwedd 2020 11:00 - 13:00
Lleoliad
Llyfrgell Y Waun, lôn y capel, Y Waun

Clwb Plant

Crefftau, lliwiadau, posau. Dydd Mawrth cyntaf bob mis (yn ystod y tymor yn unig). 3-8oed, rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.

Date: 03 Tachwedd 2020 15:30 - 16:15
Lleoliad
Coedpoeth Library

Gwehyddu a chrefft gwlân bob mis

Croeso i ddechreuwyr. Cost £1 Dim angen archebu lle o flaen llaw

junemclaughlin@btinternet.com

01978 711941

Date: 04 Tachwedd 2020 13:00 - 16:00
Lleoliad
Tŷ Mawr

Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Hwb cyngor - Llyfrgell Coedpoeth

Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Hwb Cyngor 1st Dydd Gwener

Date: 06 Tachwedd 2020 10:00 - 12:30
Lleoliad
Llyfrgell Coedpoeth, Plas Pentwyn, Ffordd y Castell, Coedpoeth