Dangos 10 o 32 digwyddiad.

Côr Roc Wrexham

Rock Choir yw’r profiad côr cyfoes mwyaf blaenllaw yn y DU sydd wedi ennill gwobrau ac sy’n cynnig ymarferion wythnosol lleol, perfformiadau a digwyddiadau sy’n cadarnhau bywyd i fwy na 400 o drefi a chymunedau ledled y DU.

Date: 28 Tachwedd 2022 19:30 - 21:00
Lleoliad
Adeilad Hafod

Llyfrgell Coedpoeth - cymorth gyda chostau byw - sesiynau galw heibio i gael gwybodaeth

O ran costau byw, gallai gwneud yn siŵr eich bod yn hawlio’r holl gymorth a chefnogaeth y mae gennych hawl iddo wneud gwahaniaeth mawr.

Date: 02 Rhagfyr 2022 14:00 - 17:00
Lleoliad
Plas Pentwyn

Cyngerdd Corawl Nadolig

Yn dilyn eu Cyngerdd Nadolig llwyddiannus yn 2001, mae Côr Meibion y Fron yn dychwelyd i Eglwys San Silyn, Wrecsam, ar gyfer cyngerdd mis Rhagfyr hwn. Mae Côr Ieuenctid Wrecsam yn ymuno â nhw am noson gyffrous o gerddoriaeth gorawl.

Pa ffordd well o baratoi ar gyfer y Nadolig?

Date: 02 Rhagfyr 2022 19:00 - 21:45
Lleoliad
Eglwys San Silyn

Côr Roc Wrexham

Rock Choir yw’r profiad côr cyfoes mwyaf blaenllaw yn y DU sydd wedi ennill gwobrau ac sy’n cynnig ymarferion wythnosol lleol, perfformiadau a digwyddiadau sy’n cadarnhau bywyd i fwy na 400 o drefi a chymunedau ledled y DU.

Date: 05 Rhagfyr 2022 19:30 - 21:00
Lleoliad
Adeilad Hafod

Gwneud torch Nadolig

£10 y person na ellir ei ad-dalu, i'w dalu wrth archebu. 
Uchafswm o 10 lle
Yn cynnwys Lluniaeth a mins peis 
Ddarperir yr holl ddeunyddiau, a fyddech cystal â dod â bag siopa mawr/leiniwr bin i fynd â’ch torch adref.

Date: 07 Rhagfyr 2022 13:00 - 15:00
Lleoliad
Llyfrgell Cefn Mawr

Côr Roc Wrexham

Rock Choir yw’r profiad côr cyfoes mwyaf blaenllaw yn y DU sydd wedi ennill gwobrau ac sy’n cynnig ymarferion wythnosol lleol, perfformiadau a digwyddiadau sy’n cadarnhau bywyd i fwy na 400 o drefi a chymunedau ledled y DU.

Date: 12 Rhagfyr 2022 19:30 - 21:00
Lleoliad
Adeilad Hafod

Llyfrgell Rhos - cymorth gyda chostau byw - sesiynau galw heibio i gael gwybodaeth

O ran costau byw, gallai gwneud yn siŵr eich bod yn hawlio’r holl gymorth a chefnogaeth y mae gennych hawl iddo wneud gwahaniaeth mawr.

Date: 16 Rhagfyr 2022 11:00 - 15:00
Lleoliad
Ffordd y Tywysog

Côr Roc Wrexham

Rock Choir yw’r profiad côr cyfoes mwyaf blaenllaw yn y DU sydd wedi ennill gwobrau ac sy’n cynnig ymarferion wythnosol lleol, perfformiadau a digwyddiadau sy’n cadarnhau bywyd i fwy na 400 o drefi a chymunedau ledled y DU.

Date: 19 Rhagfyr 2022 19:30 - 21:00
Lleoliad
Adeilad Hafod

Côr Roc Wrexham

Rock Choir yw’r profiad côr cyfoes mwyaf blaenllaw yn y DU sydd wedi ennill gwobrau ac sy’n cynnig ymarferion wythnosol lleol, perfformiadau a digwyddiadau sy’n cadarnhau bywyd i fwy na 400 o drefi a chymunedau ledled y DU.

Date: 26 Rhagfyr 2022 19:30 - 21:00
Lleoliad
Adeilad Hafod

Côr Roc Wrexham

Rock Choir yw’r profiad côr cyfoes mwyaf blaenllaw yn y DU sydd wedi ennill gwobrau ac sy’n cynnig ymarferion wythnosol lleol, perfformiadau a digwyddiadau sy’n cadarnhau bywyd i fwy na 400 o drefi a chymunedau ledled y DU.

Date: 02 Ionawr 2023 19:30 - 21:00
Lleoliad
Adeilad Hafod