Dangos 10 o 371 digwyddiad.

Clwb Cyfeillgarwch - Llyfrgell Coedpoeth

Dewch i ymuno â phobol fel chi i gael sgwrs am faterion sy'n bwysig i chi dros baned o de!

Date: 22 Medi 2023 14:00 - 16:00
Lleoliad
Plas Pentwyn

Clwb Lego i'r Teulu - Gwersyllt

Mae llyfrgell Gwersyllt wedi dechrau clwb Lego i'r teulu.
Dewch draw i ymuno â ni bob dydd Gwener 3.15 - 4.00yp
Addas i oedran 4+

Date: 22 Medi 2023 15:15 - 16:00
Lleoliad
Canolfan Adnoddau Cymunedol Gwersyllt

Clwb Lego i'r Teulu - Brynteg

Mae llyfrgell Brynteg wedi dechrau clwb Lego i'r teulu
Dewch draw i ymuno â ni bob dydd Sadwrn 11.00 - 11.45
Diod a bisgedi yn gynwysedig
Yn addas ar gyfer oedran 4+
*Blociau adeiladu ar gael i blant dan 4 oed yn dymuno mynychu

Date: 23 Medi 2023 11:00 - 11:45
Lleoliad
Canolfan Goffa

Clwb Lego - Wrecsam

Mae llyfrgell Wrecsam wedi dechrau Clwb Lego.
Dewch draw i ymuno â ni bob dydd Sadwrn 14.00 - 15.00yp
Yn addas ar gyfer oedran 4+
*Blociau adeiladu ar gael i blant dan 4 oed yn dymuno mynychu

Date: 23 Medi 2023 14:00 - 15:00
Lleoliad
Llyfrgell Wrecsam

Sgwrs Gymraeg - Llyfrgell Wrecsam

Oes gennych awydd ymarfer siarad Cymraeg a mwynhau paned yr un pryd mewn awyrgylch anffurfiol?

Ymunwch â ni yn Llyfrgell Wrecsam

Bob bore ddydd Llun tymor ysgol yn unig

Addas i rai di Gymraeg a phawb sydd a diddordeb.

Croeso cynnes i bawb

Date: 25 Medi 2023 10:00 - 11:00
Lleoliad
Llyfrgell Wrecsam

Grwpiau Gwau, Crosio & Chrefft - Llyfrgell Cefn Mawr

Mae'r grŵp hwn wedi'i anelu at unrhyw un sy'n mwynhau unrhyw beth Crefftus - Gweu, Gwnïo, Brodwaith, Gwneud Cardiau, Crosio, Macramé ac ati.

Dewch â'r hyn rydych chi'n gweithio arno neu dewch i eistedd a chael sgwrs gyda chrefftwyr eraill.

Date: 25 Medi 2023 13:00 - 16:00
Lleoliad
Plas Kynaston

Grwp Sgwrsio - Llyfrgell Rhos

Oes gennych awydd dysgu siarad Cymraeg a mwynhau paned yr un pryd mewn awyrgylch anffurfiol?

Ymunwch â ni yn Llyfrgell Rhos pob pnawn Dydd Llun am 2 o'r gloch

Addas i rai di Gymraeg a phawb sydd â diddordeb.

Croeso cynnes i bawb.

Date: 25 Medi 2023 14:00 - 15:00
Lleoliad
Llyfrgell Rhos

Clwb Cyfeillgarwch - Llyfrgell Wrecsam

Un o'r ffyrdd mwyaf hwylus o gymdeithasu ffrindiau yw ymuno â grŵp neu glwb.  Pam na ddewch draw i gwrdd â phobl fel chi i gael sgwrs am y pethau sy'n bwysig i chi dros baned da hen ffasiwn!  Gallwch ddod ag unrhyw prosiect crefft gyda chi, llyfr, cwis - neu'ch hun yn unig!

Date: 25 Medi 2023 14:00 - 16:00
Lleoliad
Llyfrgell Wrecsam

Clwb Lego - Rhiwabon

Mae llyfrgell Rhiwabon wedi dechrau clwb Lego.
Dewch draw i ymuno â ni bob dydd Llun 3.30 - 4.30yp
Dim angen archebu lle/rhaid i bob plentyn fod gydag oedolyn

Date: 25 Medi 2023 15:30 - 16:30
Lleoliad
Stryd Fawr

Clwb Lego I'r Teulu - Coedpoeth

Mae llyfrgell Coedpoeth wedi dechrau clwb Lego i'r teulu.
Dewch draw i ymuno â ni bob dydd Mawrth 3.30 - 4.30 yp
Addas i oedran 4+

Date: 26 Medi 2023 15:30 - 16:30
Lleoliad
Plas Pentwyn