Rydym wedi penderfynu dileu rhestrau ar gyfer unrhyw ddigwyddiadau a gynhelir rhwng nawr ac Ebrill 30ain 2020. Bydd unrhyw ddigwyddiadau a restrir ar ôl y dyddiad hwn yn destun newid yn dibynnu ar sefyllfa Covid-19 (Coronavirus) a byddant yn cael eu hadolygu maes o law. Ni fyddwn yn derbyn unrhyw gyflwyniadau digwyddiadau newydd hyd y gellir rhagweld.

Dangos 10 o 45 digwyddiad.

Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Hwb cyngor - Llyfrgell Coedpoeth

Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Hwb Cyngor 1st Dydd Gwener

Date: 05 Mehefin 2020 10:00 - 12:30
Lleoliad
Llyfrgell Coedpoeth, Plas Pentwyn, Ffordd y Castell, Coedpoeth

Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith – Cwrs Lefel 3

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle:
https://www.eventbrite.co.uk/e/emergency-first-aid-at-work-level-3-course-22nd-july-2020-tickets-80507868201?aff=ebdssbdestsearch

Date: 18 Mehefin 2020 09:30 - 16:30
Lleoliad
3-4 Plas Power

Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith – Cwrs Lefel 3

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle:

Groundwork North Wales 

info@groundworknorthwales.org.uk

Date: 18 Mehefin 2020 09:30 - 16:30
Lleoliad
3-4 Plas Power

Grŵp Darllen

4ydd Dydd Mawrth bob mis croeso i bawb.

Date: 23 Mehefin 2020 14:00 - 15:00
Lleoliad
Llyfrgell Coedpoeth

Gwehyddu a chrefft gwlân bob mis

Croeso i ddechreuwyr. Cost £1 Dim angen archebu lle o flaen llaw.

Date: 01 Gorffennaf 2020 13:00 - 16:00
Lleoliad
Tŷ Mawr

Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Hwb cyngor - Llyfrgell Coedpoeth

Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Hwb Cyngor 1st Dydd Gwener

Date: 03 Gorffennaf 2020 10:00 - 12:30
Lleoliad
Llyfrgell Coedpoeth, Plas Pentwyn, Ffordd y Castell, Coedpoeth

Dosbarth Crefftau - Dysgu Gwehyddu!

Darperir yr holl offer a deunyddiau angenrheidiol. 
Cost £10. Cefnogir y digwyddiad hwn gan Grant Cynhwysiant Cymunedol a ‘Chyfeillion Tŷ Mawr’. Mae llefydd yn gyfyngedig, cofiwch archebu lle o flaen llaw. 16 oed a hŷn

Date: 04 Gorffennaf 2020 10:00 - 15:00
Lleoliad
Tŷ Mawr

Cylch Ysgrifennu'r Waun

Rydym yn cyfarfod ar y Dydd Llyn cyntaf o'r mis (ac eithrio Ionawr ac Awst).  Mae croeso i rai sydd yn hoffi ysgrifennu mewn sawl cyfrwng ac rydym yn griw cyfeillgar. 

Date: 06 Gorffennaf 2020 11:00 - 13:00
Lleoliad
Llyfrgell Y Waun, lôn y capel, Y Waun

Clwb Plant

Crefftau, lliwiadau, posau. Dydd Mawrth cyntaf bob mis (yn ystod y tymor yn unig). 3-8oed, rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.

Date: 07 Gorffennaf 2020 15:30 - 16:15
Lleoliad
Coedpoeth Library

Grŵp Darllen

4ydd Dydd Mawrth bob mis croeso i bawb.

Date: 28 Gorffennaf 2020 14:00 - 15:00
Lleoliad
Llyfrgell Coedpoeth