Dangos 6 o 6 digwyddiad.

Gofal Cymdeithasol Oedolion a Phlant Wrecsam Noson Recriwtio

Mae gan Dîm Gofal Cymdeithasol Wrecsam gyfleoedd cyffrous newydd mewn Gofal Cymdeithasol Oedolion a Phlant. Mae’r tîm Gofal Cymdeithasol wedi cael trawsnewidiad aruthrol yn y ffordd o ddarparu gofal i’n plant, oedolion a theuluoedd yn Wrecsam.

Date: 23 Mai 2022 16:00 - 19:00
Lleoliad
Adeiliad Y Goron

Gofal Cymdeithasol Oedolion a Phlant Wrecsam Noson Recriwtio

Mae gan Dîm Gofal Cymdeithasol Wrecsam gyfleoedd cyffrous newydd mewn Gofal Cymdeithasol Oedolion a Phlant. Mae’r tîm Gofal Cymdeithasol wedi cael trawsnewidiad aruthrol yn y ffordd o ddarparu gofal i’n plant, oedolion a theuluoedd yn Wrecsam.

Date: 24 Mai 2022 16:00 - 19:00
Lleoliad
Adeiliad Y Goron

Gŵyl Jiwbilî Gymunedol Rhiwabon

Mae Cyngor Cymuned Rhiwabon, mewn cydweithrediad â Chyfeillion Rhiwabon, yn cynnal digwyddiad i ddathlu Jiwbilî Platinwm y Frenhines. ‘Gŵyl Jiwbilî Gymunedol Rhiwabon’ fydd y cyfle cyntaf i’n trigolion ddod at ei gilydd fel hyn ers pandemig Covid-19.

Date: 04 Mehefin 2022 12:00 - 16:00
Lleoliad
Neuadd y Pentref

Taith Gerdded Hanner Nos

Mae un o brif ddigwyddiadau codi arian yr ardal gyda’i holl sbloets, yn ei ôl yr haf yma – Taith Gerdded Hanner Nos 2022.

Date: 25 Mehefin 2022 21:00 - 26 Mehefin 2022 04:00
Lleoliad
Llwyn Isaf

Diwrnod Chwarae Wrecsam 2022

Bydd Wrecsam yn dathlu’r Diwrnod Chwarae Cenedlaethol, a gynhelir yng nghanol tref Wrecsam, ddydd Mercher 3 Awst rhwng 12:00 a 4:00, ar Sgwâr y Frenhines a Llwyn Isaf (cae Neuadd y Dref).

Date: 03 Awst 2022 12:00 - 16:00
Lleoliad
Sgwâr y Frenhines

Darganfod//Discover 2022

Mae Gŵyl Wyddoniaeth Darganfod yn dychwelyd i ganol tref Wrecsam yr haf hwn!

Date: 06 Awst 2022 09:30 - 07 Awst 2022 16:45
Lleoliad
Xplore