Rydym wedi penderfynu dileu rhestrau ar gyfer unrhyw ddigwyddiadau a gynhelir rhwng nawr ac Ebrill 30ain 2020. Bydd unrhyw ddigwyddiadau a restrir ar ôl y dyddiad hwn yn destun newid yn dibynnu ar sefyllfa Covid-19 (Coronavirus) a byddant yn cael eu hadolygu maes o law. Ni fyddwn yn derbyn unrhyw gyflwyniadau digwyddiadau newydd hyd y gellir rhagweld.

Dangos 10 o 30 digwyddiad.

Llythyrau at Siôn Corn

Ydych chi’n bwriadu ysgrifennu llythyr at Siôn Corn eleni?

Beth am ei anfon o Lyfrgell Wrecsam! 

Casglwch eich papur ysgrifennu o’r llyfrgell a’i bostio yn ein blwch post Nadolig… yna galwch heibio eto ym mis Rhagfyr i weld eich ateb yn ein harddangosfa Nadoligaidd.

Date: 22 Tachwedd 2021 09:00 - 22 Rhagfyr 2021 17:00
Lleoliad
Llyfrgell Wrecsam

Pengwiniaid Canu

Dewch i ddweud helo wrth y pengwiniaid canu yn Tŷ Pawb! Bob dydd (ac eithrio dydd Sul) o ddydd Gwener 26ain Tachwedd - dydd Gwener 24ain Rhagfyr. 

Date: 29 Tachwedd 2021 10:00 - 04 Rhagfyr 2021 16:00
Lleoliad
Tŷ Pawb

Nos Wener Nadoligaidd Yr Ardal Fwyd - Alpha Chino // Megan Lee // Han & Stu

Nos Wener Nadoligaidd yr Ardal Fwyd!
5.30-8.30pm
Cerddoriaeth, Bwyd, Bar
AM DDIM

Date: 03 Rhagfyr 2021 17:30 - 20:30
Lleoliad
Tŷ Pawb

Manteisiwch ar ein Gwiriad Diogelwch Gaeaf AM DDIM - ar gael i bawb!

Trin eich car y gaeaf hwn!

Manteisiwch ar ein Gwiriad Diogelwch Gaeaf AM DDIM - ar gael i bawb!

Date: 04 Rhagfyr 2021 09:00 - 17:00
Lleoliad
Garej Johnny Ltd

Groto Siôn Corn yn Nôl yr Eryrod

Dewch i ddweud helo a derbyn rhodd fach gan Siôn Corn yn Nôl yr Eryrod ar 4, 5, 11, 12, 18-23 Rhagfyr rhwng 11am-5pm. 

Mae'n rhad ac am ddim i ymweld â'r groto, ond gellir gwneud rhoddion tuag at Elusen Mind Gogledd Ddwyrain Cymru.

Date: 04 Rhagfyr 2021 11:00 - 05 Rhagfyr 2021 17:00
Lleoliad
Dôl yr Eryrod

Paentio Wynebau Rhewllyd

Dewch i gael eich wyneb wedi'i baentio yn Nhŷ Pawb ar ddydd Sadwrn Tachwedd 27ain a dydd Sadwrn Rhagfyr 4ydd rhwng 11am-2pm. Am ddim!

Date: 04 Rhagfyr 2021 11:00 - 14:00
Lleoliad
Tŷ Pawb

Pengwiniaid Canu

Dewch i ddweud helo wrth y pengwiniaid canu yn Tŷ Pawb! Bob dydd (ac eithrio dydd Sul) o ddydd Gwener 26ain Tachwedd - dydd Gwener 24ain Rhagfyr. 

Date: 06 Rhagfyr 2021 10:00 - 11 Rhagfyr 2021 16:00
Lleoliad
Tŷ Pawb

Marchnad Nadolig Fictoraidd

Dros 100 o stondinau’n gwerthu dewis o ddanteithion ac anrhegion y Nadolig;
ochr yn ochr â diddanwyr stryd Fictoraidd a charwsél traddodiadol.

O Sgwâr y Frenhines i Eglwys San Silyn

Date: 09 Rhagfyr 2021 12:00 - 20:00
Lleoliad
Sgwâr Y Frenhines, Wrecsam

Nos Wener Nadoligaidd Yr Ardal Fwyd: Tom Collins // Rebecca-Royal // The Brews Band

Nos Wener Nadoligaidd yr Ardal Fwyd
5.30-8.30pm
Cerddoriaeth, Bwyd, Bar
AM DDIM

Date: 10 Rhagfyr 2021 17:30 - 20:30
Lleoliad
Tŷ Pawb

Noson Gomedi Nadolig Tŷ Pawb

Ymunwch â ni ar gyfer rhifyn nadoligaidd arbennig Noson Gomedi boblogaidd Tŷ Pawb ar nos Wener 10fed Rhagfyr 2021.

Drysau am 7.30pm, act gyntaf am 8.00pm!

Tocynnau (£10 / £8) - https://www.eventbrite.co.uk/e/176209386017

Date: 10 Rhagfyr 2021 19:30 - 22:30
Lleoliad
Tŷ Pawb