Dangos 40 o 193 digwyddiad.

Aros a Chwarae (Bodlyn)

Yn ystod y tymor yn unig.

Mae’r grŵp galw heibio hwn yn agored i rieni/ gofalwyr a’u plant 0-3 oed.  

Date: 20 Mawrth 2024 13:00 - 14:30
Lleoliad
Canolfan Hammdden Plas Madoc

Dechrau'n Deg Chwarae a Iaith sesiwn Llai

Mae’r grŵp hwn yn croesawu rhiant/gofalwr(wyr) a’u plant (0-3) i ymuno â ni ar gyfer sesiynau stori, canu a rhigwm wythnosol llawn hwyl. Mae pob sesiwn yn annog rhyngweithio cadarnhaol rhwng rhiant/gofalwr/gofalwyr a phlentyn sy’n hanfodol ar gyfer hybu datblygiad lleferydd, iaith a chyfathrebu.

Date: 21 Mawrth 2024 09:15 - 10:30
Lleoliad
Eglwys Nazarene

Deall beichiogrwydd, Esgor ar Eni, Genedigaeth a’ch Babi

Mae’r grŵp cyn-geni hwn yn cynnwys 5 sesiwn 2 awr ac yn rhoi gwybodaeth ymarferol i rieni/ gofalwyr am feichiogrwydd a genedigaeth, gan roi cyfle i chi hefyd ddod i adnabod eich babi cyn iddo/iddi gael eu geni hyd yn oed.  

Mae’r sesiynau’n cynnwys;  

Date: 21 Mawrth 2024 12:30 - 14:30
Lleoliad
Lles Hwb

Dechrau'n Deg Chwarae a Iaith Chatterbox Sesiwn Coedpoeth

Yn ystod y tymor yn unig.

Date: 21 Mawrth 2024 13:00 - 14:15
Lleoliad
Canolfan Gymunedol Plas Pentwyn

Aros a Chwarae (Hafod Y Wern)

Yn ystod y tymor yn unig.

Mae’r grŵp galw heibio hwn yn agored i rieni/ gofalwyr a’u plant 0-3 oed.  

Date: 21 Mawrth 2024 13:00 - 14:30
Lleoliad
Hafod Y Wern

Clwb Cyfeillgarwch - Llyfrgell Brynteg

Un o'r ffyrdd mwyaf hwylus o gymdeithasu ffrindiau yw ymuno â grŵp neu glwb.  Pam na ddewch draw i gwrdd â phobl fel chi i gael sgwrs am y pethau sy'n bwysig i chi dros baned da hen ffasiwn!  Gallwch ddod ag unrhyw brosiect crefft gyda chi, llyfr, cwis - neu'ch hun yn unig! 

Date: 21 Mawrth 2024 14:00 - 16:00
Lleoliad
Llyfrgell Brynteg

Aros a Chwarae (Brynteg)

Yn ystod y tymor yn unig.

Mae’r grŵp galw heibio hwn yn agored i rieni/ gofalwyr a’u plant 0-3 oed.  

Date: 22 Mawrth 2024 09:30 - 10:30
Lleoliad
Neuadd Goffa Brynteg

Dechrau'n Deg Chwarae a Sesiwn Iaith Chatterbox Y Hwb

Yn ystod y tymor yn unig.

Date: 22 Mawrth 2024 09:30 - 11:00
Lleoliad
Y Hwb

Dewch i Goginio (Hafod Y Wern)

Dyma gwrs coginio ymarferol 6 wythnos, sy’n canolbwyntio ar sgiliau coginio ymarferol a maeth mewn amgylchedd hamddenol a chyfeillgar.   

Date: 22 Mawrth 2024 09:30 - 11:30
Lleoliad
Queensway House

Clwb Cyfeillgarwch - Llyfrgell Coedpoeth

Dewch i ymuno â phobol fel chi i gael sgwrs am faterion sy'n bwysig i chi dros baned o de!

Date: 22 Mawrth 2024 14:00 - 16:00
Lleoliad
Plas Pentwyn