Date
Yn wythnosol ar Dydd Iau am 12:30pm tan Iau, Meh 27 2024
I ddod
  • -
Lleoliad

Canolfan Hamdden Plas Madog
Ffordd Llangollen
Acrefair
LL14 3HL

Mae’r cwrs 8 wythnos hwn i rieni/ gofalwyr yn archwilio hwyliau isel, straen a gwytnwch. Dros y sesiynau, byddwch yn dysgu sgiliau ar gyfer deall y rhesymau am sut rydych yn teimlo, sut i fynd i’r afael â phroblemau, magu hyder, ailafael ym mhethau eto, teimlo’n hapusach, cadw eich pwyll, mynd i’r afael â meddyliau sy’n peri gofid a llawer mwy. 

Event categories