Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Beth Sy'n Digwydd

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae 20 digwyddiadau yn y 7 diwrnod nesaf.

Cefnogi eich gweithlu

Dysgwch sut y gall eich cwmni gefnogi gweithwyr sy'n wynebu heriau sy'n gysylltiedig â phroblemau iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau gwael-a sut y gall elusen CAIS eich helpu i gadw a recriwtio. Cadw eich lle drwy anfon e-bost at employment@cais.org.uk cyn dydd Gwener 15ain Chwefror

Lleoedd: Tŵr Rhydfudr/Redwither Tower, Wrexham Industrial Estate, LL13 9XT
Dyddiad: 20/02/2019
Amseroedd: 8:30am - 11am

Addas ar gyfer

Cyswllt CAIS ar neu ebost employment@cais.org.uk

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 31 January 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12263

Y Digwyddiad Parodrwydd am Newid

Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/the-change-readiness-event-tickets-53949015959?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Prifysgol Glyndwr Glyndwr University Wrecsam(1887)
Dyddiad: 20/02/2019
Amseroedd: 17:30 – 19:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Glyndwr University ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/the-change-readiness-event-tickets-53949015959?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 January 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12250

Doing Business in Sweden

Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/doing-business-in-sweden-tickets-54794306245?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Development Bank of Wales, Ffordd Ellice Way
Dyddiad: 20/02/2019
Amseroedd: 14:00 – 17:00

Addas ar gyfer

Cyswllt The International Trade Support Group ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/doing-business-in-sweden-tickets-54794306245?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 January 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12252

Sioe Gerddoriaeth Fyw yn Nhy Pawb

Bydd yr wythnosau RHAD AC AM DDIM i fynychu Sioe Gerddoriaeth Fyw yn Nhŷ Pawb am 1pm ddydd Iau, 21ain Chwefror, yn berthynas Ewropeaidd, America Ladin pan fydd y deuawd 'Belle Journee', o Y Rhyl, yn perfformio 'cerddoriaeth sy'n canolbwyntio'n bennaf ar ganeuon bywyd a chariad o'r yn galonog i'r anhygoel; melodig, dargyfeirio, rhyfedd a bob amser yn bleserus 'Bydd Wendy Gill (lleisiau a harmonica) ac Ian Stopes (Gitâr) yn cyflwyno rhaglen wych o gerddoriaeth draddodiadol a chyfoes boblogaidd.

Lleoedd: Tŷ Pawb, Market Street / Stryt y Farchnad, LL13 8BB
Dyddiad: 21/02/2019
Amseroedd: 1pm to 2pm

Addas ar gyfer Pawb | All

Cyswllt Derek Jones ar 07889379591 neu ebost jones_derek@btconnect.com

Swyddfa Bocs: 01978 292093

Pris Tocyn: Am ddim, croesawem gyfraniadau/Free to attend, donations welcome

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 February 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12295

DARLITH ERDDIG I’R GYMDEITHAS CENEDLAETHOL

“ERDDIG – JEWEL MEWN CORON TAI GWLAD CYMRU’ yw teitl gyflwyniad i’r Gymdeithas Cenedlaethol Ardal Wrexham gan Jill Burton. Buodd hi yn ymddeuol 6 flwyddyn yn ȏl ar ȏl gweithio fel Swyddog Addysg i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Erddig a Chastell y Waun am 21 flwyddyn. Croeso i bawb, mynediad am ddim. Bydd y Gymdeithas yn falch o groesawi chi. Am fwy o wybodaeth am weithgareddau y Gymdeithas, dewch i’r cyfarfod, neu ewch i’n wefan http://www.facebook.com/wrexhamcivic.

Lleoedd: Ty AVOW, 21 Egerton Street, Wrexham
Dyddiad: 21/02/2019
Amseroedd: 7.00pm

Addas ar gyfer Pob oedran/Any

Cyswllt Simon Jones ar 01978266945 neu ebost simong.jones@tiscali.co.uk

Pris Tocyn: am ddim/free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21 January 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12227

Tyfu Eich Busnes, Tyfu Eich Elw

Oes gennych chi uchelgeisiau i dyfu eich busnes ond ddim yn siŵr ble i ddechrau? Nod y gweithdy hwn yw darparu sail i gynrychiolwyr ar gyfer cynllunio ar gyfer twf. 5 S o Dwf: •Strategaeth - gweledigaeth, SWOT, LEPEST •Strwythur - sut i adeiladu busnes strwythuredig •Staff - pryd a sut i logi staff •Sgiliau - nodi bylchau sgiliau •Systemau - sut mae systemau a phrosesau yn allweddol i dwf - Cynllunio ar gyfer Llwyddiant •Pwysigrwydd cynllunio gweithredol •Mesurau llwyddiant allweddol •Cynllun busnes un dudalen Ariannu eich Cynlluniau Twf: Trosolwg o'r opsiynau ariannu Adolygiad o Gyllid mwy manwl ar gyfer Gweithdy Twf

Lleoedd: Tŵr Rhydfudr/Redwither Tower, Wrexham, LL13 9XT
Dyddiad: 21/02/2019
Amseroedd: 09:30 - 13:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/growing-your-business-growing-your-profits/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 January 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12244

Cychwyn A Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni 2019

Bydd y gweithdy yma yn rhoi golwg gyffredinol o'r hyn sydd ei angen i gychwyn busnes, a bydd yn eich galluogi i asesu a ydych chi'n meddu ar yr hyn sydd ei angen i lwyddo. Erbyn diwedd y sesiwn, byddwch yn: •deall manteision ac anfanteision bod yn bennaeth arnoch chi'ch hun •gallu asesu eich sgiliau personol •gwybod am agweddau cyfreithiol cychwyn busnes •deall y tasgau allweddol y mae eu hangen i gychwyn busnes •gwybod sut mae rhoi cynllun busnes sylfaenol ar waith •gwybod ble i droi am gyngor a chyllid ar gyfer eich busnes

Lleoedd: Tŵr Rhydfudr/Redwither Tower, Wrexham, LL13 9XT
Dyddiad: 22/02/2019
Amseroedd: 10:00 - 16:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/starting-and-running-a-business-taking-the-plunge-2019/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 January 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12245

Cyngerdd Blynyddol Preswylwyr Cerddorfa Symffoni Wrecsam gydag Opera Cenedlaethol Cymru

Mae'r cyngerdd hwn, y 3ydd yn ein tymor cyngerdd 50 mlwyddiant, yn gydweithrediad ag Opera Cenedlaethol Cymru ac mae hefyd yn gyngerdd blynyddol ein Llywydd. Yr ydym yn cefnogi 'Eich Gofod', sef elusen leol Wrecsam sy'n cefnogi teuluoedd â phlant ac oedolion ifanc yr effeithir arnynt gan awtistiaeth. Mae'r rhaglen gyngerdd yn cynnwys gwaith gan Beethoven, Elgar's Sea Pictures a nodweddion 5ed Symffoni Prokofiev. Rydym wrth ein boddau i groesawu Rebecca Afonwy-Jones yn ogystal â Leon Bosch fel ein harweinydd. Anogwch gymaint o'ch teuluoedd a'ch ffrindiau i ymuno â ni wrth i ni barhau i ddathlu 50 mlynedd o wneud cerddoriaeth yn Wrecsam

Lleoedd: William Aston Hall, Wrexham Glyndwr University, Mold Road, Wrexham LL11 2AW
Dyddiad: 23/02/2019
Amseroedd: 7.15pm for 7.30pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Derek Jones ar 07889379591 neu ebost jones_derek@btconnect.com

Swyddfa Bocs: 01978 292015

Gwefan: http://www.wrexhamorch.co.uk (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Family Ticket £20; Balcony £12; Stalls £10 (concessions £8); U 17 £2.

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 January 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12233

Cychwyn A Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni 2019

25 Chwefror 2019 - 4 Mawrth 2019. Bydd y gweithdai yma yn rhoi golwg gyffredinol o'r hyn sydd ei angen i gychwyn busnes, a bydd yn eich galluogi i asesu a ydych chi'n meddu ar yr hyn sydd ei angen i lwyddo. Erbyn diwedd y sesiwn, byddwch yn: •deall manteision ac anfanteision bod yn bennaeth arnoch chi'ch hun •gallu asesu eich sgiliau personol •gwybod am agweddau cyfreithiol cychwyn busnes •deall y tasgau allweddol y mae eu hangen i gychwyn busnes •gwybod sut mae rhoi cynllun busnes sylfaenol ar waith •gwybod ble i droi am gyngor a chyllid ar gyfer eich busnes

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam/Wrexham Enterprise Hub, Wrexham, LL11 1AT
Dyddiad: 25/02/2019
Amseroedd: 17:30 - 20:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/starting-and-running-a-business-taking-the-plunge-2019/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 January 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12246

Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gwerthwch Fwy Drwy Ddefnyddio'r Cyfryngau Cymdeithasol

Mae 90% o fusnesau yn codi ymwybyddiaeth brand gyda’r cyfryngau cymdeithasol. Mae’n ffordd hawdd iawn i godi’ch proffil, denu cwsmeriaid newydd ac ennill busnes newydd. Dangoswn i chi sut i fanteisio ar y cyfryngau cymdeithasol yn ein gweithdy a ariennir yn llawn. Byddwch chi’n dysgu: •Sut i ysgrifennu postiadau mwy dengar •Sut i greu strategaeth cyfryngau cymdeithasol llwyddiannus i ennill busnes •Awgrymiadau i ddysgu pa ddulliau sy’n gweithio a pha rai nad ydynt yn gweithio •Llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn gynnwys Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, a LinkedIn •Defnyddio byrddau cyfryngau cymdeithasol fel Hootsuite a Buffer

Lleoedd: Ystafell Atriwm / The Atrium Suite, Wrecsam LL13 9XT
Dyddiad: 25/02/2019
Amseroedd: 09:00 - 13:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/superfast-business-wales-sell-more-with-social-media/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 January 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12247

Amgueddfa Anniben

Byddwn yn arbrofi gyda deunyddiau gwahanol i greu wynebau platiau papur gwirion yn y sesiwn ymarferol. Yn addas i blant 3 oed ac iau. £2 bob babi / plentyn bach, oedolion am ddim

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam / Wrexham Museum
Dyddiad: 25/02/2019
Amseroedd: 10.30am - 12noon

Addas ar gyfer 0-3

Cyswllt Wrexham Museum ar neu ebost museumeducation@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09 January 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12216

Digwyddiad Morladron a Thywysogesau

Ydach chi awydd bod yn for-leidr nei dywysoges am y prynhawn? Dewch I wneud Tiara neu het mor-leidr. Helfa drysor. Lliwio a straeon. ANGEN ARCHEBU LLE DRWY FFONIO LLYFRGELL Y WAUN AR 01691 772344

Lleoedd: Llyfrgell Y Waen / Chirk Library
Dyddiad: 25/02/2019
Amseroedd: 2.30 p.m

Addas ar gyfer 0-8

Cyswllt Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.libary@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £1 i blant / children

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 February 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12296

Plu, Porthwyr a phlant

Cyfle i blant greu porthwr neu fwydyr adar syml a chael hwyl wrth ddilyn ein llwybr drwyr parc i chwilio am adar ar ein taith.

Lleoedd: Phyllau Plwm Y Mwynglawdd/Minera Lead Mines
Dyddiad: 25/02/2019
Amseroedd: 1pm - 3pm

Addas ar gyfer 0-16

Cyswllt Richard Aram ar 01978 757524 neu ebost info@groundworknorthwales.org.uk

Pris Tocyn: Am Ddim | Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 February 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12266

Crefft Creu a Chadw

10.30am –12.30pm (galw heibio) Gwnewch fachyn drws wedi'i bersonoli i fynd adre gyda chi Argymhellir ar gyfer plant 3 oed a hŷn £1 fesul crefft

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam / Wrexham Museum
Dyddiad: 26/02/2019
Amseroedd: 10.30am - 12.30pm

Addas ar gyfer 3+

Cyswllt Wrexham Museum ar neu ebost museumeducation@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £1

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09 January 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12217

Syrcas Cartŵn Fyw

HWYL GWYLIAU HANNER TYMOR! Daw'r holl hwyl y syrcas i Neuadd Goffa Wrecsam ddydd Mawrth 26 Chwefror am 1.30pm pan fydd y sioe lwyfan "Cartoon Circus Live" yn cyfuno comedi pantomeim gyda swyn y syrcas. Mae'r sioe Gwyliau Hanner Tymor 80 munud yn cynnwys rhai o'r clowniau mwyaf doniol ym Mhrydain, comedi slapstick traddodiadol, hud, chwistrelliadau, cydbwyso, diabolos hedfan uchel, cymeriadau cartŵn, troelli platiau, 'slinky' acrobatiadd byw, pypedau, gwobrau a pethau annisgwyliau. Mae hyd yn oed 'piranha' yn perfformio. Tocynnau i gyd yn £7. TOCYNNAU DIM OND YN £5 AR GYFER GRWPIAU O 10 NEU MWY! Swyddfa Docynnau: 01384 423496

Lleoedd: Neudd Goffa Wrecsam/Wrexham Memorial Hall
Dyddiad: 26/02/2019
Amseroedd: 1:30pm

Addas ar gyfer Pob oedran/All Ages

Cyswllt Peter ar 01384423496 neu ebost clownsgalore123@aol.com

Swyddfa Bocs: 01384423496

Pris Tocyn: £7

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 January 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12236

Tŷ Mawr – Tai Gwydr Micro

Dewch i greu eich tŷ gwydr micro eich hun a phlannu planhigion yn barod ar gyfer y gwanwyn

Lleoedd: Tŷ Mawr LL14 3PE
Dyddiad: 27/02/2019
Amseroedd: 1.30-3.30

Addas ar gyfer Pob oedran. / All ages.

Cyswllt Parciau Gwledig / Countryparks ar 01978763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.60

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 04 February 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12269

Defnyddio Twitter ar gyfer eich Busnes

Mae OCM yn gyfun o farchnadoedd, dylunwyr a strategwyr sy'n helpu brandiau i greu cymunedau ffyddlon. Yn y cwrs Twitter dwy awr hon, byddwch yn dysgu; postio effeithiol, sut i dyfu eich dilynwyr, dadansoddiadau Twitter, a llawer mwy , gan roi popeth sydd ei angen arnoch i redeg tudalen Twitter llwyddiannus cyn gynted ag posib.

Lleoedd: Wrexham Enterprise Hub, Wrexham, LL11 1AT
Dyddiad: 27/02/2019
Amseroedd: 12:00 - 14:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost businesssupport@gov.wales

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 January 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12248

Dyma weithdy rhwydweithio twristiaeth Wrecsam (2)

Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/this-is-wrexham-tourism-networking-workshop-2-tickets-55208039733?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Castell y Waun/Chirk Castle
Dyddiad: 27/02/2019
Amseroedd: 14:00 – 16:00

Addas ar gyfer

Cyswllt This Is Wrexham Tourism Partnership ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/this-is-wrexham-tourism-networking-workshop-2-tickets-55208039733?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 January 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12262

Cael Sylw Ar-lein

Sicrhewch fod eich busnes yn cael y sylw mae'n haeddu yn 2019. Mae Hwb Menter Wrecsam yn falch o fod yn bartneriaid gyda Grŵp Bancio Lloyds i ddarparu diwrnod o rwydweithio, sgyrsiau dylanwadol a gweithdai i sicrhau eich bod chi’n manteisio llawn ar eich sianeli cyfryngau cymdeithasol. Treuliwch eich diwrnod gydag arbenigwyr y diwydiant yn sôn am awgrymiadau y gellir eu defnyddio ar unwaith i'ch busnes. Darganfyddwch sut y gallwch chi ddefnyddio sianelau cyfryngau cymdeithasol fel Instagram, Facebook a LinkedIn yn well i ymgysylltu â'ch cwsmeriaid. Buasem hefyd yn hoffi ichi fynd â rhywbeth adref o'r dydd (heblaw am ben, wrth gwrs) felly byddwn ni'n rhoi cyfle i bawb sy'n bresennol cael llun pen i gyd-fynd â'ch gwybodaeth gyfryngau cymdeithasol newydd. Dim ots pa gam y mae eich busnes, neu pa ddiwydiant rydych chi ynddo, bydd rhywbeth i bawb.

Lleoedd: Wrexham Enterprise Hub, Wrexham, LL11 1AT
Dyddiad: 27/02/2019
Amseroedd: 09:30 - 16:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/getting-noticed-online/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 13 February 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12290

Diddanu Angylion

gan Richard Everett

Mae Diddanu Angylion yn ddrama doniol a dychmygol sy'n canolbwyntio ar Grace, cyn wraig glerig, sy'n mwynhau ei rhyddid newydd yn dilyn marwolaeth ei gŵr, Bardolph. Ar ôl treulio oes o fihafio ei hun, gall hi nawr wneud a dweud yn union wrth iddi blesio.


Wrth i'r ddrama fynd yn ei blaen, mae Grace yn wynebu rhai datguddiadau aflonyddgar ac fe'i gorfodir i wynebu ysbryd Bardolph a'r gwir em ei phriodas.

Mae drama clyfar, doniol a chyffrous Richard Eve yn gofyn a ellir ymddiried yn Duw i wneud dim o gwbl "neu a yw'r ymarfer cyfan yn ymarfer dwyfol mewn treial a chamgymeriad?"

Lleoedd: Theatr Grove Park Theatre, Wrecsam/Wrexham
Dyddiad: o 14/02/2019 i 23/02/2019
Amseroedd: 19:30:pm

Addas ar gyfer Pob oedran/All Ages

Cyswllt Ally Goodman ar 07711937259 neu ebost allygoodman606@hotmail.com

Swyddfa Bocs: 07711937259

Gwefan: http://groveparktheatre.savoysystems.co.uk/GroveParkTheatre.dll/TSelectItems.waSelectItemsPrompt.TcsWebMenuItem_16733.TcsWebTab_16734.TcsPerformance_272736.TcsSection_238400 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: O/From £8

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 February 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12288