Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Beth Sy'n Digwydd

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae 13 digwyddiadau yn y 7 diwrnod nesaf.

Cynhadledd Menter Gymdeithasol 2018

Mae menter gymdeithasol yn ymwneud â chreu newid cymdeithasol cadarnhaol, boed yn gwella cyfleoedd bywyd pobl, yn cefnogi cymunedau neu'n helpu'r amgylchedd. Mae mentrau cymdeithasol yn debyg iawn i fusnes arferol - mae'n rhaid iddynt wneud elw ond yr hyn y maent yn ei wneud â’u helw, sef naill ai ail-fuddsoddi neu ei roi at weithred gymdeithasol sy’n eu gosod ar wahân. Mae mentrau cymdeithasol yn bodoli ym mron pob sector, mae dros 80,000 o fentrau cymdeithasol ledled y wlad sy’n cyfrannu £24 biliwn i'r economi ac sy’n cyflogi bron i filiwn o bobl. Nod y Gynhadledd Menter Gymdeithasol yw hysbysu, ysbrydoli a dathlu.

Lleoedd: Catrin Finch Conference Centre, Wrexham Glyndŵr University, Mold Road, Wrexham, LL11 2AW
Dyddiad: 16/11/2018
Amseroedd: 09:30 – 15:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Judith Alexander ar neu ebost j.alexander@glyndwr.ac.uk

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/social-enterprise-conference-2018-tickets-46008515709 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 16 May 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11748

John Fairhurst/ Delta Radio Band/ Blind Wilkie McEnroe

Croeso mawr i John Fairhurst i Ty Pawb! Ar ol taith llwyddiannus o Ewrop a Gwyliau, rydym yn falch i groeso John I Wrecsam fel rhan o'i daith.

Cefnogaeth eithriadol gan Delta Radio Band a Blind Wilkie McEnroe, sioe hwn yn wirioneddol yw sioe i beidio a cholli allan

Lleoedd: Tŷ Pawb, Wrexham
Dyddiad: 16/11/2018
Amseroedd: 6pm

Addas ar gyfer 14 plus

Cyswllt David Salisbury ar 07708145626 neu ebost mojoswan42@sky.com

Gwefan: https://www.seetickets.com/tour/john-fairhurst (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £8 standard £15 package gig/drink/curry

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12073

Bore Crefft Nadolig

Ymunwch a ni yng Nghanolfan Adnoddau Cymunedol Acton ar gyfer bore o Grefft Nadolig, gan gynnwys:

Troi poteli i flodau;
Llosgi coed;
Creu Siwgr a
Gwneud Cardiau.

£3 gan gynnwys cawl a chacen.

Lleoedd: Acton Community Resource Centre, Overton Way, Acton, Wrexham LL12 7LB
Dyddiad: 16/11/2018
Amseroedd: 10am - 1pm

Addas ar gyfer All | Pawb

Cyswllt Barbara Tasker ar 07873 672309 neu ebost ActonCommunityResource@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £3 (includes soup & cake)

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 08 November 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12129

Noson gyda Chôr Meibion y Fron ac Athena

Ymunwch â Chôr Meibion y Fron am noson o gerddoriaeth fyw anhygoel.

Maent yn cael eu hymuno eleni gan y trio clasurol, Athena, sy'n cynnwys sopranos Gwawr Edwards ac Ellen Williams, a'r mezzo-soprano Sioned Terry, sy'n dod at ei gilydd mewn undeb cerddorol hardd. Bu gan y trio flwyddyn brysur yn creu trefniadau newydd, yn ymddangos ar deledu a radio, ac yn gosod lawr traciau yn y stiwdio recordio.

Yn 2018 mae'r côr poblogaidd hwn yn diddanu cynulleidfaoedd ledled y DU ac Ewrop gyda dyddiadur llawn o gyngherddau a thaith i Awstria ym mis Mehefin 2018. Yn mis Tachwedd 2017 gwerthodd cyngerdd y Fron allan yn Neuadd William Aston, ac gydag Athena fel gwesteion, disgwylir fod galw yn uchel ar tocynnau. Prynwch eich tocynnau yn gynnar i osgoi cael eich siomi.

Lleoedd: William Aston Hall, Glyndwr University, Mold Road, Wrexham LL11 2AW
Dyddiad: 17/11/2018
Amseroedd: 7.30pm

Addas ar gyfer All

Cyswllt David Jones ar 07732655366 neu ebost davidthomas.jones@gmail.com

Swyddfa Bocs: 0844 888 99 91 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: https://www.eventim.co.uk/event/11134253/?affiliate=WXH (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Tickets £15 concessions £12.50 10% booking fee may apply

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 17 April 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11707

Kids' Wrexham Open Workshop

Gweithdai celf am ddim! Creu llun, peintio collage neu gerflunwaith i ymddangos yn Wrecsam Agored i’r Plant! I blant 4 i 14 oed.

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: 17/11/2018
Amseroedd: 1 - 4pm

Addas ar gyfer 4 -14

Cyswllt Heather Wilson ar 01978 292144 neu ebost heather.wilson@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 06 November 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12119

Tŷ Mawr – Dosbarth Crefft – sesiwn flasu. Angylion a Chorachod Ffelt

Darperir yr holl ddeunyddiau. I archebu lle, cysylltwch â junemclaughlin@btinternet.com neu ffoniwch 01978711941 am fwy o fanylion.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 17/11/2018
Amseroedd: 1pm- 3pm

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £10 per person

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11662

GARDD FURIOG FICTORAIDD ERLAS FFAIR NADOLIG

Crefftau, Cacennau, Raffl, Ffrwythau, Llysiau a llawer mwy.

Lleoedd: Erlas Victorian Walled Garden, Bryn Estyn Road, Wrexham, LL13 9TY
Dyddiad: 17/11/2018
Amseroedd: 1:00pm - 3:30pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Kate Harcus ar 01978265058 neu ebost kate.harcus@erlas.org

Swyddfa Bocs: 01978265058

Gwefan: https://www.facebook.com/events/2082282155422478/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £1 for adults

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 07 November 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12125

Arcêd Celf

Dydd Sul 18 Tachwedd Am ddim! 1pm - 4pm Hwyl i'r teulu cyfan - galwch heibio! - Creu lluniau 3D yn VR! - Rhowch gynnig ar consolau clasurol! - Adeiladu hefo 'S.T.E.A.M'! - Spirograph a celf mathemateg!

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: 18/11/2018
Amseroedd: 1pm - 4pm

Addas ar gyfer Family Fun

Cyswllt Heather Wilson ar 01978 292144 neu ebost heather.wilson@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 06 November 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12117

Mae Wrecsam yn Cofio Noson Ffilmiau Tŷ Pawb - O Ryfel Rhyfeddol

Fel rhan o raglen ddigwyddiadau Wrecsam, mae Tŷ Pawb yn esgidio'r ffilm Oh What a Lovely War. Mae'r Rhyfel Byd Cyntaf yn cael y driniaeth gerddorol mewn cyfres o fignetau cân a dawns. Drwy gydol ei fod yn dilyn y teulu Smith - yn sefyll ar gyfer y dosbarth gweithiol Prydeinig - sydd i ddechrau yn edrych ar y rhyfel gyda optimistiaeth heulog. Ond ar ôl i'r bechgyn Smith - Jack (Malcolm McFee), Freddie, Harry (Maurice Roëves) a George (Paul Shelley) - dyst i realiti rhyfel y ffos, caiff eu hwyliau eu chwalu, a'r gorau y gallant obeithio amdano yw goroesi.

Lleoedd: Tŷ Pawb Market Street Wrexham LL13 8BB
Dyddiad: 19/11/2018
Amseroedd: 7:00pm

Addas ar gyfer Rated PG

Cyswllt Derek Jones ar 07889 379591 neu ebost jones_derek@btconnect.com

Swyddfa Bocs: 01978 292093 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: https://www.facebook.com/events/1778993118877083/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Adults £8, Students and Yoing People £5 Advanced Booking

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12113

Myfyrdod Dydd Llun

Myfyrdod Dydd Llun 6 pm-7pm yn Creuynni Gofal Iechyd Cyflenwol

Mae Myfyrdod Dydd Llun yn ymarfer myfyrdod wythnosol gyda'i gilydd mewn grŵp bach. Mae cyfuniad o feddylfrydau sy'n cael eu harwain, mae hyn yn addas ar gyfer pob oedran a phrofiad o fyfyrdod, dechreuwyr, canolig ac uwch.

I gadarnhau archebu, cysylltwch â Facebook Facebook Gofal Iechyd Atodol Creuynni a / neu Whatsapp / Signal 07472266952

Rhodd a awgrymir yw £ 5 neu fwy.

Mae archebu yn hanfodol, fel arall, yn gyntaf, mae niferoedd yn cael eu cyflwyno'n gyntaf, yn ôl y taliad ymlaen llaw yn y lle.

Efallai yr hoffech ddod â phad a phensil, i ddileu, ysgrifennu, i dynnu lluniau, delweddau, teimladau a all ddod o'r myfyrdod.

Os yw'n well gennych eistedd ar y llawr, gallwch ddod â chlustog.

Am fwy o wybodaeth: https://www.meetup.com/Meditation-Meetups-Wrexham/events/wrsghqyxnbtb/

Lleoedd: Creuynni Complementary Healthcare, 7 Salisbury Close, Wrexham, LL13 7BY
Dyddiad: 19/11/2018
Amseroedd: 6pm - 7pm

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Katie ar 07472266952 neu ebost creuynni@yahoo.co.uk

Swyddfa Bocs: 07472266952 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: Suggested contribution £5 or more

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12080

Starting and Running a Business - Taking The Plunge

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://wales.business-events.org.uk/en/events/starting-and-running-a-business-taking-the-plunge--2/

Lleoedd: Wrexham Enterprise Hub, Wrexham, LL11 1NF
Dyddiad: 19/11/2018
Amseroedd: 10:00 - 16:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/starting-and-running-a-business-taking-the-plunge--2/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 23 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12097

Goleuo Goleudau Nadolig Wrecsam

Noson hwyl llawn adloniant Nadloig

Lleoedd: Queen's Square, Wrexham
Dyddiad: 22/11/2018
Amseroedd: 5:00 - 7:00

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Claire Luckock ar 01978 292538 neu ebost Claire.Luckock@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 15 November 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12136

Cymorth Cyntaf 3 Dydd yn y Gwaith

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/3-day-first-aid-at-work-tickets-45548720449?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Groundwork North Wales, 3-4 Plas Power Road, LL11 5SZ
Dyddiad: gan 14/11/2018 i 16/11/2018
Amseroedd: 09:30 – 16:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Groundwork North Wales ar neu ebost training@groundworknorthwales.org.uk

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/3-day-first-aid-at-work-tickets-45548720449?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £162.83

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 23 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12104