Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Beth Sy'n Digwydd

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae 4 digwyddiadau yn y 7 diwrnod nesaf.

Llyfrgell Brynteg Prynhawn Coffi yn helpu Hosbis Plant Ty Gobaith

Llyfrgell Brynteg Prynhawn Coffi Dydd Mercher Mai 23 2-5pm Beth allai'r llyfrgell wneud i chi? Dewch i weld beth sydd ar gael! Mae'r holl enillion yn helpu Hosbis Plant Ty Gobaith. Helfa Drysor i'r Plant - Crefft Oedolion - Sesiwn Crefft i'r Plant - Amser Stori - Lluniaeth - Raffl - Corn Lon Cof - Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Wrecsam. Dewch i ymuno yn yr hwyl!

Lleoedd: Brynteg Library, Quarry Road, Brynteg, LL11 6AB
Dyddiad: 23/05/2018
Amseroedd: 2-5pm

Addas ar gyfer ALL

Cyswllt Lynda Davies ar 01978 759523 neu ebost Brynteg.Library.wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 759523

Pris Tocyn: DONATIONS

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26 April 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11715

Parc Acton - Hyfforddiant Tennis

Parc Acton - Hyfforddiant Tennis Hyfforddiant Tennis am ddim. Cyfarfod yn y cyrtiau.

Lleoedd: Acton Park
Dyddiad: 29/05/2018
Amseroedd: 1.30pm – 3.30pm

Addas ar gyfer 6-14yrs

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11610

Parth Dychymyg yr Amgueddfa

Parth Dychymyg yr Amgueddfa - ein gofod cyfeillgar i’r teulu sydd wedi ei gynllunio’n arbennig i’r rhai dan 5 oed. Parciwch, canfyddwch, dysgwch, chwaraewch, lliwiwch, crëwch a mwynhewch! Hefyd y Gornel Gwisg ar gyfer plant 6-10 oed.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum & Archives
Dyddiad: gan 24/05/2018 i 26/05/2018
Amseroedd: Mon - Fri: 10 a.m. - 5 p.m. Sat: 11 a.m. - 4 p.m.

Addas ar gyfer Families with children aged under 5

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 297 460

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 13 April 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11704

Hanes Gogledd-Ddwyrain Cymru mewn 100 Gwrthrych

Yn sail i'r arddangosfa newydd sydd yn (wedi) agor yn Amgueddfa Wrecsam 21 Ebrill mae yr her o rannu hanes tair sir Gogledd-Ddwyrain Cymru mewn 100 gwrthrych. Mae chwe rhan i’r arddangosfa (Trigolion Cynnar, Cestyll ac Ymladd, Diwydiant, Teithio a Thrafnidiaeth, Crefydd a Diwylliant, a Bywyd Beunyddiol). Mae catalog ar gael yn siop yr amgueddfa i gyd-fynd â'r arddangosfa.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum & Archives
Dyddiad: gan 19/05/2018 i 25/05/2018
Amseroedd: Mon - Fri: 10 a.m. - 5 p.m. Sat: 11 a.m. - 4 p.m.

Addas ar gyfer Adults and children

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 297 460

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 13 April 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11698