Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Beth Sy'n Digwydd

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae 19 digwyddiadau yn y 7 diwrnod nesaf.

Cymorthfeydd Cymorth Busnes

Bydd y cymorthfeydd busnes pwrpasol hyn yn cynnig cyngor AM DDIM ar bynciau arbenigol sy’n berthnasol i’r diwydiant adeiladu! Peidiwch â cholli’ch cyfle, gan y bydd apwyntiadau’n cael eu cynnig ar sail y cyntaf i’r felin. Mae ein meysydd arbenigedd yn ymwneud â: Chontractau NEC, Tendro/Costio, Adeiladu Digidol, Modelu Gwybodaeth am Adeiladau (BIM), Achrediadau, a mwy! Mae cofrestru’n hanfodol ar gyfer y digwyddiad hwn. Dewiswch un pwnc rydych chi eisiau cyngor arno, ond gwnawn ein gorau i gynnig nifer os bydd angen! Hyd pob sesiwn fydd tua 30 munud. Contractau NEC: Mae NEC yn deulu o gontractau sy’n cael eu defnyddio’n gyffredin ar gyfer prosiectau ledled Cymru a’r DU. Maent yn addas ar gyfer caffael amrywiaeth eang o waith, gwasanaethau a chyflenwadau, o brosiectau fframwaith mawr i fân waith a phrynu cyflenwadau a nwyddau. Siaradwch â Rheolwr Rhaglen NEC profiadol am yr holl elfennau sy’n gysylltiedig â chyflawni prosiect a reolir drwy NEC. Tendro a Chostio: Wrth werthuso cyfleoedd yn gyson a gwneud penderfyniadau gwybodus ynghylch gwneud cais/peidio â gwneud cais, byddwch yn ymateb i lai o gyfleoedd. Mae hyn yn golygu y byddwch yn gwario llai o arian. Wrth wario llai, bydd gennych fwy o adnoddau ar gael ar gyfer y cyfleoedd cywir. Pan fydd hyn yn digwydd, byddwch yn ennill mwy a dyna’r nod. Dewch am sgwrs anffurfiol am brosesau tendro a chostio sy’n gysylltiedig ag ennill gwaith. Adeiladu Digidol: Heddiw, mae defnyddio cynhyrchion digidol yn angenrheidiol! Gwnewch yn siwr eich bod yn cadw i fyny â’r gystadleuaeth trwy ddefnyddio cynhyrchion adeiladu digidol ar gyfer datrysiadau ar y safle ac yn y swyddfa. Siaradwch ag Ymgynghorydd DAC ynghylch pa opsiwn fydd yn gweithio ar gyfer eich busnes chi! •Cynyddu capasiti’r busnes ac ymdrin â rhagor o gwsmeriaid heb aberthu ansawdd •Integreiddio darpariaeth gwasanaethau a gwella effeithlonrwydd/perfformiad asedau, gweithwyr, is-gontractwyr a chyflenwyr •Cael golwg gliriach ar berfformiad y busnes fesul gweithgarwch busnes/cwsmer/tasg •Cael rhagolygon cywir ar gyfer y defnydd o asedau, gweithwyr, is-gontractwyr a chyflenwyr a pherfformiad llif arian yn y dyfodol. Modelu Gwybodaeth am Adeiladau (BIM): Dyma gyfle i siarad ag arbenigwr ar BIM o Brifysgol Caerdydd ynghylch nid yn unig yr hyn y mae eich busnes angen a heb angen ei wybod am BIM, ond hefyd sut y gallai BIM effeithio ar eich busnes. Cydnabyddir Prifysgol Caerdydd fel un o’r awdurdodau blaenllaw ar BIM ac mae gan y brifysgol gysylltiadau cryf â Tsieina ac UDA ar lefel academaidd ac ymarferol. Achrediadau, Systemau Busnes o Ansawdd: Erbyn hyn, mae’r rhan fwyaf o waith sector cyhoeddus ac awdurdod lleol yn ei gwneud yn ofynnol i chi fod ag achrediadau er mwyn bod yn gymwys a gweithio gyda nhw! Disgwylir y bydd gan gwmnïau achrediad Iechyd a Diogelwch yn ei le o leiaf. Bellach, heb achrediadau, mae sicrhau contractau yn fwy anodd! Dysgwch am y cymorth y gall DAC ei gynnig gyda’r achrediadau canlynol: •Iechyd a Diogelwch y Cynlluniau Diogelwch ym Maes Caffael (SSIP) megis y Cynllun Asesu Iechyd a Diogelwch Contractwyr (CHAS) •ISO – e.e. 9001:2015 Ansawdd, 14001:2015 Amgylchedd neu 45001:2018 Iechyd a Diogelwch, 2015 ISO triphlyg •Penodol i sector – e.e. F4N Niwclear neu RISQS Rheilffyrdd •A llawer mwy!

Lleoedd: Catrin Finch Centre, Wrexham, LL11 2HS
Dyddiad: 20/09/2018
Amseroedd: 08:00 - 12:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Construction Futures Wales ar neu ebost bethan.wright@be-group.co.uk

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/business-support-surgeries/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11986

Taith Gerdded Chwilota a helfa llwyni, chwilio am a hel mwyar duon, eirin surion bach ac eirin

Taith Gerdded Chwilota a helfa llwyni, chwilio am a hel mwyar duon, eirin surion bach ac eirin DEWISOL (RHAID CADW LLE £5) Cinio, Bwffe’r Cynhaeaf Gweithgareddau; creu meringues mwyar, jin eirin a eirian siwgr.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 20/09/2018
Amseroedd: 10.15 - 3.pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countrypark@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £5.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12005

Plant Bach / Mini Movers

Yn addas ar gyfer plant hyd at 4 oed. Dawns gyda'ch un bach mewn sesiwn chwarae creadigol hwyliog.

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: 20/09/2018
Amseroedd: 9.30am-10.15am & 10.30am-11.15am

Addas ar gyfer up to 4yrs

Cyswllt Tŷ Pawb ar 01978 292093 neu ebost typawb@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 07 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12003

Sesiwn Meic Agored Tŷ Pawb

7pm – 9.30pm Sesiwn Meic Agored Tŷ Pawb Ar agor i: - Feirdd - Cerddorion - Comedïwyr - 16+ Dewch yno ar y noson os hoffech chi berfformio.

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: 20/09/2018
Amseroedd: 19:00 - 22:00

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Morgan Thomas ar 01978 291146 neu ebost typawb@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12032

Sioe Gerddoriaeth Fyw yn Nhŷ Pawb

Bydd cyfres yr Hydref o Live Music Showcase yn cael ei lansio mewn cyngerdd cerddoriaeth wedi'i recordio yn cynnwys y Clarinetydd rhyngwladol Wrexhams, Katherine Lacy a'r Royal Philharmonic Orchestra. Bydd y cyngerdd yn cynnwys dau waith Clarinet Mozart, yn gyntaf ei concerto K.622 (yn teithio'n uchel yn Neuadd Enwogion Classic FM) a'i Quintet Clarinet yn A K.581 Byddwn hefyd yn cadarnhau cyfres yr hydref gyfan a fydd yn digwydd ar amserlen wythnosol yn dechrau ar Hydref 4ydd gyda pianydd a anwyd yn Wrecsam, Luke Jones. Nid oes gan y gyfres newydd lai na 9 o gerddorion newydd sy'n perfformio i ni yn byw yn Nhŷ Pawb

Lleoedd: Tŷ Pawb Arts Centre, Market St, Wrexham LL13 8BB
Dyddiad: 20/09/2018
Amseroedd: 1pm - 2pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Derek Jones ar 07889379591 neu ebost jones_derek@btconnect.com

Gwefan: http://01978 292093 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Free, donations welcome

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12036

Chupa Cabra / BullyBones / The Columbians

Mae rhaglen gerddoriaeth fyw newydd sbon Tŷ Pawb yn parhau ym mis Medi, yn cynnwys Chupa Cabra, gyda chefnogaeth gan BullyBoness a Bermusa. | CHUPA CABRA | 'Chupa Cabra hail from North Wales and have a punchy yet musically accomplished style… Argy-Bargy of the highest order’- Roxy Gilespie, Louderthanwar 'There’s a lot to be said about the spirit of punk and whether it’s dead or alive. If it’s the brash, insightful and critical strain that Poly Styrene’s X-Ray Spex propelled that you’re seeking, then CHUPA CABRA are likely to be right up your street.’- Bido Lito! https://www.youtube.com/watch?v=CdIH5XsaZJ8&feature=youtu.be | BULLYBONES | "Bullybones remain the most exciting underground UK band making brand-new-retro rock’n’roll and still scratching at the doors of the Music Bizness" - LOUDER THAN WAR | THE COLUMBIANS | Popular local indie rock band. Appeared at Wrexfest and FOCUS Wales this year. Tocynnau: £5 adv. / £7 ayd https://www.eventbrite.co.uk/e/chupa-cabra-bullybones-bermusa-tickets-49702002026

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: 21/09/2018
Amseroedd: 19:30 - 23:30

Addas ar gyfer All

Cyswllt Morgan Thomas ar 01978 291146 neu ebost typawb@wrexham.gov.uk

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/chupa-cabra-bullybones-bermusa-tickets-49702002026 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £5 adv. / £7 ayd/otd

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12033

Brymbo Rocks 2018

Sioe gerdd fwyaf Brymbo!

Bar trwyddedig llawn drwy’r dydd, Ffair, Diodydd/Bwydydd Poeth ac Oer, Tocynnau ar gael yng Nghanolfan Menter Brymbo ac ar ein gwefan!

Yn falch o’i gefnogi mae: Wrexham Larger, Read Construction and Brymbo Enterprise Centre.

Lleoedd: Brymbo Heritage Trust, Brymbo Steel Works LL11 5BT
Dyddiad: 21/09/2018
Amseroedd: Friday 7pm - 9.30pm; Saturday 1pm - 9.30pm

Addas ar gyfer All ages welcome

Cyswllt Leon Bowen ar 08007720981 neu ebost leon.bowen@brymboheritage.co.uk

Swyddfa Bocs: 08007720981

Gwefan: https://www.tickettailor.com/events/brymboheritageltd/162971/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £5 - £25

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12014

Pwer Cynhyrchu Arwain - Trowch Pam i Wow ...

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/the-power-of-lead-generation-turn-why-into-wow-tickets-49207807878?aff=es2

Lleoedd: Wrexham Library | Llyfrgell Wrecsam, Rhosddu Road, Wrexham, LL11 1AU
Dyddiad: 21/09/2018
Amseroedd: 09:30 – 12:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Owain Williams ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/the-power-of-lead-generation-turn-why-into-wow-tickets-49207807878?aff=es2 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11997

Rhwydwaith Amgylchedd Busnes Wrecsam

Ymunwch â Thîm Busnes a Buddsoddi Cyngor Wrecsam ac Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru i gael cyfle i glywed gan rai o’r siaradwyr diddorol, a rhwydweithio gydag ystod o fusnesau lleol ac ymweld â stondinau arddangos i ddysgu sut y gall sefydliadau lleol weithio gyda chi. OS OES GENNYCH CHI DDIDDORDEB ARDDANGOS CYSYLLTWCH – MAE LLEFYDD YN GYFYNGEDIG! Darperir lluniaeth a chinio. Gadewch i ni wybod os oes gennych chi unrhyw anghenion deietegol, ac atebwch trwy anfon e-bost i business@wrexham.gov.uk erbyn dydd Gwener 14 Medi 2018. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau ffoniwch: 01978 667000 #RhABWrecsam Rhaglen y Digwyddiad 08.45 Cofrestru, coffi a rhwydweithio 09:15 Croeso a Chyflwyniadau 09:20 Cyfoeth Naturiol Cymru 10:15 Sustrans Cymru 11:15 Lluniaeth a Rhwydweithio 11:45 Hanes Stad Ddiwydiannol Wrecsam 12:30 Ymddiriedolaeth Adar y Gwylptir 13:15 Cinio a Rhwydweithio

Lleoedd: Redwither Tower, Wrexham Industrial Estate, Wrexham LL13 9XT
Dyddiad: 21/09/2018
Amseroedd: 08.45am – 2.00pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Wrexham Council’s Business & Investment Team ar 01978 667000 neu ebost business@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 July 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11917

Cychwyn A Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni

Bydd y gweithdy yma yn rhoi golwg gyffredinol o'r hyn sydd ei angen i gychwyn busnes, a bydd yn eich galluogi i asesu a ydych chi'n meddu ar yr hyn sydd ei angen i lwyddo. Erbyn diwedd y sesiwn, byddwch yn: •deall manteision ac anfanteision bod yn bennaeth arnoch chi'ch hun •gallu asesu eich sgiliau personol •gwybod am agweddau cyfreithiol cychwyn busnes •deall y tasgau allweddol y mae eu hangen i gychwyn busnes •gwybod sut mae rhoi cynllun busnes sylfaenol ar waith •gwybod ble i droi am gyngor a chyllid ar gyfer eich busnes

Lleoedd: Wrexham Enterprise Hub, Wrexham, LL11 1NF
Dyddiad: 24/09/2018
Amseroedd: 10:00 - 16:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost businesssupport@wales.gsi.gov.uk

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/starting-and-running-a-business-taking-the-plunge--2/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11987

Hyfforddiant Ymarferydd Strengthscope®

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://wales.business-events.org.uk/en/events/strengthscope-practitioner-training/

Lleoedd: Wrexham Glyndŵr University, Wrexham, LL11 2AW
Dyddiad: 26/09/2018
Amseroedd: 09:00 - 17:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Helping Reach Potential Ltd ar neu ebost hrp@helpingreachpotential.co.uk

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/strengthscope-practitioner-training/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £795

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11988

Cyflymu Cymru i Fusnesau - Seiberddiogelwch cyfrifol

Gall busnesau bach seiber-glyfar ddiogelu eu hunain rhag colli oddeutu 6% o’u trosiant yn sgil seiber droseddau. Nid yn unig y mae camau ataliol yn lleihau’r risg o golli data a cholled ariannol, mae hefyd yn diogelu eich cwsmeriaid ac yn diogelu eich enw da. Darganfyddwch fwy yn ein gweithdy a ariennir yn llawn. Byddwch yn dysgu: • Sut i amlygu bygythiadau seiber posibl • Ffyrdd ymarferol i chi ddiogelu eich busnes • Sut i gyrchu’r Cynllun Hanfodion Seiber

Lleoedd: Moneypenny, Wrexham, LL13 7ZB
Dyddiad: 26/09/2018
Amseroedd: 09:00 - 13:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Superfast Business Wales ar neu ebost businesssupport@wales.gsi.gov.uk

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/superfast-business-wales-responsible-cyber-security-protecting-your-business-online/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11989

Sam Lyon : Codi arian

Mae Hwb Menter Wrecsam yn brosiect Busnes Cymru sy’n cael ei gyflawni gan y tîm yn Town Square. Mae’r hwb yn cynnull lle i fusnesau a’r gymuned i ddod at ei gilydd mewn awyrgylch creadigol a cydweithredol i ddatblygu a thyfu syniadau, er mwyn creu cymuned o entrepreneuriaid i hybu’r economi lleol. Gyda chymorth arbenigwyr, mae’r hwb yn anelu i fod yn gatalydd er mwyn ymdrin â materion byd-eang ar lefel lleol. Mae Sam, sef Mentrwr Ifanc y Flwyddyn 2018 sy’n gerddor ar ei liwt ei hun, yn ymuno â ni i siarad am y ffordd y mae hi wedi defnyddio cyllido torfol yn llwyddiannus i ariannu ei phrosiectau fel cerddor teithiol heb gontract.

Lleoedd: Wrexham Enterprise Hub, Wrexham, LL11 1AT
Dyddiad: 26/09/2018
Amseroedd: 12:00 - 14:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost businesssupport@wales.gsi.gov.uk

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/sam-lyon-fundraising/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11990

Darganfyddwch Eich Gwir Botensial

Ydych chi’n codi yn y bore yn sionc neu ydi meddwl am godi a mynd i’r gwaith yn codi ofn arnoch chi? Neu efallai eich bod eisiau symud ymlaen â’ch gyrfa ond yn teimlo eich bod yn cael eich anghofio? Ai rheswm posibl ydi nad ydych yn gweithio i'ch llawn botensial? Os nad ydych chi’n gweithio i’ch cryfderau gallwch deimlo’n ddigalon, teimlo nad ydych yn cael eich gwerthfawrogi a chael anhawster i gymell eich hun a bod yn gyffrous ynghylch gwaith. Trwy wybod a deall eich gwir gryfderau gallwch newid y teimlad yma. Trwy ddefnyddio Strengthscope, y system proffilio cryfderau mwyaf cynhwysfawr ac arloesol i rymuso anterth perfformiad, byddwch yn darganfod eich gwir gryfderau a thalentau cudd. Cyn y gweithdy, bydd gofyn i chi lenwi eich proffil Strengthscope a fydd yn rhoi golwg gynhwysfawr o'ch saith prif gryfder yn ogystal â'ch cryfderau sy'n mudferwi, gall y cryfderau hyn godi i'r wyneb gydag ychydig o anogaeth a chefnogaeth. Yn ystod y gweithdy byddwch yn dysgu sut gall eich saith cryfder eich grymuso i fod yr unigolyn roeddech eisiau bod yn y gwaith. Byddwch yn dysgu sut i weithio gyda’ch cryfderau a sut i aros ar y brig. Byddwch hefyd yn dysgu beth sy'n digwydd pan fydd eich cryfderau yn mynd yn rhy bell a sut y gall droi cryfderau mewn i wendidau. Byddwch yn dechrau deall sut all gweithio gyda phobl eraill sydd â chryfderau gwahanol i chi arwain at dîm anorchfygol. Yn ystod y gweithdy byddwch yn edrych ar eich cryfderau yn fwy manwl, gan ddysgu sut i’w defnyddio orau yn ogystal â chreu cynllun ymarferol i’ch helpu i symud ymlaen. Strengthscope yw'r system proffilio cryfderau mwyaf cynhwysfawr ac arloesol i rymuso anterth perfformiad yn y gwaith. Dyma’r unig asesiad cryfderau sydd wedi cyflawni Statws Prawf Cofrestredig gyda Chymdeithas Seicolegol Prydain.

Lleoedd: Springfield Hotel and Health Club, A55, CH8 8BA
Dyddiad: 27/09/2018
Amseroedd: 09:30 – 16:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Cat Williams ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/discover-your-true-potential-tickets-46105457665 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £175 – £195

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 20 June 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11831

Plant Bach / Mini Movers

Yn addas ar gyfer plant hyd at 4 oed. Dawns gyda'ch un bach mewn sesiwn chwarae creadigol hwyliog.

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: 27/09/2018
Amseroedd: 9.30am-10.15am & 10.30am-11.15am

Addas ar gyfer up to 4yrs

Cyswllt Tŷ Pawb ar 01978 292093 neu ebost typawb@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 07 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12004

Cymru a'i Chwedlau: Brenin Arthur a'r Mabinogion

Ewch ar antur yr haf hwn i ailddarganfod hudolwch y Mabinogion, y Brenin Arthur a Thywysogion y Bwrdd Crwn yn arddangosfa ddiweddaraf Amgueddfa Wrecsam.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum & Archives
Dyddiad: gan 17/09/2018 i 22/09/2018
Amseroedd: Mon - Fri: 10am - 5pm; Sat: 11am - 4pm

Addas ar gyfer Adults and children

Cyswllt Wrexham Museum reception ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 July 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11882

Dawns Ian

Dosbarth dawnsio bywiog a chorfforol i blant 5 oed a throsodd gyda chyfleoedd i archwilio coreograffeg creadigol. - £3.50

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: gan 13/09/2018 i 20/09/2018
Amseroedd: 16:00

Addas ar gyfer 5+

Cyswllt Heather Wilson ar neu ebost Heather.wilson@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £3.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 13 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12015

Cychwyn A Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni

Bydd y gweithdy yma yn rhoi golwg gyffredinol o'r hyn sydd ei angen i gychwyn busnes, a bydd yn eich galluogi i asesu a ydych chi'n meddu ar yr hyn sydd ei angen i lwyddo. Erbyn diwedd y sesiwn, byddwch yn: •deall manteision ac anfanteision bod yn bennaeth arnoch chi'ch hun •gallu asesu eich sgiliau personol •gwybod am agweddau cyfreithiol cychwyn busnes •deall y tasgau allweddol y mae eu hangen i gychwyn busnes •gwybod sut mae rhoi cynllun busnes sylfaenol ar waith •gwybod ble i droi am gyngor a chyllid ar gyfer eich busnes

Lleoedd: Wrexham Enterprise Hub, Wrexham, LL11 1NF
Dyddiad: gan 19/09/2018 i 26/09/2018
Amseroedd: 17:30 - 20:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost businesssupport@wales.gsi.gov.uk

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/starting-and-running-a-business-taking-the-plunge--2/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11985

Dawns Iau

Dosbarth dawnsio bywiog a chorfforol i blant 5 oed a throsodd gyda chyfleoedd i archwilio coreograffeg creadigol. - £3.50

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: gan 20/09/2018 i 27/09/2018
Amseroedd: 16:00 - 17:00

Addas ar gyfer 5+

Cyswllt Morgan Thomas ar 01978 291146 neu ebost typawb@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £3.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12029