Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Beth Sy'n Digwydd

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae 11 digwyddiadau yn y 7 diwrnod nesaf.

Sut ydych chi’n adeiladu brand bwyd a diod sydd yn creu effaith? Wrecsam

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/how-do-you-build-a-food-and-drink-brand-that-makes-an-impact-wrexham-tickets-55645648633?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Prifysgol Glyndŵr Wrecsam | Wrexham Glyndŵr University
Dyddiad: 26/06/2019
Amseroedd: 16:00 – 18:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Abel & Imray ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/how-do-you-build-a-food-and-drink-brand-that-makes-an-impact-wrexham-tickets-55645648633?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 April 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12463

Adeiladu brand llwyddiannus dramor

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/building-a-successful-brand-overseas-tickets-60815927075?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Prifysgol Glyndŵr Wrecsam | Wrexham Glyndwr University
Dyddiad: 26/06/2019
Amseroedd: 11:00 – 13:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Abel & Imray ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/building-a-successful-brand-overseas-tickets-60815927075?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 31 May 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12514

Amddiffyn eich busnes gweithgynhyrchu bwyd a diod ar gyfer y dyfodol

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/futureproof-your-food-and-drink-manufacturing-business-your-guide-to-automation-and-improving-tickets-62305836434?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Twr Rhydfudr – Ystafell yr Atriwm | Redwither Tower (Atrium Suite)
Dyddiad: 27/06/2019
Amseroedd: 08:00 – 10:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Cambria for business ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/futureproof-your-food-and-drink-manufacturing-business-your-guide-to-automation-and-improving-tickets-62305836434?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 31 May 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12515

Bod yn Bendant ac yn Hyderus

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: 0300 30 30 006, employers@cambria.ac.uk

Lleoedd: Ffordd Y Bers / Bersham Road
Dyddiad: 27/06/2019
Amseroedd: 9:30 – 12:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Coleg Cambria ar neu ebost employers@cambria.ac.uk

Pris Tocyn: £40

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 03 May 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12486

Gweithdy Treth a Chadw Cyfrifon

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/gweithdy-treth-a-cadw-llyfrau--1/

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam | Wrexham Enterprise Hub
Dyddiad: 27/06/2019
Amseroedd: 13:00 – 16:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/tax-and-bookkeeping-workshop-2019/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 April 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12471

Sioe Gerddoriaeth Fyw yn Nhŷ Pawb

Bydd Arddangosfa Cerddoriaeth Fyw ar ddydd Iau 27 Mehefin am 1pm yn croesawu'r cyfansoddwr caneuon Max Hixon o Ellesmere. Yn wreiddiol o Southampton, mae Max hefyd wedi byw yn Rhos. Mae ei gerddoriaeth yn rhychwantu cenedlaethau lluosog gyda ffocws ar rai o gerddoriaeth 'newydd' ddiwedd y 1950au a dechrau'r 1960au yn y cyfnod hwnnw. Mae Max wedi perfformio mewn nifer o fandiau ac fel unawdydd yn canu ac yn chwarae ar longau mordaith gyda Princess and Celebrity Cruises ac mewn cyrchfannau gwyliau. Dechreuodd Max, a ysbrydolwyd gan wrando ar artistiaid fel Buddy Holly a Billy Fury, berfformio rhai o'r caneuon clasurol o ddiwedd y 50au a'r 60au cynnar iawn yn ogystal â chaneuon mwy cyfoes rocabillydd. Mae Max yn edrych ymlaen yn fawr at ei ddatganiad Arddangosiad Cerddoriaeth Fyw yn Nhŷ Pawb.

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: 27/06/2019
Amseroedd: 1pm to 2pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Derek Jones ar 07889379591 neu ebost jones_derek@btconnect.com

Pris Tocyn: Am Ddim / Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 June 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12534

Parc Bellevue - Cerddoriaeth Fyw yn y Parc

Yn safle’r seindorf Cefnogir y digwyddiad hwn gan ‘Gyfeillion Bellevue’

Lleoedd: Parc Bellevue
Dyddiad: 28/06/2019
Amseroedd: 7.00pm – 9.00pm.

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 April 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12407

Diwrnod y Gwirfoddolwyr AVOW

Ymunwch gydag AVOW ar gyfer ein Diwrnod y Gwirfoddolwyr blynyddol, i glodfori Gwirfoddoli a’r Trydydd Sector ledled Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

- Twrnamaint gyda Chlwb Pêl Droed Bellevue Football Club
- Gŵyl Band Pres wedi’i chynnal gan Ian Lucas AS
- Stondinau gan grwpiau cymunedol, elusennau a mudiadau o bob cwr o Fwrdeistref Sirol Wrecsam, gan gynnws:
AVOW a Prosiect gwiliau BME
Canolfan Gwirffoddowyr Wrecsam
CLPW CIC Community Interest Company
Stepping Stones
Tŷ Pawb
Policing and Criminology at Glyndwr Uni
- Llawer iawn mwy ar y diwrnod

Lleoedd: Sgwâr y Frenhines | Queen's Square
Dyddiad: 29/06/2019
Amseroedd: 10am - 4pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Natasha Borton ar 01978 312556 neu ebost natasha.borton@avow.org

Pris Tocyn: Am Ddim / Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 13 June 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12532

Ardal Treftadaeth Brymbo, Diwrnod Agored!

Cewch archwilio Gwaith Haearn a Dur byd enwog Brymbo a’i Goedwig 300 Miliwn o Flynyddoedd Oed yn ein Diwrnod Agored nesaf. Cofrestrwch ar un o’n teithiau cerdded neu 4x4 gydag arweinydd i ganfod rhagor am orffennol, presennol a dyfodol Prosiect Treftadaeth Brymbo. Cysylltwch â Leon i gael rhagor o wybodaeth neu i gadw lle ar daith!

Lleoedd: Brymbo Heritage Area, Old Brymbo Steel Works. Brymbo, Wrexham LL11 5AX
Dyddiad: 30/06/2019
Amseroedd: 10:00 am - 4:00 pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Leon Bowen ar 0800 772 0981 neu ebost leon.bowen@brymboheritage.co.uk

Pris Tocyn: Donations

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 05 June 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12528

Rheoli’n Ddiogel IOSH

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: 0300 30 30 006, employers@cambria.ac.uk

Lleoedd: Ffordd Y Bers / Bersham Road
Dyddiad: o 24/06/2019 i 26/06/2019
Amseroedd: 9:00 – 16:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Coleg Cambria ar neu ebost employers@cambria.ac.uk

Pris Tocyn: £500

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 03 May 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12485

Bydd yn fos arnat dy hub

18-30? Fan hyn mae dy gam cyntaf at lansio busnes yn cychwyn. Cymorth parhaus am ddim, Mentora un-i-un. Benthyciadau llog isle. Ein rhaglen nesaf Mehefin 25 - 27. Sesiynau Gwybodaeth Mehefin 10.

Lleoedd: Ty Pawb - Wrexham
Dyddiad: o 25/06/2019 i 27/06/2019
Amseroedd: TBC

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Princes Trust Cymru ar 0800 842 842 neu ebost josh.peters@princes-trust.org.uk

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 06 June 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12529