Yn Wrecsam Egnïol, rydym yn gweithio i rymuso cymunedau lleol i fod yn fwy egnïol - gan arwain at fywydau iachach a hapusach, drwy ddatblygu a chefnogi gweithgarwch corfforol cynhwysol.

Rydym yn canolbwyntio ar greu a chefnogi cyfleoedd o fewn ysgolion a chymunedau i bobl fod yn fwy egnïol drwy ddull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, gan gefnogi datblygiad clybiau lleol a gwirfoddolwyr i ddarparu ymarfer corff o safon uchel.

Yn ystod y cyfnod anodd hwn, byddwn yn parhau i ddarparu cyfleoedd i blant a phobl ifanc gymryd rhan mewn ymarfer corff drwy sesiynau byw gan amryw o bartneriaid a champau ar lwyfannau ein cyfryngau cymdeithasol ac adnoddau fydd yn cael eu rhannu ag ysgolion. 

Ewch i lwyfannau ein cyfryngau cymdeithasol am ragor o wybodaeth am y sesiynau sydd ar gael.

Cysylltwch â ni

Y Ganolfan Ddysgu
Ystâd Ddiwydiannol Whitegate
Ffordd Clwydwen
Wrecsam
LL13 8UG

Ebost: activewrexham@wrexham.gov.uk