Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn dod yn Awdurdod Trwyddedu o dan Ddeddf Gamblo 2005.

Mae hyn yn golygu y bydd y Cyngor yn dod yn gyfrifol am roi trwyddedau eiddo ym Mwrdeistref Wrecsam yn ymwneud â:

 • Safleoedd casino
 • Safleoedd bingo
 • Safleoedd betio, gan gynnwys traciau
 • Canolfannau Gemau i Oedolion
 • Canolfannau Adloniant i Deuluoedd

Mae gofyn i’r Cyngor, o dan Ddeddf Gamblo 2005, baratoi a chyhoeddi “Datganiad Polisi Trwyddedu” sy’n nodi’r polisïau y bydd y Cyngor yn eu gweithredu’n gyffredinol i hyrwyddo’r Amcanion Trwyddedu wrth wneud penderfyniadau ar geisiadau a wneir o dan y Ddeddf.

Ffioedd

Casino rhanbarthol

 • Llwybr cyflym trosiannol: amherthnasol
 • Trosiannol arferol: amherthnasol
 • Cais newydd £15,000
 • Cais newydd £15,000
 • Ffi amrywiad £7,500
 • Ffi trosglwyddo £6,500
 • Ffi ail-sefydlu £6,500
 • Datganiad dros dro £15,000
 • Datganiad dros dro (dalwyr) £8,000
 • Copi o’r drwydded £25
 • Hysbysiad o newid £50

Casino mawr

Llwybr cyflym trosiannol: amherthnasol
Trosiannol arferol: amherthnasol
Cais newydd £10,000
Ffi flynyddol £10,000
Ffi amrywiad £5,000
Ffi trosglwyddo £2,150
Ffi ail-sefydlu £2,150
Datganiad dros dro £10,000
Datganiad dros dro (dalwyr) £5,000
Copi o’r drwydded £25
Hysbysiad o newid £50

Casino bach

Llwybr cyflym trosiannol: amherthnasol
Trosiannol arferol: amherthnasol
Cais newydd £8,000
Ffi flynyddol £5,000
Ffi amrywiad £4,000
Ffi trosglwyddo £1,800
Ffi ail-sefydlu £1,800
Datganiad dros dro £8,000
Datganiad dros dro (dalwyr) £3,000
Copi o’r drwydded £25
Hysbysiad o newid £50

Trwydded adeilad bingo

Llwybr cyflym trosiannol £240
Trosiannol arferol £1,750
Cais newydd £3,500
Ffi flynyddol £1,000
Ffi amrywiad £1,750
Ffi trosglwyddo £1,200
Ffi ail-sefydlu £1,200
Datganiad dros dro £3,500
Datganiad dros dro (dalwyr) £1,200
Copi o’r drwydded £25
Hysbysiad o newid £50

Trwydded canolfan hapchwarae i oedolion

Llwybr cyflym trosiannol £240
Trosiannol arferol £1,000
Cais newydd £2,000
Ffi flynyddol £1,000
Ffi amrywiad £1,000
Ffi trosglwyddo £1,200
Ffi ail-sefydlu £1,200
Datganiad dros dro £2,000
Datganiad dros dro (dalwyr) £1,200
Copi o’r drwydded £25
Hysbysiad o newid £50

Trwydded adeilad betio (traciau)

Llwybr cyflym trosiannol £240
Trosiannol arferol £1,000
Cais newydd £2,500
Ffi flynyddol £1,000
Ffi amrywiad £1,250
Ffi trosglwyddo £950
Ffi ail-sefydlu £950
Datganiad dros dro £2,500
Datganiad dros dro (dalwyr) £950
Copi o’r drwydded £25
Hysbysiad o newid £50

Trwydded adeilad betio (arall)

Llwybr cyflym trosiannol £240
Trosiannol arferol £1,500
Cais newydd £3,000
Ffi flynyddol £600
Ffi amrywiad £1,500
Ffi trosglwyddo £1,200
Ffi ail-sefydlu £1,200
Datganiad dros dro £3,000
Datganiad dros dro (dalwyr) £1,200
Copi o’r drwydded £25
Hysbysiad o newid £50

Trwydded adeilad adloniant teulu

Llwybr cyflym trosiannol £240
Trosiannol arferol £1,000
Cais newydd £2,000
Ffi flynyddol £750
Ffi amrywiad £1,000
Ffi trosglwyddo £950
Ffi ail-sefydlu £950
Datganiad dros dro £2,000
Datganiad dros dro (dalwyr) £1,200
Copi o’r drwydded £25
Hysbysiad o newid £50

Cysylltwch â ni

licensingservice@wrexham.gov.uk

01978 298990