Coronafeirws/Covid – 19 trwyddedu hurio preifat a cherbydau hacni

Sylwer bod yr awdurdod trwyddedu wedi newid y prosesau ar gyfer trwyddedu hurio preifat a cherbydau hacni dros dro. Os yw eich trwydded gyrrwr neu weithredwr ar fin dod i ben ac nad ydych wedi derbyn llythyr cyfarwyddyd, yna cysylltwch  â’n hadran weinyddol trwyddedu drwy e-bost taxiadmin@wrexham.gov.uk

Mae trwyddedu cerbydau, newydd neu adnewyddu ac MOT yn weithredol ar hyn o bryd.

Canllawiau

Ymgeisio am drwydded

Byddwch angen lawrlwytho a llenwi’r ffurflen berthnasol, yna postio i un o’r cyfeiriadau canlynol:

Ceisiadau gyrrwr hurio preifat, gweithredwr hurio preifat a cherbyd hurio preifat

Depo Trafnidiaeth 
Ffordd yr Abaty 
Ystad Ddiwydiannol Wrecsam
Wrecsam
LL13 9PW

Pob cais arall

Gwasanaethau Diogelu’r Cyhoedd 
16 Stryt yr Arglwydd
Wrecsam
LL11 1LG

Ffurflenni cais

Datganiad polisi: gwybodaeth datgeliad

Mae angen Gwiriadau Cofnod Troseddol ar gyfer ceisiadau trwyddedu gyrwyr hurio preifat a cherbyd hacni, gweithredwyr llogi preifat a gweithredwyr achub cerbydau.

Mae ein datganiad polisi yn egluro sut mae gwybodaeth datgeliad yn cael ei thrin, defnyddio, storio a’i gwaredu.

Ffïoedd Ceisiadau Trwyddedu

Trwyddedau Gyrwyr a Cherbydau

Math Ffi
Trwydded mynediad i gerbydau £160
Cerbyd hurio preifat - newydd £244
Cerbyd hurio preifat - adnewyddu £199
Cerbyd hurio preifat - trosglwyddo perchenogaeth £36
Gyrrwr hurio preifat - newydd £290 am 3 mlynedd (£40 DBS blaendal £250 gweddill)
Gyrrwr hurio preifat - adnewyddu £255 am 3 mlynedd (£40 DBS blaendal £215 gweddill)
Cerbyd hacni - newydd £190.50
Cerbyd hacni - adnewyddu £174.50
Cerbyd hacni - trosglwyddo perchenogaeth £36
Gyrrwr cerbyd hacni - newydd £285 am 3 mlynedd (£40 DBS blaendal £245 gweddill)
Gyrrwr cerbyd hacni - adnewyddu £250 am 3 mlynedd (£40 DBS blaendal £210 gweddill)
Ffi ailbrofi cerbyd hacni / hurio preifat £45
Colli apwyntiad £23

Trwyddedau newydd

Math Ffi
Plât cerbyd £6.50
Bathodyn gyrrwr £4
Cerdyn hunaniaeth gyrrwr £5
Arwydd ffenestr £6.50
Cromfach £9.50

Trwyddedau gweithredwyr preifat

Math Ffi
1-9 cerbyd - newydd £500 am 5 mlynedd
Mwy na 10 cerbyd - newydd £1430 am 5 mlynedd
1-9 cerbyd - adnewyddu £462 am 5 mlynedd
Mwy na 10 cerbyd - adnewyddu £1400 am 5 mlynedd

Cysylltwch â ni drwy 

Ebost: taxiadmin@wrexham.gov.uk