Ymgeisio am drwydded

Er mwyn gwneud cais am drwydded, bydd angen i chi gwblhau’r ffurflenni perthnasol. Os oes ffurflen y gellir ei lawrlwytho, byddwch angen ei argraffu a’i bostio i un o’r cyfeiriadau canlynol.

Ceisiadau gyrrwr hurio preifat, gweithredwr hurio preifat a cherbyd hurio preifat

Bydd angen creu cyfrif gyda FyNghyfrif (os nad oes gennych un eisoes) er mwyn llenwi’r ffurflen isod. 

Gwneud cais am drwydded cerbyd

Depo Trafnidiaeth 
Ffordd yr Abaty 
Ystad Ddiwydiannol Wrecsam
Wrecsam
LL13 9PW

Pob cais arall

Gwasanaethau Diogelu’r Cyhoedd
Stryt y Lampint
Wrecsam
LL11 1AR

Ffurflenni cais

Trwydded cerbyd hacni

Bydd angen creu cyfrif gyda FyNghyfrif (os nad oes gennych un eisoes) er mwyn llenwi’r ffurflen isod.

Gwneud cais am drwydded cerbyd

Datganiad polisi: gwybodaeth datgeliad

Mae angen Gwiriadau Cofnod Troseddol ar gyfer ceisiadau trwyddedu gyrwyr hurio preifat a cherbyd hacni, gweithredwyr llogi preifat a gweithredwyr achub cerbydau.

Mae ein datganiad polisi yn egluro sut mae gwybodaeth datgeliad yn cael ei thrin, defnyddio, storio a’i gwaredu.

Cerbydau sy'n hygyrch i gadeiriau olwyn

Rhestr o'r cerbydau sydd ar gael a ddynodwyd at ddibenion adran 165 o Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

Plat BathodynEnwCofrestru CerbydauGwneud CerbydauModel CerbydLliw CerbydAddasu CerbydTeithwyr
HCV001Joseph Samuel RobertsMX19WMYFordTourneo CustomGlasHygyrch i gadeiriau olwyn8
HCV004Wrexham & PrestigeSF16BWAPeugeotEuro 7 Taxi Hygyrch i gadeiriau olwyn7
HCV007Stephen O'KeefeSF14EENPeugeotE7 XS PlusCochHygyrch i gadeiriau olwyn7
HCV008Stuart George Edward RobertsSF18SRYFordAllied ProcabDuHygyrch i gadeiriau olwyn 
HCV015John Grenville O'KeefeH15JOKLTITX4DuHygyrch i gadeiriau olwyn5
HCV017Yellow CarsSF17HHDFordTourneo CustomGwynHygyrch i gadeiriau olwyn 
HCV019Seye Mashouqullah HiderySF19KFPFordProcabDuHygyrch i gadeiriau olwyn7
HCV025John Anthony Wayne JonesAP07CABFordTourneo CustomGwynHygyrch i gadeiriau olwyn8
HCV032Wrexham & PrestigeSF64DWEPeugeotEuro 7 TaxiDuHygyrch i gadeiriau olwyn7
HCV040Stephen O'KeefeSF14BNOPeugeotExport E7GlasHygyrch i gadeiriau olwyn7
HCV046Yellow CarsTX06CABFordTourneo CustomGwynHygyrch i gadeiriau olwyn8
HCV047Daniel James JonesDN14ZBFCitroenLe Cab Noir TaxiGwynHygyrch i gadeiriau olwyn7
HCV060Joseph Samuel RobertsDT66HZVVauxhallVivaroGlasHygyrch i gadeiriau olwyn8
HCV061Craig Brian TurnbullSF61KKYPeugeotEuro 7 TaxiArianHygyrch i gadeiriau olwyn7
HCV063Anthony Gordon BagnallHW63PFVRenaultTraficArianHygyrch i gadeiriau olwyn8
HCV070Barry WilsonDS69CSUVauxhallVivaro Combi CDTI S/SGwynHygyrch i gadeiriau olwyn8
HCV071Mark Anthony DanielsSF67HXPFordTourneo CustomGlasHygyrch i gadeiriau olwyn7
HCV080Yellow CarsSF19JLVFordTourneo CustomDuHygyrch i gadeiriau olwyn6
HCV090Diana Laurine WeedonSF09GOJFiatTW220 Euro TaxiDuHygyrch i gadeiriau olwyn7
HCV666John Grenville O'Keefe458JOKLTITX4DuHygyrch i gadeiriau olwyn5
PHV086Mark A CoatesFJ16BTFMercedes-BenzSprinterArianLifft cynffon8
PHV093Christopher Ronald Valentine (Valentine Travel Solutions Ltd)V7VTSFordTransit 100 17-seat RWDGwynLifft cynffon8
PHV161Mark A CoatesFJ16BTYMercedes-BenzSprinterArianLifft cynffon8
PHV163Mark A CoatesFJ16BTOMercedes-BenzSprinterArianLifft cynffon8
PHV166Barry WilsonOV66MRXFordTourneo ConnectGwynHygyrch i gadeiriau olwyn5
PHV218Philip Mathew LongSF18CFMFordTourneo ConnectGlasHygyrch i gadeiriau olwyn5
PHV288Christopher Ronald ValentineGN55VMD RenaultMaster BusArianHygyrch i gadeiriau olwyn8
PHV293Mark A CoatesMJ20FGDPeugeotBoxerGwynHygyrch i gadeiriau olwyn8
PHV374Kevan BeardmoreLL14UKNMercedes-BenzSprinterDuLifft cynffon8
PHV380Wrexham & PrestigeGN12ANFIvecoDaily BusArianLifft cynffon8
PHV403Mark CoatesAE09GWCPeugeotBoxerGlasHygyrch i gadeiriau olwyn8

Ffioedd Trwyddedu

Cerbydau
MathFfi
Trwydded cerbyd hacni neu hurio preifat - newydd£185
Trwydded cerbyd hacni neu hurio preifat - adnewyddu£185
Hurio preifat (Cerbydau Hygyrch i Gadeiriau Olwyn) asesiad addasrwydd£63
Colli apwyntiad prawf£25
Trosglwyddo perchnogaeth£40

Ac eithrio platiau, bracedi, platfformau ac arwyddion ffenestr. Gweler y prisiau ar gyfer y rhain isod.

Gyrwyr
MathFfi
Cerbyd hacni neu gerbydau hurio preifat - newydd 3 mlynedd£314
Cerbyd hacni neu gerbydau hurio preifat - adnewyddu 3 mlynedd       £275

Nid yw’r ffi bellach yn cynnwys cost Prawf Gwybodaeth, gwiriadau DBS a DVLA. 

Gweithredwyr hurio preifat
MathFfi
1 i 9 cerbyd, 5 mlynedd - newydd    £550
10 neu fwy o gerbydau, 5 mlynedd - newydd£1,573
1 i 9 cerbyd, 5 mlynedd - adnewyddu£508
10 neu fwy o gerbydau, 5 mlynedd - adnewyddu £1,540
Trosglwyddo£31
Eitemau amrywiol
MathFfi
Plât cerbyd£9
Platfform£9
Braced - clir£10
Braced - du£13
Arwydd ffenestr£7
Bathodynnau gyrwyr£4
Cerdyn adnabod gyrrwr£5
Bathodyn poced gyrrwr£1

Cerbyd hacni

Mae angen 1 plât, platfform a braced.

Hurio preifat

Mae angen 2 blât, platfformau, bracedi ac arwyddion ffenestr.

 

Gellir ailddefnyddio platfformau, bracedi ac arwyddion ffenestr pan fyddwch chi’n adnewyddu.

Cysylltwch â ni drwy 

Ebost: taxiadmin@wrexham.gov.uk