Ymgeisio am drwydded

I wneud cais am drwydded i yrru cerbyd hurio preifat neu gerbyd hacni bydd arnoch chi angen lawrlwytho a llenwi’r ffurflenni perthnasol, yna’u hanfon i un o’r cyfeiriadau canlynol:

Ceisiadau gyrrwr hurio preifat, gweithredwr hurio preifat a cherbyd hurio preifat

Depo Trafnidiaeth 
Ffordd yr Abaty 
Ystad Ddiwydiannol Wrecsam
Wrecsam
LL13 9PW

Pob cais arall

Gwasanaethau Diogelu’r Cyhoedd 
16 Stryt yr Arglwydd
Wrecsam
LL11 1LG

Ffurflenni cais

Datganiad polisi: gwybodaeth datgeliad

Mae angen Gwiriadau Cofnod Troseddol ar gyfer ceisiadau trwyddedu gyrwyr hurio preifat a cherbyd hacni, gweithredwyr llogi preifat a gweithredwyr achub cerbydau.

Mae ein datganiad polisi yn egluro sut mae gwybodaeth datgeliad yn cael ei thrin, defnyddio, storio a’i gwaredu.

Cerbydau sy'n hygyrch i gadeiriau olwyn

Rhestr o'r Cerbydau sydd ar gael a ddynodwyd at ddibenion adran 165 o Ddeddf Cydraddoldeb 2010

Ffïoedd Ceisiadau Trwyddedu

Trwyddedau Gyrwyr a Cherbydau

Math Ffi
Trwydded mynediad i gerbydau £160
Cerbyd hurio preifat - newydd £251
Cerbyd hurio preifat - adnewyddu £201
Cerbyd hurio preifat - trosglwyddo perchenogaeth £36
Gyrrwr hurio preifat - newydd £290 am 3 mlynedd (£70 DBS/DVLA blaendal £220 gweddill)
Gyrrwr hurio preifat - adnewyddu £255 am 3 mlynedd (£70 DBS/DVLA blaendal £185 gweddill)
Cerbyd hacni - newydd £194
Cerbyd hacni - adnewyddu £175.50
Cerbyd hacni - trosglwyddo perchenogaeth £36
Gyrrwr cerbyd hacni - newydd £285 am 3 mlynedd (£70 DBS blaendal £215 gweddill)
Gyrrwr cerbyd hacni - adnewyddu £250 am 3 mlynedd (£70 DBS/DVLA blaendal £180 gweddill)
Ffi ailbrofi cerbyd hacni / hurio preifat £45
Colli apwyntiad £23

Trwyddedau newydd

Math Ffi
Plât cerbyd £7.50
Bathodyn gyrrwr £4
Cerdyn hunaniaeth gyrrwr £5
Arwydd ffenestr £6.50
Braced - clir £9.50
Braced - du £11

Trwyddedau gweithredwyr preifat

Math Ffi
1-9 cerbyd - newydd £500 am 5 mlynedd
Mwy na 10 cerbyd - newydd £1430 am 5 mlynedd
1-9 cerbyd - adnewyddu £462 am 5 mlynedd
Mwy na 10 cerbyd - adnewyddu £1400 am 5 mlynedd

Cysylltwch â ni drwy 

Ebost: taxiadmin@wrexham.gov.uk