Mae 22 cynllun tai gwarchod ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam ar hyn o bryd. 

Darllenwch am y gwahanol safleoedd llety gwarchod a'r cyfleusterau sydd ar gael...

Ardal Swyddfa Ystâd Brychdyn

Pentre Broughton – Trem Hyfryd (fflatiau)

Yn cael eu darparu / ar gael o fewn y llety 

 • Gwasanaeth warden amhreswyl 
 • Cyswllt larwm 24 awr 
 • Golchdy cymunedol 

Gwasanaeth bws 

 • Safleoedd bws agosaf: Stryt yr Allt neu’r Stryt Fawr  

Rhagor o wybodaeth

Gallwch gysylltu â swyddfa dai Brychdyn os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y llety hwn. 
 

Moss – Erw Gaer (fflatiau a byngalos)

Yn cael eu darparu / ar gael o fewn y llety 

 • Gwasanaeth warden amhreswyl 
 • Cyswllt larwm 24 awr 

Gwasanaeth bws 

 • Safle bws agosaf: Dryslwyn 

Rhagor o wybodaeth

Gallwch gysylltu â swyddfa dai Brychdyn os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y llety hwn. 

 

Coedpoeth – Maes y Capel (fflatiau)

Yn cael eu darparu / ar gael o fewn y llety 

 • Gwasanaeth warden amhreswyl 
 • Cyswllt larwm 24 awr 
 • Lolfeydd cymunedol
 • Gweithgareddau cymdeithasol 
 • Cyfleusterau golchi dillad
 • Lifftiau

Gwasanaeth bws 

 • Safle bws agosaf: y Stryt Fawr 

Rhagor o wybodaeth

Gallwch gysylltu â swyddfa dai Brychdyn os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y llety hwn. 
 

Brynteg – Llys y Dyffryn (fflatiau)

Yn cael eu darparu / ar gael o fewn y llety

 • Gwasanaeth warden amhreswyl 
 • Cyswllt larwm 24 awr 
 • Ymweliadau trin gwallt  
 • Gweithgareddau cymdeithasol 
 • Lolfa gymunedol 
 • Ystafell i Westeion
 • Ystafell gyda chawod 
 • Lifftiau

Gwasanaeth bws 

 • Safle bws agosaf: Ffordd Buddug 

Rhagor o wybodaeth

Gallwch gysylltu â swyddfa dai Brychdyn os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y llety hwn. 
 

 

Brymbo – Tai Owens (fflatiau)

Yn cael eu darparu / ar gael o fewn y llety 

 • Gwasanaeth warden amhreswyl 
 • Cyswllt larwm 24 awr 
 • Gweithgareddau a digwyddiadau cymdeithasol  
 • Lolfa gymunedol 
 • Golchdy
 • Ystafell gyda chawod 
 • Lifftiau

Gwasanaeth bws

 • Safle bws agosaf: Stryt Fawr 

Rhagor o wybodaeth

Gallwch gysylltu â swyddfa dai Brychdyn os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y llety hwn. 

 

Swyddfa Ystâd ardal Gwersyllt

Rhosrobin – Cwrt Glan Aber (Fflatiau)

Yn cael eu darparu / ar gael o fewn y llety 

 • Warden preswyl 
 • Cyswllt larwm 24 awr 
 • Lolfeydd cymunedol
 • Gweithgareddau cymdeithasol 
 • Golchdy
 • Ystafell i Westeion
 • Lifftiau
 • Ystafell gyda chawod 

Gwasanaeth bws

 • Safle bws agosaf: Ffordd Rhosrobin

Rhagor o wybodaeth

Gallwch gysylltu â swyddfa dai Gwersyllt os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y llety hwn. 
 

 

Llai – Tir y Capel (fflatiau)

Yn cael eu darparu / ar gael o fewn y llety

 • Gwasanaeth warden amhreswyl 
 • Cyswllt larwm 24 awr 
 • Lolfeydd cymunedol
 • Gweithgareddau cymdeithasol 
 • Lifftiau
 • Ystafell i Westeion
 • Golchdy

Gwasanaeth bws 

 • Safle bws agosaf: Ail Rodfa y tu allan i flaen yr uned 

Rhagor o wybodaeth

Gallwch gysylltu â swyddfa dai Gwersyllt os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y llety hwn. 
 

 

Gwersyllt – Cwrt Brenhinol(fflatiau a byngalos)

Yn cael eu darparu / ar gael o fewn y llety

 • Gwasanaeth warden amhreswyl 
 • Cyswllt larwm 24 awr 
 • Lolfeydd cymunedol
 • Gweithgareddau cymdeithasol 
 • Lifftiau
 • Ystafell i Westeion
 • Ymweliadau trin gwallt  

Gwasanaeth bws

 • Safle bws agosaf: Clos Mendip (ar Rodfa Pentywyn) 

Rhagor o wybodaeth

Gallwch gysylltu â swyddfa dai Gwersyllt os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y llety hwn. 


 

Swyddfa ystâd ardal Plas Madoc

Rhiwabon – Clos Sant Mihangel (fflatiau a byngalos)

Yn cael eu darparu / ar gael o fewn y llety

 • Gwasanaeth warden amhreswyl 
 • Cyswllt larwm 24 awr 
 • Lolfeydd cymunedol
 • Gweithgareddau cymdeithasol 
 • Golchdy
 • Ystafell i westeion 
 • Lifftiau

Gwasanaeth bws

 • Safle bws agosaf: Clos Sant Mihangel (ger y fynedfa i’r ystâd) 

Rhagor o wybodaeth

Gallwch gysylltu â swyddfa dai Plas Madoc os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y llety hwn. 

 

Rhosymedre – Llys y Graig (fflatiau)

Yn cael eu darparu / ar gael o fewn y llety

 • Gwasanaeth warden amhreswyl 
 • Cyswllt larwm 24 awr 
 • Lolfeydd cymunedol
 • Gweithgareddau cymdeithasol 
 • Golchdy
 • Ystafell gyda chawod 
 • Ystafell i Westeion

Gwasanaeth bws 

 • Safle bws agosaf: Stryt y Capel (ar Ffordd y Graig)

Rhagor o wybodaeth

Gallwch gysylltu â swyddfa dai Plas Madoc os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y llety hwn. 

Y Waun – Craig Close (fflatiau a byngalos)

Yn cael eu darparu / ar gael o fewn y llety

 • Gwasanaeth warden amhreswyl 
 • Cyswllt larwm 24 awr 
 • Lolfa gymunedol 
 • Gweithgareddau cymdeithasol 

Gwasanaeth bws

 • Safleoedd bws agosaf: Lôn y Capel a Princess Avenue 

Rhagor o wybodaeth

Gallwch gysylltu â swyddfa dai Plas Madoc os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y llety hwn. 
 

Froncysyllte – Trefor a Garth (fflatiau a byngalos)

Yn cael eu darparu / ar gael o fewn y llety 

 • Warden amhreswyl yn ymweld 
 • Cyswllt larwm 24 awr 

Rhagor o wybodaeth

Gallwch gysylltu â swyddfa dai Plas Madoc os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y llety hwn. 


 

Swyddfa Ystâd ardal y Rhos

Y Rhos – Llys y Mynydd (fflatiau a byngalos)

Yn cael eu darparu / ar gael o fewn y llety

 • Fflatiau un a dwy ystafell wely, a byngalos un ystafell wely 
 • Gwasanaeth warden amhreswyl 
 • System larwm 24 awr gyda chyswllt llafar 
 • Lolfeydd cymunedol
 • Cegin gymunedol 
 • Gerddi Cymunedol 
 • Ystafell i Westeion
 • Ystafell gyda chawod 
 • Golchdy
 • Lifftiau
 • WiFi

Mae’r llyfrgell deithiol hefyd yn ymweld bob tair wythnos (gweler llwybr ‘Rhosymedre, Acrefair, Rhiwabon, y Rhos, Ponciau’ i weld dyddiadau ac amseroedd). 

Gall preswylwyr cymwys y cynllun dderbyn trwydded deledu am ddisgownt. 

Gwasanaeth bws 

 • Safle bws agosaf: Heol y Mynydd (gyferbyn â’r Sun Inn) 

Rhagor o wybodaeth

Gallwch gysylltu â swyddfa dai'r Rhos os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y llety hwn. 
 

Rhos – Erw Gerrig (fflatiau)

Yn cael eu darparu / ar gael o fewn y llety 

 • Fflatiau un a dwy ystafell wely  
 • Gwasanaeth warden amhreswyl 
 • System larwm 24 awr gyda chyswllt llafar 
 • Lolfa gymunedol 
 • Cegin gymunedol 
 • Gerddi Cymunedol 
 • Ystafell i Westeion
 • Golchdy 
 • Lifftiau
 • WiFi

Gall preswylwyr cymwys y cynllun dderbyn trwydded deledu am ddisgownt. 

Gwasanaeth bws 

 • Safle bws agosaf: Stryt y Gof (ger y fynedfa i’r ystâd) 

Rhagor o wybodaeth

Gallwch gysylltu â swyddfa dai'r Rhos os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y llety hwn. 
 

 

Ponciau – Plas y Delph (fflatiau)

Yn cael eu darparu / ar gael o fewn y llety 

 • Fflatiau un a dwy ystafell wely  
 • Gwasanaeth warden amhreswyl 
 • System larwm 24 awr gyda chyswllt llafar 
 • Lolfa gymunedol 
 • Cegin gymunedol 
 • Gerddi Cymunedol 
 • Ystafell i Westeion
 • Golchdy
 • Lifftiau
 • WiFi

Mae’r llyfrgell deithiol hefyd yn ymweld bob tair wythnos (gweler llwybr ‘Rhosymedre, Acrefair, Rhiwabon, y Rhos, Ponciau’ i weld dyddiadau ac amseroedd). 

Gall preswylwyr cymwys y cynllun dderbyn trwydded deledu am ddisgownt. 

Gwasanaeth bws

 • Safle bws agosaf: Stryt y Bonc 

Rhagor o wybodaeth

Gallwch gysylltu â swyddfa dai'r Rhos os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y llety hwn. 
 

 

Swyddfa Ystâd ardal Caia 

Wrecsam – Fairhaven (fflatiau)

Yn cael eu darparu / ar gael o fewn y llety

 • Gwasanaeth warden amhreswyl 
 • Cyswllt larwm 24 awr 
 • Lolfa gymunedol 
 • Gweithgareddau cymdeithasol 
 • Golchdy
 • Ystafell gyda chawod 
 • Ystafell i Westeion
 • Gerddi Cymunedol 
 • Lifftiau

Gwasanaeth bws 

 • Safle bws agosaf: Ffordd Holt

Rhagor o wybodaeth

Gallwch gysylltu â swyddfa dai Caia os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y llety hwn. 
 

 

Swyddfa Ystâd Canol Wrecsam

Wrecsam, Rhosddu - Springfield (fflatiau)

Yn cael eu darparu / ar gael o fewn y llety 

 • Gwasanaeth warden amhreswyl 
 • Cyswllt larwm 24 awr 
 • Lolfeydd cymunedol
 • Gweithgareddau cymdeithasol 
 • Golchdy
 • Ystafell i Westeion
 • Lifftiau
 • Gerddi Cymunedol 

Gwasanaeth bws 

 • Safle bws agosaf: Ffordd Rhosddu

Rhagor o wybodaeth

Gallwch gysylltu â swyddfa dai Canol Wrecsam os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y llety hwn. 
 

 

Wrecsam – Earles Court (fflatiau a byngalos)

Yn cael eu darparu / ar gael o fewn y llety

 • Gwasanaeth warden amhreswyl 
 • Cyswllt larwm 24 awr 
 • Lolfa gymunedol 
 • Gweithgareddau cymdeithasol 
 • Golchdy
 • Ystafell gyda chawod 

Gwasanaeth bws

 • Safle bws agosaf: Glan yr Afon  

Rhagor o wybodaeth

Gallwch gysylltu â swyddfa dai Canol Wrecsam os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y llety 
 

Wrecsam – Maes Cambria (fflatiau)

Yn cael eu darparu / ar gael o fewn y llety 

 • Warden preswyl 
 • Cyswllt larwm 24 awr 
 • Lolfeydd cymunedol
 • Gweithgareddau cymdeithasol 
 • Golchdy
 • Ystafell i Westeion
 • Gerddi Cymunedol 
 • Lifftiau

Gwasanaeth bws 

 • Safle bws agosaf: Ffordd Caia y tu allan i'r uned 

Rhagor o wybodaeth

Gallwch gysylltu â swyddfa dai Canol Wrecsam os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y llety hwn. 
 

 

Owrtyn – Ochr y Parc (fflatiau a byngalos)

Yn cael eu darparu / ar gael o fewn y llety 

 • Gwasanaeth warden amhreswyl 
 • Cyswllt larwm 24 awr 
 • Lolfa gymunedol 
 • Gweithgareddau cymdeithasol 
 • Golchdy

Gwasanaeth bws

 • Safle bws agosaf: Turning Street (ger y fynedfa i’r ystâd) 

Rhagor o wybodaeth

Gallwch gysylltu â swyddfa dai Canol Wrecsam os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y llety hwn. 
 

 

Maesgwyn – Llys Wisteria (fflatiau a byngalos)

Yn cael eu darparu / ar gael o fewn y llety 

 • Gwasanaeth warden amhreswyl 
 • Cyswllt larwm 24 awr 
 • Lolfeydd cymunedol
 • Gweithgareddau cymdeithasol 
 • Golchdy
 • Lifftiau

Gwasanaeth bws 

 • Safle bws agosaf: Ffordd Maesgwyn (ar Ffordd yr Wyddgrug) 

Rhagor o wybodaeth

Gallwch gysylltu â swyddfa dai Canol Wrecsam os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y llety hwn. 
 

 

Hanmer – Llecyn Glyndwr (fflatiau a byngalos)

Yn cael eu darparu / ar gael o fewn y llety 

 • Gwasanaeth warden amhreswyl 
 • Cyswllt larwm 24 awr 
 • Lolfa gymunedol 
 • Gweithgareddau cymdeithasol 
 • Golchdy

Gwasanaeth bws 

 • Safle bws agosaf: Striga Lane 

Rhagor o wybodaeth

Gallwch gysylltu â swyddfa dai Canol Wrecsam os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y llety hwn.