Canllaw cyffredinol, yn ogystal â gwybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael yn benodol i ddysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY) ac anableddau.

Mae’n bosibl y bydd pobl ifanc am barhau mewn addysg llawn amser ar ôl Blwyddyn 11.

Chweched dosbarth/colegau

Cyngor i rai sy’n gadael yr ysgol

Addysg amgen

Mae’n bosibl y nodir bod darpariaeth arbenigol yn gallu diwallu anghenion rhai pobl ifanc.  Mewn achosion fel hyn, bydd yr ysgol a’r awdurdod lleol yn gallu egluro dewisiadau yn ystod cyfarfod adolygu blynyddol.

Dolenni perthnasol