Mae’r holl weithgareddau am ddim.

Prosiectau gwaith chwarae gwyliau 2022/23

Abenbury

Cynhelir yn ystod pob gwyliau ysgol (ac eithrio gwyliau mis Chwefror a’r Nadolig) 
11am tan 1pm 

 • Dydd Llun, Dydd Mawrth a Dydd Iau ym Mhentre Maelor (yn y lle chwarae) 

Acton 

Cynhelir yn ystod pob gwyliau ysgol (ac eithrio gwyliau mis Chwefror a’r Nadolig)

2pm tan 4pm

 • Bob dydd Mawrth mewn lleoliadau bob yn ail:  The Green, Little Acton a Ffordd Hinsley 

Cysylltwch â play@wrexham.gov.uk i wirio’r dyddiadau cyfredol ar gyfer pob lleoliad. 

Broughton 

Cynhelir yn ystod pob gwyliau ysgol (ac eithrio gwyliau mis Chwefror a’r Nadolig)

2pm tan 4pm

 • Bob dydd Llun ym Mannau Broughton, LL11 6BX 
 • Bob dydd Gwener yng Nghoed Efa, Broughton, LL11 6YL  

Brymbo

Cynhelir yn ystod pob gwyliau ysgol (ac eithrio gwyliau mis Chwefror a’r Nadolig)
11am tan 1pm 

 • Dydd Llun a Dydd Mawrth – Golygfa Caer, Brymbo 
 • Dydd Mercher ym Maes Chwarae Rhodfa Lamberton, Brymbo
 • Dydd Iau a Dydd Gwener – Cae Merfyn, Tanyfron

Cysylltwch: play@wrexham.gov.uk

Cefn ac Acrefair

Cynhelir yn ystod pob gwyliau ysgol (ac eithrio gwyliau mis Chwefror a’r Nadolig) 
11am tan 1pm 

 • Dydd Llun a Dydd Mercher ym Mharc Plas Kynaston (drws nesaf i’r llyfrgell) 
 • Dydd Gwener ar gae Ysgol Acrefair

Coedpoeth

Cynhelir yn ystod pob gwyliau ysgol (ac eithrio gwyliau mis Chwefror a’r Nadolig) 
2pm tan 4pm 

 • Dydd Mawrth a Dydd Iau yng Nghae Adwy 

Gwersyllt

Cynhelir yn ystod pob gwyliau ysgol (ac eithrio gwyliau mis Chwefror a’r Nadolig) 
2pm tan 4pm 

 • Dydd Llun a dydd Mawrth ym Mharc Pendine
 • Dydd Mercher a dydd Iau ar Gaeau Bradle
 • Dydd Gwener yn Ffordd Newydd, Brynhyfryd 

Rhos a Johnstown

Cynhelir yn ystod pob gwyliau ysgol (ac eithrio gwyliau mis Chwefror a’r Nadolig) 
2pm tan 4pm 

 • Dydd Llun a dydd Mawrth yn Morton Circle (Johnstown) 
 • Dydd Mercher ym Mryn y Brain 
 • Dydd Iau a dydd Gwener ym Mharc Ponciau 

Rhostyllen

Fe’u cynhelir yn ystod gwyliau’r haf yn unig
10am tan 1pm 

 • Dydd Mawrth i ddydd Gwener (ar y caeau y tu ôl i neuadd y plwyf)  

Hightown

Cynhelir yn ystod pob gwyliau ysgol (ac eithrio gwyliau mis Chwefror a’r Nadolig)

 • Bob dydd Mawrth a dydd Mercher ym Maes Chwarae Brynycabannau 2-4pm 
 • Bob dydd Iau ym Mharc Bellevue 2-4pm
 • Bob dydd Gwener yn Little Vownog (LL14 4JA) 11am-1pm 

Prosiectau gwaith chwarae drwy gydol y flwyddyn 2022/23

Acton 

4 tan 6pm

 • Bob dydd Mawrth mewn lleoliadau bob yn ail:  The Green, Little Acton a Ffordd Hinsley

Cysylltwch â play@wrexham.gov.uk i wirio’r dyddiadau cyfredol ar gyfer pob lleoliad. 

Prosiect Chwarae Avow

Hwyluso sesiynau chwarae ym Mhlas Madoc, Pant a Brychdyn.

Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys amseroedd a dyddiadau ffoniwch 01978 813912. 

Broughton 

4 tan 6pm, yn ystod y tymor. 

 • Bob dydd Llun ym Mannau Broughton, LL11 6BX 
 • Bob dydd Gwener yng Nghoed Efa, Broughton, LL11 6YL  

Cwm Gwenfro

LL13 8UW, Parc Caia.

Mae’r amser agor yn dibynnu ar gyllid.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch Partneriaeth Ieuenctid a Chwarae Wrecsam: a.drury@wypp.co.uk

Y Fenter

Ffordd Garner, Parc Caia. 

Mae’r amser agor yn dibynnu ar gyllid.

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01978 355761.

Prosiect Chwarae Coedpoeth

Dydd Llun yn ystod y tymor o 4pm tan 6 pm ar Gae’r Adwy (yn ystod y tymor).

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01978 298361.

Prosiect Chwarae Hightown

Dydd Mawrth, 3:30pm tan 5:30pm ym Maes Chwarae Brynycabannau (yn ystod y tymor). 

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01978 298361.

Prosiect Chwarae Rhos a Johnstown

Bydd sesiynau yn newid rhwng Morton Circle a Pharc Ponciau.

Ar ddydd Mercher rhwng 4pm a 6pm yn ystod y tymor. 

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01978 298361.
 

Prosiect Chwarae Sydallt

Ar ddydd Iau rhwng 4pm a 6pm ar Gae Tan-yr-Allt yn ystod y tymor yn unig.

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01978 298361.

Canol y Ddinas

4pm tan 5.30pm, yn ystod y tymor. 

 • Bob dydd Iau yn Tŷ Pawb 
   

Cysylltwch â ni

E-bost: play@wrexham.gov.uk