• I Breswylwyr Cymru yn unig
  • Ar gael 52 wythnos y flwyddyn
  • I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’ch canolfan hamdden a gweithgareddau leol

16 oed ac iau

Mae’r canolfannau hamdden a gweithgareddau canlynol yn cynnal sesiynau nofio am ddim i bobl 16 oed ac iau:

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau'r Waun

  • Dydd Sul 1pm - 2pm

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Byd Dŵr

  • Dydd Sadwrn 3pm – 4pm

Gwyn Evans leisure & activity centre 

  • Sundays 1pm - 2pm

60 oed a hŷn

Mae’r canolfannau hamdden a gweithgareddau canlynol yn cynnal sesiynau nofio am ddim i bobl 60 oed a hŷn (yn ystod y tymor yn unig):

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau'r Waun 

  • Dydd Gwener 12pm - 1pm

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Gwyn Evans

  • Dydd Iau 3pm - 4pm

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Byd Dŵr

  • Dydd Mawrth 11am – 12pm