Ffyrdd sy'n cael eu cynnal a'u cadw ar draul y cyhoedd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yw ffyrdd mabwysiedig. Ffyrdd heb eu mabwysiadu yw ffyrdd preifat ac fe gânt eu cynnal a'u cadw yn breifat

Allwedd: Ffyrdd Dosbarth AFfyrdd Dosbarth A, Ffyrdd Dosbarth BFfyrdd Dosbarth B, Ffyrdd Dosbarth CFfyrdd Dosbarth C. Ffyrdd DiddosbarthFfyrdd Diddosbarth, llwybrau wedi'u mabwysiadullwybrau wedi'u mabwysiadu. 

Dim ond canllaw yw'r map a ddangosir; mae'r wybodaeth sy'n cael ei harddangos yn cael ei diweddaru'n gyson ac mae hi'n gywir hyd y gwyddom ni. Nid bwriad y map yw dangos faint yw hyd y darn o briffordd a fabwysiadwyd na chwaith faint yw ei led; yn hytrach mae e'n dangos a yw'r mabwysiadu yn bodoli neu beidio.