Mae dros 100 o ardaloedd chwarae ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam. Mae’r ardaloedd yn amrywio o ran maint a lefelau offer yn dibynnu ar faint y boblogaeth y maent yn eu gwasanaethu. Mae’r mwyafrif o fewn pellter cerdded i’r rhan fwyaf o breswylwyr lleol.

Rydym yn archwilio ein hardaloedd chwarae (y rhai sy’n cael eu cynnal gan Gyngor Wrecsam) yn rheolaidd. Mae ein staff cymwys ymroddedig yn sicrhau bod y safonau diogelwch gorau yn cael eu bodloni.

Cais am atgyweirio cyfarpar maes chwarae

Sylwch os nad yw’r maes chwarae yn cael ei gynnal gennym ni (Cyngor Wrecsam), bydd rhaid i chi gysylltu â’r perchennog.

Dechreuwch rŵan

Meysydd chwarae o fewn Sir Wrecsam yn ôl ardaloedd lleol