Mae dros 100 o ardaloedd chwarae ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam. Mae’r ardaloedd yn amrywio o ran maint a lefelau offer yn dibynnu ar faint y boblogaeth y maent yn eu gwasanaethu. Mae’r mwyafrif o fewn pellter cerdded i’r rhan fwyaf o breswylwyr lleol.

Rydym yn archwilio ein hardaloedd chwarae (y rhai sy’n cael eu cynnal gan Gyngor Wrecsam) yn rheolaidd. Mae ein staff cymwys ymroddedig yn sicrhau bod y safonau diogelwch gorau yn cael eu bodloni.

Cais am atgyweirio cyfarpar maes chwarae

Sylwch os nad yw’r maes chwarae yn cael ei gynnal gennym ni (Cyngor Wrecsam), bydd rhaid i chi gysylltu â’r perchennog.

Dechreuwch rŵan

Meysydd chwarae o fewn Sir Wrecsam yn ôl ardaloedd lleol

Acrefair

Rhes Lancaster, Acrefair

Acton

Ffordd Garmonydd, Acton, Wrecsam

Parc Acton (Herbert Jennings Avenue)

Ffordd Aran, Wrecsam

Parc Bellevue

Ffordd Bellevue, Parc Plant Bach Bellevue

Ffordd Bellevue, Parc Plant Iau Bellevue

Parc Bellevue, Wrecsam (ffitrwydd)

Bers

Ffordd y Bers, y Bers

Bradle

Y Waun, Bradle Gwersyllt

Rhodfa Delamere, Bradle

Bronington

Clos Maes Llwyn, Bronington

 • Cyfeirnod grid x: 348,395
 • Cyfeirnod grid y: 339,652    
 • Ardal chwarae: ie
 • Ardal gôl aml-ddefnydd: na
 • Parc sgrialu: na
 • Trac BMX: na
 • Cysgodfa ieuenctid: na
 • Cod post agosaf: SY13 3JB    
 • Rhedir gan: Cyngor Cymuned Bronington
 • Cysylltwch â: Manylion cyswllt Cyngor Cymuned Bronington 

Brymbo

Argoed, Brymbo

Bryn Y Ffynnon, Brymbo

Mountain View, Brymbo

Heol y Rheilffordd, Brymbo

Bryn Offa

Wings Club, Bryn Offa

Brynteg

Parc Solvay, Ffordd y Gefail, Brynteg

Parc Coffa, Brynteg

Burton

Maes Glas, Burton

Bwlchgwyn

Brenin Sior, Bwlchgwyn

Parc Caia

Ffordd Bala, Parc Caia

Pont Wen, Ffordd Clwydwen, Hightown

Ffordd y Tywysog Siarl, Parc Caia

Pentre Gwyn, Parc Caia

Ffordd Benjamin, Caia, Smithfield

Caeau Abenbury, Abenbury, Parc Caia

Queensway, Parc Caia

1.
2. Ger yr Ysgol

Cefn

Tŷ Mawr, Cefn

Lôn Dolydd, Cefn

Rhosymedre, Cefn Mawr

Y Waun

Crogen Offa, y Waun

 • Cyfeirnod grid x: 329,283
 • Cyfeirnod grid y: 339,294    
 • Ardal chwarae: ie
 • Ardal gôl aml-ddefnydd: na
 • Parc sgrialu: na
 • Trac BMX: na
 • Cysgodfa ieuenctid: na
 • Cod post agosaf: LL14 5DJ    
 • Rhedir gan: Cyngor Cymuned y Waun    
 • Cysylltwch â: Manylion cyswllt Cyngor Tref y Waun 

George Street, y Waun

 • Cyfeirnod grid x: 329,111
 • Cyfeirnod grid y: 338,818    
 • Ardal chwarae: ie
 • Ardal gôl aml-ddefnydd: na
 • Parc sgrialu: na
 • Trac BMX: na
 • Cysgodfa ieuenctid: na
 • Cod post agosaf: LL14 5LA    
 • Rhedir gan: Cyngor Cymuned y Waun    
 • Cysylltwch â: Manylion cyswllt Cyngor Tref y Waun 

Lôn y Capel, y Waun

 • Cyfeirnod grid x: 329,082
 • Cyfeirnod grid y: 338,401    
 • Ardal chwarae: na    
 • Ardal gôl aml-ddefnydd: pen gôl
 • Parc sgrialu: na
 • Trac BMX: na
 • Cysgodfa ieuenctid: na
 • Cod post agosaf: LL14 5NF    
 • Rhedir gan: Cyngor Cymuned y Waun    
 • Cysylltwch â: Manylion cyswllt Cyngor Tref y Waun 

Rhodfa'r Orsaf, y Waun

 • Cyfeirnod grid x: 328,938
 • Cyfeirnod grid y: 337,876    
 • Ardal chwarae: na
 • Ardal gôl aml-ddefnydd: na
 • Parc sgrialu: ie
 • Trac BMX: na
 • Cysgodfa ieuenctid: ie
 • Cod post agosaf: LL14 5NA    
 • Rhedir gan: Cyngor Cymuned y Waun    
 • Cysylltwch â: Manylion cyswllt Cyngor Tref y Waun 

Coedpoeth

Penygelli, Coedpoeth

Parc Coffa, Coedpoeth

Heol Caradoc, Coedpoeth

Ffordd y Castell, Coedpoeth

Fron

Woodland Grove, Fron

Canolfan Gymunedol y Fron, Fron

Garth

Ffordd Garth, Garth

Gresffordd

Stryd Fawr/Parc Allington, Gresffordd

Gwersyllt

Parc Gwledig Dyfroedd Alun, Gwersyllt

Second Avenue, Gwersyllt

Parc San Silyn, Gwersyllt

Gwynfryn

Ffordd Newydd, Gwynfryn

Halchdyn

Parc Du, Halchdyn

 • Cyfeirnod grid x: 330,094
 • Cyfeirnod grid y: 340,276    
 • Ardal chwarae: ie
 • Ardal gôl aml-ddefnydd: na
 • Parc sgrialu: na
 • Trac BMX: na
 • Cysgodfa ieuenctid: na
 • Cod post agosaf: LL14 5BB    
 • Rhedir gan: Cyngor Cymuned y Waun    
 • Cysylltwch â: Manylion cyswllt Cyngor Tref y Waun

Hightown

Ffordd Brynycabanau, Hightown

Holt

Parc Dyfrdwy, Holt

Maes yr Eglwys, Holt

Johnstown

Heol Kenyon, Johnstown

Lôn Worsley, Johnstown

 • Cyfeirnod grid x: 330,593
 • Cyfeirnod grid y: 346,254    
 • Ardal chwarae: ie
 • Ardal gôl aml-ddefnydd: pen gôl
 • Parc sgrialu: na
 • Trac BMX: na
 • Cysgodfa ieuenctid: na
 • Cod post agosaf: LL14 2SU    
 • Rhedir gan: Cyngor Cymuned Rhos    
 • Cysylltwch â: Gwefan Cyngor Cymuned Rhosllanerchrugog (dolen gyswllt allanol)

Llai

Parc Gwledig Llai, Llai

Marchwiail

Ffordd yr Orsaf, Marchwiail

Merffordd

Lôn Pwll Clai, Merffordd

Y Mwynglawdd

Tiroedd Hamdden y Mwynglawdd, Mwynglawdd

Dyffryn Moss

Ffordd yr Aber, Dyffryn Moss

Melin y Nant

Melin y Nant, Coedpoeth

Newbridge

Lôn Fer, Newbridge

New Broughton

Ffordd Gatewen, New Broughton

Bannau Broughton, New Broughton

Pandy

Ystâd Blue Bell, Pandy

Rhos Gresffordd, Pandy

Pant

Glanrafon, Pant/Rhos

Llannerch Banna

Parc Pendas, Llannerch Banna

Pentre Maelor

Maes Brenin, Pentre Maelor

Penycae

Afoneitha, Penycae

Cristionydd, Penycae

Ffordd Poplar, Penycae

Plas Madoc

Llwyn Onn, Plas Madoc

Bran, Plas Madoc

Man Cyfarfod Ieuenctid Bodnant, Plas Madoc

Dinas, Glaslyn, Plas Madoc

Gwynant, Plas Madoc

Ardal gôl aml-ddefnydd y ganolfan hamdden

Pontfadog

Maes-meredydd, Pontfadog

 • Cyfeirnod grid x: 323,537
 • Cyfeirnod grid y: 338,185    
 • Ardal chwarae: ie
 • Ardal gôl aml-ddefnydd: na
 • Parc sgrialu: na
 • Trac BMX: na
 • Cysgodfa ieuenctid: na
 • Cod post agosaf: LL20 7AW    
 • Rhedir gan: Cyngor Cymuned Glyntraian   
 • Cysylltwch â: Manylion cyswllt Cyngor Cymuned Glyntraian

Maes Chwarae Dolywern (oddi ar Neuadd Goffa Oliver Jones)

 • Cyfeirnod grid x: 322,174
 • Cyfeirnod grid y: 337,113
 • Ardal chwarae: ie
 • Ardal gôl aml-ddefnydd: na
 • Parc sgrialu: na
 • Trac BMX: na
 • Cysgodfa ieuenctid: na
 • Cod post agosaf: LL20 7AA
 • Rhedir gan: Cyngor Cymuned Glyntraian   
 • Cysylltwch â: Manylion cyswllt Cyngor Cymuned Glyntraian 

Rhosddu

Watts Dyke, Rhosddu, Wrecsam

Lôn Price, Rhosddu, Wrecsam

Rhosllanerchrugog

Parc Ponciau, Rhos (Parc)

Rhostyllen

Allt y Ficerdy, Rhostyllen

Rhosymedre

Stryt y Gof, Rhosymedre

Yr Orsedd

Mountain View, Yr Orsedd

Ffordd Caer, Yr Orsedd

Rhiwabon

Pont Adam, Rhiwabon

Gerddi Wynnstay, Rhiwabon

Daniels Drive, Rhiwabon

Lôn Maes y Llan, Rhiwabon

Southsea

Hamdden Southsea, Southsea

Brynhyfryd

Ffordd Newydd, Brynhyfryd

Sydallt

Tan Yr Allt, Sydallt

Tanyfron

Meadow View, Tanyfron

Cae Merfyn, Tanyfron

Trefor

Rhodfa Siôr, Trefor

Gwaith Brics Trefor, Trefor

Wrddymbre

Lôn Mulsford, Wrddymbre

Wrecsam

Ashfield, Lôn Crispin

Court Road, Wrecsam

Cae Howards, Wrecsam

John Jones, Rhosddu (Ffordd yr Ardd)

Maesgwyn (oddi ar Lilac Way), Wrecsam