Mae fy eiddo yn y band anghywir

Os ydych yn meddwl fod eich bil yn rhy uchel oherwydd bod eich eiddo yn y band anghywir, cysylltwch ag Asiantaeth y Swyddfa Brisio (dolen gyswllt allanol) .

Mae fy Ngostyngiad Treth y Cyngor yn anghywir

Os ydych yn meddwl bod penderfyniad am eich Gostyngiad Treth y Cyngor yn anghywir, cysylltwch â ni

Mae fy Ngwerth Trethadwy yn rhy uchel

Os ydych yn meddwl fod eich Gwerth Trethadwy yn rhy uchel, cysylltwch ag Asiantaeth y Swyddfa Brisio (dolen gyswllt allanol) .

Mae gen i gŵyn gyffredinol

Os oes gennych chi unrhyw gwynion eraill am Dreth y Cyngor, cysylltwch â ni.