Pisgwydden ‘Calon cariad’

Image
Lime Pollards

Dod o hyd i ddail siâp calon yn y rhes o Bisgwydden Gyffredin. Allwch chi ddod o hyd i Bisgwydden arall yn y fynwent? 

Disgrifiad

  • Uchder cyfartaledd a lledaeniad yn gallu bod hyd at 39 x 8 medr.
  • Deiliant: Collddail
  • Dail: Gwyrdd tywyll, siâp calon ac ymylon igam-ogam, sy’n tyfu i hyd o 6-10cm. Maent yn unochrog a llabed yn y bôn.
  • Brodorol i’r DU: Ydy 

A wyddoch chi?

  • Mae Pisgwydden yn darparu cynefin a ffynhonnell fwyd gyda’u dail a blodau yn atynnu llawer o bryfed gan gynnwys llyslau, buwch goch gota, pryfed hofran, gwyfynod a gwenyn.
  • Mae blodau sawrus cryf yn tyfu yn ystod misoedd yr haf a gellir defnyddio blodau pisgwydden wedi sychu i wneud te melys blasus.
  • Mae’r rhes o bisgwydden o’ch blaen wedi cael eu tocio. Mae hwn yn ffurf draddodiadol adnabyddus o reoli a ddefnyddiwyd yn wreiddiol i gynhyrchu cnwd polion neu borthiant i dda byw, bellach yn gyffredinol defnyddir y broses i gyfyngu ar uchder a lledaeniad y coed.