Image
Black Pine

Mae’n gweddu hinsawdd gynhesach yn well, mae’r math hon yn addasu’n dda i’n hinsawdd a gellir ei gweld yn gyffredinol yn y DU o ganlyniad i newid hinsawdd oherwydd mae’n gallu goddef gwres a sychder.

Disgrifiad

  • Uchder cyfartaledd a lledaeniad yn gallu bod hyd at 15 x 8 medr.
  • Deiliant: Bytholwyrdd
  • Nodwyddau: 10-15cm, i’w gweld mewn parau. 

A wyddoch chi?

  • Gall pinwydden ddu fyw am hyd at 500 o flynyddoedd. 
  • Yn sefyll yn gadarn mewn lleoliadau gwyntog ac agored.
  • Gall pinwydden ddu gael eu tyfu fel coeden bonsai.