Image
Weeping Willow

Gyda siâp cain a gosgeiddig, mae’r Helygen Wylofus yn adnabyddadwy oherwydd ei changhennau nodedig sy’n hongian.

Disgrifiad

  • Uchder cyfartaledd a lledaeniad yn gallu bod hyd at 15 x 12 medr. 
  • Deiliant: Collddail 
  • Dail: hir, cul, dail eilydd. Mae ganddynt ochr gwyrdd llachar ar un ochr, a gwyrddlas oddi tanodd.
  • Brodorol yn y DU: Nac ydi 

A wyddoch chi?

  • Mae dros 400 o rywogaethau o helygen ar draws y byd. 
  • Mae rhisgyl a sudd Helygen yn cynnwys sylwedd a enwir yn asid salisylig a oedd yn cael ei ddefnyddio i liniaru poen a gostwng gwres mor bell â’r 5ed ganrif CC yn hen wlad Groeg.
  • Mae’r Helygen wedi ysbrydoli llawer o artistiaid, beirdd ac ysgrifenwyr dros y canrifoedd. Ewch i weld ‘Weeping Willow’ Monet, ‘Willow Song’ Shakespeare yn ei ddrama ‘Othello’ ac mewn llenyddiaeth fodern, darllenwch am ‘Whopming Willow’ yng nghyfres llyfrau Harry Potter.