Image
Common Beech

Henffych Frenhines y Coed.

Cerddwch o dan y canopi o’r goeden odidog hon a gwrandewch ar y dail yn siffrwd yn yr awel.

Disgrifiad

  • Uchder cyfartaledd a lledaeniad yn gallu bod hyd at 30 x 10 medr.
  • Deiliant: Collddail
  • Dail:  Mae dail ifanc yn felynwyrdd gyda blew sidanaidd. Fel y maent yn aeddfedu, maent yn tywyllu ac yn colli eu blew. Maent yn 4-9cm o hyd, coesog, hirgrwn a phigfain ar y brig, gydag ochr tonnog.
  • Brodorol i’r DU: Ydy

A wyddoch chi?

  • Mae cnau'r ffawydden yn fwytadwy, maent yn blasu yn debyg i goffi.
  • Mae coetir o ffawydden yn rhywogaeth bwysig i fywyd gwyllt prin megis gloynod byw, tegeirian a ffyngau.