Image
Oak

Codwch ar eich traed i Frenin y Coed.

Disgrifiad

  • Uchder cyfartaledd a lledaeniad yn gallu bod hyd at 30 x 20 medr.
  • Deiliant: Collddail
  • Dail: Llabedi bas gyda choesyn deilen hir
  • Brodorol i’r DU: Ydy

A wyddoch chi?

  • Mae coed wedi bod yn rhan o gysylltiad ysbrydol gyda’r byd erstalwm iawn. Er enghraifft mewn traddodiadau Celtaidd, roedd y Brenin Derw yn teyrnasu’r cyfnod golau - Gwanwyn/ Haf - y flwyddyn, tra’r Brenin Celynnen oedd yn berchen ar y cyfnod tywyll - Hydref/ Gaeaf. Roedd hyn yn cynrychioli cynnydd yr Haul fel yr oedd y tymhorau’n newid.
  • Mae coed Derw yn cefnogi mwy o fywyd nag unrhyw goeden frodorol arall. Gallant gefnogi hyd at 500 rhywogaeth bywyd gwyllt mewn un goeden, gyda 326 o rywogaethau wedi eu canfod ar goed derw yn unig.