Image
Dawn Redwood

Cyfarfod ‘ffosil byw’

Mae’r rhywogaeth hynafol hwn wedi’i ganfod mewn ffosiliau sy’n dyddio’n ôl i gyfnod Mesosõig felly roedd yn hysbys i’r deinosoriaid.  

Disgrifiad

  • Uchder cyfartaledd a lledaeniad yn gallu bod hyd at 50 x 7.5 medr
  • Deiliant: Collddail
  • Dail: Deiliach meddal, gwyrdd llachar, pluog, rhwng dau goesyn ar wahân.  Troi yn frown/ oren yn yr Hydref
  • Brodorol i’r DU: Nac ydi

A wyddoch chi?

  • Roedd cred bod Cochwydden Dawn yn ddiflanedig ond cafodd ei hailganfod ar ddamwain yn 1941.
  • Mae hon yn un o ddim ond 3 amrywiaeth hysbys o Gochwydden yn bresennol. Y ddwy arall yw’r Cochwydden Arfordir a Giant Sequioa. 
  • Mae’r rhywogaeth hwn yn goed collddail prin, sy’n golygu ei bod yn colli ei dail yn yr hydref, sy’n annhebyg i goed conwydd eraill sydd yn bytholwyrdd. 
  • Mae Cochwydden Dawn yn goed goddefgar iawn i lygredd aer, felly’n ddewis da i dirlunio trefol.