Image
Rowan

Yn fach ond yn gryf , mae’r goeden gerddinen yn hoffi uchder.

Disgrifiad

  • Uchder cyfartaledd a lledaeniad yn gallu bod hyd at 10 x 8 medr. 
  • Deiliant: Collddail
  • Dail: Asgellog, sy’n golygu mae ganddi ddail bach pâr yn mynd fyny’r coesyn, yna un ddeilen fach ar y pen. Mae gan bob deilen tua 5-8 deilen fach sydd yn hir ac yn hirgrwn gydag ymylon igam-ogam.
  • Brodorol i’r DU: Ydy 

A wyddoch chi?

  • Adnabyddir y Gerddinen hefyd fel ‘Pren Criafol’ oherwydd ei allu i dyfu mewn uchder uchel. Mae wedi ei gweld yn tyfu hyd at 1000 medr ym Mhrydain. Er yr enw, nid yw’n perthyn i’r Onnen Gyffredin. 
  • Mae mwyar Cerddinen yn fwytadwy a gellir eu defnyddio i wneud tarten jam. Maent yn ffefryn yn yr hydref i nifer o adar gan gynnwys sgrech y coed, y fronfraith, aderyn du, caseg y ddrycin ac esgyll coch.