Image
Tassel Cherries

Gall goed siarad â’i gilydd! Mae’r hyn sydd yn cuddio o dan y ddaear mor bwysig â’r hyn yr ydych yn ei weld uwchben y ddaear.

Disgrifiad

  • Uchder cyfartaledd a lledaeniad yn gallu bod hyd at 6 x 2.5 medr.
  • Deiliant: Collddail
  • Dail: Gwyrdd, bach, ymylon igam-ogam a siâp hirgrwn i betryal gyda gwaelod crwn.
  • Brodorol i’r DU: Nac ydi 

A wyddoch chi?

  • Gall goed siarad gyda’i gilydd drwy eu gwreiddiau?  Maent yn pasio maethynnau hanfodol i helpu ei gilydd i fod yn iach a chyfathrebu drwy rybuddion cemegol os oes bygythiad yn y boblogaeth gan blâu neu afiechyd penodol.
  • Mae’r coed o’ch blaen wedi cael eu plannu mewn un ffos hir. Mae’r ffos plannu hwn wedi’i gynllunio’n benodol ac mae ganddo system dyfrhau/ awyriad mewnol i ddarparu amgylchedd pridd gweithredol i ddatblygiad gwraidd iach a rhyngweithiad rhwng y coed i gael tyfiant cryfach.  
  • Mae’r Geiriosen Tuswog yn cael ei enw o’r blodau sydd yn dod fel clystyrau o flodau gwyn bach sy’n hongian, a brigeryn hir sy’n hongian gan edrych fel tasel.
  • Mae’r canghennau ar Geiriosen Tuswog yn bigfain (syth) gyda thwf esgynnol yn eu gwneud yn ddewis delfrydol mewn ardaloedd lle mae lle yn gyfyngedig.