Image
Wild Cherry

Y geiriosen ar y gacen, mae’r goeden brydferth hon yn edrych yn hyfryd ym mhob tymor. 

Disgrifiad

  • Uchder cyfartaledd a lledaeniad yn gallu bod hyd at 30 x 10 medr
  • Deiliant: Collddail
  • Dail:  Hirgrwn, gwyrdd ac ymylon igam-ogam, yn mesur 6-15 cm.
  • Brodorol i’r DU: Ydy.

A wyddoch chi?

  • Mae coed Ceirios yn cynnal llawer iawn o fywyd gwyllt drwy gydol y flwyddyn; blodau’r Gwanwyn yn ffynhonnell dda o neithdar i bryfaid sy’n peillio, ac mae’r ffrwythau coch aeddfed yn yr hydref yn cael eu bwyta gan adar a mamaliaid llai. Y deiliach yw’r prif blanhigyn bwyd i lindys nifer o rywogaethau megis gwyfyn, gan gynnwys gwyfynod ffrwyth ceirios a gwyfyn rhisgyl ceirios, perllan gwyfynod bannog, brwmstan a gwyfyn mantellog byr.
  • Yr ail ran yw ei enw botanegol - avium - sy’n cyfeirio at adar sydd yn chwarae rôl epilio’r goeden drwy fwyta’r ceirios a gwasgaru’r hadau.