Image
Blue Atlas

Erioed wedi clywed am goeden las?

Disgrifiad

  • Uchder cyfartaledd a lledaeniad yn gallu bod hyd at 35 x 8 medr
  • Deiliant: Bytholwyrdd
  • Nodwyddau: nodwyddau gwyrddlas arian sy’n 2.5cm
  • Brodorol i’r DU: Nac ydi

A wyddoch chi?

  • Mae enw Cedrwydd yr Atlas wedi cael ei enw o’r nodwyddau glas y mae’r goeden yn ei datblygu fel mae’n aeddfedu, a’i tharddiad o Fynyddoedd Atlas yng Ngogledd Affrica. 
  • Mae’r Cedrwydd yr Atlas yn gallu goddef sychder gan ei wneud yn ddelfrydol i ardaloedd gyda gwres llethol a diffyg glaw.