Medi 3 2020

Mae’r hysbysiad preifatrwydd a ganlyn yn berthnasol i’r Gwasanaeth Tai.

Mae hyn yn cynnwys:

 • Dewisiadau Tai
 • Tenantiaethau Tai
 • Atgyweiriadau ymatebol Tai
 • Grantiau Cefnogi Tai

Gwybodaeth a gasglwyd

 • Enw
 • Cyfeiriad 
 • Dyddiad geni 
 • Ethnigrwydd
 • Cenedligrwydd
 • Rhyw
 • Manylion Cyflogaeth
 • Gwybodaeth am berthnasau 
 • Gwybodaeth Iechyd  
 • Gwybodaeth Atgyfeirio/Asesu 
 • Gwybodaeth Achosion Perthnasol 
 • Gwybodaeth Galluedd Meddyliol  
 • Manylion Cyswllt 
 • Asiantaethau Eraill 
 • Gwybodaeth ariannol 
 • Perthynas Agosaf 

Asiantaethau y gallem rannu’r wybodaeth gyda nhw

 • Cymuned
 • Llysoedd
 • ASau/AS
 • Gwasanaeth Iechyd
 • Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig
 • Landlordiaid preifat
 • Asiantaethau Llywodraeth
 • Contractwyr Allanol
 • Asiantaethau eraill sydd ynghlwm (er enghraifft sefydliadau trydydd sector, etholiadol)

Pwrpas prosesu

 • Rheoli eiddo CBSW
 • Paru Data dan gynlluniau twyll lleol
 • Hyrwyddo gwasanaethau CBSW
 • Ymgymryd â gwaith ymchwil.
 • Rheoli cofnodion a geir i bwrpasau hanesyddol ac ymchwil
 • Cynnal arolygon
 • Darparu’r holl wasanaethau nad ydynt yn fasnachol
 • Atal trosedd