Gwybodaeth a gasglwyd

  • Enw
  • Cyfeiriad
  • Manylion Cyswllt
  • Asiantaethau Eraill
  • Gwybodaeth ariannol

Asiantaethau y gallem rannu’r wybodaeth gyda nhw

  • Amherthnasol

Pwrpas prosesu

  • Gweinyddu Cyllid
  • Cynnal cyfrifon a chofnodion CBSW