1 Ebrill 2019

Gwybodaeth a gasglwyd

 • Enw
 • Cyfeiriad
 • Manylion Cyswllt
 • Asiantaethau Eraill
 • Gwybodaeth ariannol

Asiantaethau y gallem rannu’r wybodaeth gyda nhw

 • Cynghorau
 • Llysoedd
 • Cyllid a Thollau EM
 • Lluoedd Heddlu – yn genedlaethol

Pwrpas prosesu

 • Cynnal cronfa ddata o fanylion cyflenwyr i alluogi prosesu'r holl archebion, anfonebau a cheisiadau taliadau am nwyddau a gwasanaethau a brynir gan y Cyngor.
 • Casglu gwybodaeth statudol ar gyfer prosesu ffurflenni treth a rhybuddion swyddogol dan orchymyn Gyllid a Thollau ei Mawrhydi.