1 Ebrill 2019

Mae’r hysbysiad preifatrwydd a ganlyn yn berthnasol i’r Gwasanaeth Asedau.

Mae hyn yn cynnwys:

 • Rheoli Cyfleusterau
 • Gwasanaethau Dylunio
 • Buddsoddi mewn Eiddo
 • Asedau Strategol

Gwybodaeth a gasglwyd

 • Enw
 • Cyfeiriad
 • Dyddiad geni
 • Ethnigrwydd
 • Gwybodaeth am berthnasau
 • Gwybodaeth Iechyd
 • Gwybodaeth Atgyfeirio/Asesu
 • Gwybodaeth Achosion Perthnasol
 • Gwybodaeth Galluedd Meddyliol
 • Manylion Cyswllt
 • Asiantaethau Eraill
 • Gwybodaeth ariannol
 • Perthynas Agosaf

Asiantaethau y gallem rannu’r wybodaeth gyda nhw

 • Cynghorau
 • Llysoedd
 • Gwasanaethau Iechyd
 • Asiantaethau Llywodraeth
 • Ysgolion
 • Landlordiaid preifat
 • Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig
 • Contractwyr Allanol
 • Asiantaethau eraill sydd ynghlwm (sefydliadau trydydd sector)
 • AC/AS/ASE

Pwrpas prosesu

 • Rheoli eiddo CBSW
 • Paru Data dan gynlluniau twyll lleol
 • Hyrwyddo gwasanaethau CBSW
 • Ymgymryd â gwaith ymchwil.
 • Rheoli cofnodion a geir i bwrpasau hanesyddol ac ymchwil
 • Cynnal arolygon
 • Darparu Gwasanaethau Masnachol
 • Atal trosedd