17 Gorffenaf 2020

Mae’r hysbysiad preifatrwydd a ganlyn yn berthnasol i’r Gwasanaeth Adfywio Tai.

Mae hyn yn cynnwys:

 • Strategaeth, Datblygiad, Busnes a Thwristiaeth
 • Treftadaeth ac Archifau
 • Llyfrgelloedd a Chanolfannau Adnoddau
 • Tŷ Pawb a Masnachol

Gwybodaeth a gasglwyd:

 • Enw
 • Cyfeiriad 
 • Rhyw
 • Manylion Cyswllt
 • Gwybodaeth am berthnasau 
 • Gwybodaeth Iechyd  
 • Gwybodaeth Atgyfeirio/Asesu 
 • Gwybodaeth Achosion Perthnasol 
 • Dyddiad geni 
 • Ethnigrwydd
 • Perthynas Agosaf 
 • Gwybodaeth ariannol
 • Asiantaethau eraill sydd ynghlwm (sefydliadau trydydd sector)
 • Statws cyflogaeth a chyflogaeth flaenorol
 • Cymwysterau

Asiantaethau y gallem rannu’r wybodaeth gyda nhw:

 • Asiantaethau Llywodraeth
 • Cynghorau
 • Yr Heddlu
 • Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig
 • Contractwyr Allanol
 • Asiantaethau eraill (sefydliadau trydydd sector)
 • AC/AS/ASE

Pwrpas prosesu:

 • Marchnata Twristiaeth Lleol
 • Darparu gwasanaethau hamdden a diwylliant
 • Cynnal arolygon 
 • Paru Data dan gynlluniau twyll lleol a chenedlaethol
 • Rheoli cofnodion wedi’u harchifo i bwrpasau hanesyddol ac ymchwil
 • Rheoli eiddo CBSW
 • Hyrwyddo gwasanaethau CBSW
 • Darparu’r holl wasanaethau masnachol
 • Ymgymryd â gwaith ymchwil.
 • Atal trosedd
 • Darparu’r holl wasanaethau nad ydynt yn fasnachol
 • Asesu a chasglu trethi a refeniw arall, gan gynnwys budd-daliadau a grantiau