1 Ebrill 2019

Mae’r hysbysiad preifatrwydd a ganlyn yn berthnasol i’r Gwasanaeth Digidol.

Mae hyn yn cynnwys:

 • Gwasanaethau Digidol
 • Brand a Reprograffeg

Gwybodaeth a gasglwyd:

 • Enw
 • Cyfeiriad e-bost 
 • Cyfeiriad
 • Rhif Ffôn
 • Rhyw
 • Dewis iaith
 • Rhif Yswiriant Gwladol
 • Gwybodaeth am berthnasau 
 • Gwybodaeth Iechyd  
 • Gwybodaeth Atgyfeirio/Asesu 
 • Gwybodaeth Achosion Perthnasol 
 • Gwybodaeth Galluedd Meddyliol 
 • Manylion Cyswllt Eraill 
 • Asiantaethau Eraill 
 • Gwybodaeth ariannol 
 • Perthynas Agosaf 

Asiantaethau y gallem rannu’r wybodaeth gyda nhw:

 • Darparwyr Trydydd Parti
 • Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus
 • Comisiynydd y Gymraeg

Pwrpas prosesu:

 • Cefnogi a rheoli gweithwyr CBSW
 • Hyrwyddo Gwasanaethau CBSW
 • Ymgyrch ymwybyddiaeth iechyd a’r cyhoedd
 • Cynnal arolygon 
 • Gweinyddwyr Corfforaethol
 • Ymgymryd â gwaith ymchwil.
 • Swyddogaethau Corfforaethol