Rydym yn cynnal rhaglen wedi’i chynllunio o waith gwella priffyrdd i gynnal a gwella ffyrdd Wrecsam.

Mae’r ffordd gerbydau, y llwybrau troed a’r gwaith trin wyneb yn cael eu blaenoriaethu ar sail data arolwg cyflwr blynyddol.

Rydym wedi amserlennu’r gwaith a ganlyn i’w gwblhau erbyn diwedd blwyddyn ariannol 2023/24.

Priffyrdd Cymunedol

FforddWardSylwadau
Stryd Fawr, JohnstownPant a Johnstown 
Stryt y Brenin, WrecsamGrosvenor 
Rhodfa Herbert Jennings (yn ymyl Rhodfa'r Dderwyn), ActonActon a Maesydre 
Ffordd Bangor (gan ysgol), JohnstownPant a Johnstown 
Ffordd Rhosddu, WrecsamGrosvenor 
Ffordd Gatewen, New BroughtonNew Broughton 
Ffordd Castell i Felin y Castell B4500, Y WaunDe'r Waun 
Ffordd Whitegate, KingsmillSmithfieldWedi’i chwblhau
Stryd y Frenhines, RhosllannerchrugogRhosWedi’i chwblhau
Stryd Holt, WrecsamSmithfieldWedi’i chwblhau
Stryd y Farchnad, WrecsamSmithfieldWedi’i chwblhau
Stryd Eglwys, PantPant a Johnstown 
Afoneitha, Pen-y-CaePen-y-CaeWedi’i chwblhau
Ffordd Sontley, ErddigErddig 
Ffordd Nant Onnen, KingsmillWhitegate

Wedi'i chwblhau

Lôn yr Efail, Little ActonLittle Acton 
Lôn Darland, Yr OrseddYr Orsedd 
Lôn Tenters, WrecsamBrynyffynnon 
Vyrnwy Way, WrecsamQueensway 
Ffordd Mynydd Isa, PantPant a Johnstown 
Stryt Newydd, PonciauRhosWedi’i chwblhau
Bryn Mwsogl, BrymboBryn Cefn 
Pleasant Mount, CoedpoethCoedpoeth 
The Grove, MarchwielMarchwiel 
Ffordd Holt, Yr OrseddYr Orsedd 
Lôn Esless, RhostyllenRhostyllen 
Whitestones, Dyffryn CeiriogDyffryn Ceiriog 
Lôn Kiln, Cross LanesMarchwielWedi’i chwblhau
B4500 Tyn Ddol, PontfadogDyffryn CeiriogWedi’i chwblhau
Parc Nant Clwyd, Cross LanesMarchwiel 

Gwaith adferol

Mae gwaith adfer yn cyfeirio at unrhyw waith sydd ei angen ar gynlluniau blaenorol ar restr gyhoeddedig y llynedd i unioni materion neu bryderon.

FforddWardSylwadau
Dean Road, WrecsamRhosnesni 
Ffordd Rhuthun - A525 (cyffordd Heritage Way), New BroughtonNew Broughton 
Ffordd Trefalun, Yr OrseddYr Orsedd 

Goleuadau Traffig

Gwaith yn ymwneud â diweddaru a chynnal a chadw signalau goleuadau traffig.

FforddWardSylwadau
Cylchfan B&Q, WrecsamGrosvenor 

Strwythurol

Dyma gynlluniau sy’n cael eu dosbarthu fel strwythurol, e.e. waliau, ffensys, rheiliau ac ati.

FforddWardSylwadau
Ffordd Nantyr - atgyweirio ffens, Glyn CeiriogDyffryn CeiriogWedi’i chwblhau
Yr Ochr - atgyweiriadau sefydlogi, FroncysyllteLlangollen WledigWedi’i chwblhau
Ffordd Whalley - atgyweirio troedffordd/grisiau, Plas MadocGogledd Acrefair 
Ffordd y Frenhines, BrymboBrymboWedi’i chwblhau
Ffordd y Coroni - atgyweirio mur cynnal, Y WaunY WaunWedi’i chwblhau
Golygfa Caer - atgyweirio wal, BrymboBrymbo 
Cylchfan Pen Borras, BorrasParc BorrasWedi’i chwblhau
Rhwystr Taro B&Q, Ffordd yr Wyddgrug, WrecsamGrosvenorWedi'i chwblhau
Pont Barton - wal parapet, OwrtynOwrtyn a De MaelorWedi'i chwblhau
Ffordd Smithy - tirlithriad - Pentre BychanPentre BychanWedi'i chwblhau

Draeniad

Dyma gynlluniau ar ein isadeiledd draenio a fydd yn cael eu cyflawni drwy gyllid grant.

FforddWardSylwadau
Lôn y Graig, Bangor Is-y-CoedBangor Is-y-Coed 
Lôn yr Efail, Pentre BychanRhosWedi’i chwblhau
Y Triongl, ActonRhosnesni 
Stryt Twtil, WrecsamErddig 
Y Filltir Syth - diogelu ymylon, Bangor Is-y-CoedOwrtyn a De Maelor 
Ffordd y Parc - bythynnod Rhosymedre, RhosymedrePen-y-Cae a De RhiwabonWedi’i chwblhau
Lôn Ellesmere, PenleyOwrtyn a De MaelorWedi’i chwblhau
Gerddi Burnham, CartrefleParc CaiaWedi'i chwblhau
Stryt Las - RhosllannerchrugogPant a JohnstownWedi'i chwblhau

Troedffordd

FforddWardSylwadau
Ffordd Caer, LavisterYr Orsedd 
Ffordd Bers (Ffordd Wilkinson i Overbridge), BersBrynyffynnon 
Ffordd Afoneitha, Pen-y-CaePen-y-CaeWedi’i chwblhau
B5130 o Bont Pickhill i Grasmere, Bowling BankHolt 
Cilgant Connor, WrecsamWhitegate 
B5130 - tu allan i Co-op, Bowling BankHoltWedi’i chwblhau
Stryd Fawr, tynnu rhwystr taro (mewn camau), RhiwabonRhiwabon 
Ffordd Caer - gyferbyn â Thafarn Acton, Little ActonLittle Acton 
Ffordd Rhuthun - A525 (ger Gerrards), WrecsamBrynyffynnon 
Ffordd Rhuthun - A525 (ger Heritage Way), New BroughtonNew BroughtonWedi’i chwblhau
Ffordd Plas y Mwynglawdd ger yr ysgol, MwynglawddMwynglawddWedi'i chwblhau
Ffordd Owrtyn, MarchwielMarchwielWedi'i chwblhau
Ffordd Wrecsam, RhostyllenEsclushamWedi'i chwblhau
Bryn Pistyll, MarfforddMarffordd a HoseleyWedi'i chwblhau
A525 (ger Garej Border), BroningtonBronington a HanmerWedi'i chwblhau
Ffordd yr Eglwys, SouthseaGwenfroWedi'i chwblhau
Rhodfa Ceinewydd, King's MillsWhitegate 
Stryt y Rha (tu allan i'r Eglwys Gatholig), WrecsamGrosvenorWedi'i chwblhau
Stryd Fawr, WrecsamGrosvenorWedi'i chwblhau
Coed Riddley, HoltHoltWedi'i chwblhau
Ffordd Croesoswallt - gwaith Cilffordd Pont, OwrtynOwrtyn a De MaelorWedi'i chwblhau

Ein nod yw gosod rhaglen ddiffiniol, fodd bynnag gall fod yn destun newid trwy gydol y flwyddyn. Gallai hyn fod oherwydd addasiadau cyllideb neu argyfyngau cyfleustodau cyhoeddus, er enghraifft.