Mae'r dudalen hon yn disgrifio llwybrau graeanu priffyrdd yng Bwrdeistref Sirol Wrecsam. 

Allwedd: Blaenoriaeth Llwybrau GraeanuBlaenoriaeth Llwybrau Graeanu. 

Mae nifer o lwybrau graeanu priffyrdd ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam. Am fwy o wybodaeth am y llwybrau hyn, cysylltwch â'r Adran Priffyrdd ar highwaymaintenance@wrexham.gov.uk.