Yn anffodus, nid yw’r gwasanaeth hwn ar gael mwyach.  Os bydd gennych unrhyw ymholiadau gallwch anfon e-bost at housing@wrexham.gov.uk a byddwn yn delio gyda’ch ymholiad.

Ymddiheurwn am unrhyw anhwylustod a diolch i chi am eich cefnogaeth.