Mae Gorchymyn Bwrdeistref Sirol Wrecsam (Trefniadau Etholiadol) 2021 mewn grym. Mae wardiau etholiadol Wrecsam, ers mis Mai 2022, fel a ganlyn:

Wardiau

Ward etholiadol Nifer y cynghorwyr
Gogledd Acrefair 1
Acton a Maesydre 2
Bangor Is-y-coed 1
Parc Borras 1
Bronington a Hanmer 1
Brymbo 2
Bryn Cefn 1
Brynyffynnon 1
Cartrefle 1
Dwyrain Cefn 1
Gorllewin Cefn 1
Gogledd y Waun 1
De'r Waun 1
Coedpoeth 2
Dyffryn Ceiriog 1
Erddig 1
Esclusham 1
Garden Village 1
Dwyrain a Gorllewin Gresffordd 1
Grosvenor 1
Gwenfro 1
Dwyrain Gwersyllt 1
Gogledd Gwersyllt 1
De Gwersyllt 1
Gorllewin Gwersyllt 1
Hermitage 1
Holt 1
Acton Fechan 1
Llangollen Wledig 1
Llai 2
Marchwiel 1
Marford a Hoseley 1
Mwynglawdd 1
New Broughton 1
Offa 1
Owrtyn a De Maelor 1
Pant a Johnstown 2
Penycae 1
Penycae a De Rhiwabon 1
Ponciau 1
Queensway 1
Rhos 1
Rhosnesni 2
Yr Orsedd 2
Rhiwabon 1
Smithfield 1
Stansty 1
Whitegate 1
Wynnstay 1

Bydd y cerdyn pleidleisio y byddwch chi’n ei gael ar gyfer yr etholiadau cyngor lleol yn cynnwys enw eich ward etholiadol a’r orsaf bleidleisio lle byddwch chi’n pleidleisio.