Ar gyfer sefyllfaoedd o argyfwng a llifogydd ar ddod, ffoniwch y Gwasanaethau Brys 999.

Os ydych chi’n poeni am lifogydd o brif afonydd yn eich ardal, ffoniwch Rybuddion Llifogydd ar 0345 988 1188.

Llifogydd o afonydd nad ydynt yn brif rai, nentydd a ffosydd, ffoniwch Cyngor Wrecsam ar 01978 298989

Adroddiad llifogydd

Llifogydd ar y briffordd a llifogydd ar eich eiddo

I adrodd yn ôl ar lifogydd ar ffyrdd cyhoeddus, ac os ydi cwteri, rhwyllau, draenau priffyrdd neu ffosydd ar ochr y ffordd wedi blocio, ffoniwch y llinell gymorth 'Strydoedd o Fri' ar 01978 298989.

Adroddiad llifogydd

Ar gyfer unrhyw lifogydd arall, pennwch darddiad y dŵr yn gyntaf.

A oes carthion yn y dŵr? Os oes

Ffoniwch Dŵr Cymru – y Gwasanaeth Carthion ac Argyfyngau ar 0800 085 3968

A yw’r dŵr yn gollwng o’r prif gyflenwad? Os ydyw

  • Ffoniwch Dŵr Cymru – Gwasanaethau Dŵr ac Argyfyngau ar 0800 052 0130; neu
  • Dŵr Dyffryn Dyfrdwy (Llinell Ollyngiadau) ar 0800 298 7112; neu
  • Argyfyngau Severn Trent Water ar 08457 500 500

(yn dibynnu ar eich cyflenwr dŵr)

Os ydych chi’n poeni am lifogydd o brif afonydd yn eich ardal? Os oes

Ffoniwch Rybuddion Llifogydd ar 0345 988 1188.

Cyfoeth Naturiol Cymru - Rhybuddion Llifogydd