Cynulleidfaoedd Anglicanaidd (Yr Eglwys yng Nghymru)

Eglwys Blwyf San Silyn

Eglwys ddinesig hanesyddol ar agor pob dydd gyda thraddodiad cerddorol ac addoli dyddiol.

Lleoliad: Wrecsam, LL13 8LS
Amser gwasanaeth: Dydd Sul am 8am ac 9:30am, (ail a'r phedwerydd Sul y mis) 11am Cymun Bendigaid (ar ail ddydd Sul y mis)
Rhif Ffôn: 01978 355808
Ebost: office@wrexhamparish.org.uk
Gwefan: www.wrexhamparish.org.uk

Eglwys yr Holl Saint (Anglicanaidd)

Croeso cynnes i addoliad traddodiadol ar y Sul.

Lleoliad: Stryt Poyser, LL13 7RT 
Amser gwasanaeth: Dydd Lau am 10am, Dydd Sul am 10am a Chlwb Dydd Sul i blant.
Rhif Ffôn: 01978 513716
Ebost: s.erlandson@hotmail.co.uk

Hope Street

Ymunwch â ni am ein cynulliad ar y Sul!

Lleoliad: 1 Stryd Yr Hôb, Wrecsam LL11 1BG
Amser gwasanaeth: Dydd Sul am 10:30am ac 6pm
Rhif Ffôn: 01978 532014
Ebost: hello@hopestreet.church
Gwefan: www.hopestreet.church

Sant. Iago (Anglicanaidd)

Eglwys gyfeillgar a chroesawgar yn addoli yn y traddodiad Anglicanaidd - ond nid yn draddodiadol.

Lleoliad: Ffordd Rhosddu, Rhosddu, LL11 2NW.
Amser gwasanaeth: Bob dydd Sul am 11am.
Rhif Ffôn: 01978 266018
Ebost: vicarstjohnswxm@gmail.com
Gwefan: https://stjames.wrexhamparish.org.uk/
Facebook: https://www.facebook.com/StJamesWrexham

Sant Ioan (Anglicanaidd)

Eglwys fodern yn y traddodiad efengylaidd sy’n canolbwyntio ar y gymuned.

Lleoliad: Rhosnesni, cyffordd Rhodfa Herbert Jennings a Ffordd Borras, LL12 7YF
Amser gwasanaeth: Bob dydd Sul am 9.30 am (traddodiadol) a 4pm (anffurfiol, cyfoes)
Rhif Ffôn: 01978 266018
Ebost: vicarstjohnswxm@gmail.com
Gwefan: https://stjohns.wrexhamparish.org.uk/
Facebook: https://www.facebook.com/StJohnsWrexham

Santes Marged (Anglicanaidd)

Eglwys gyfeillgar gydag awyrgylch anffurfio, a chroeso da.

Lleoliad: Ffordd Caer, cyferbyn â'r Four Dogs, LL11 2SH 
Amser gwasanaeth: Dydd Sul am 8.15am, 9:30am. Bob pumed Sul am 9.30am, ar y cyd ag Eglwys Sant Marc, Parc Caia. Gweler y wefan am fwy o fanylion.
Rhif Ffôn: 01978 350797
Ebost: jonathan@plwyfwrecsam.org.uk
Gwefan: http://stmargarets.wrexhamparish.org.uk/
Facebook: https://www.facebook.com/St.MargaretsChurchandCommunityHall/

Sant. Marc (Anglicanaidd)

Croeso cynnes.

Lleoliad: Ffordd Bryn Eglwys, Parc Caia, LL13 9LA
Amser gwasanaeth: Dydd Sul am 11am. (1 + 3 ydd Dydd Sul y mis yn cychwyn 9.30am). Bob pumed Sul am 9.30am, ar y cyd ag Eglwys Santes Marged, Garden Village. Gweler y wefan am fwy o fanylion.
Rhif Ffôn: 01978 350797
Ebost: jonathan@plwyfwrecsam.org.uk
Gwefan: https://stmarks.wrexhamparish.org.uk/
Facebook: https://www.facebook.com/StMarkOnThePark/

Eglwys y Santes Fair - Plas Power / Y Bers (Anglicanaidd)

Lleoliad: Y Bers, Rhostyllen, Wrecsam, LL14 4LL
Amser gwasanaeth: Dydd Sul am 11am
Rhif Ffôn: 01978 263522

Y Drindod Sanctaidd, Esclus / Rhostyllen (Anglicanaidd)

Croeso cynnes i addoliad traddodiadol ar y Sul.

Lleoliad: Ffordd Wrecsam, Rhostyllen LL14 4DW
Amser gwasanaeth: Dydd Mawrth am 10am, Dydd Sul am 9:30am a Chlwb Dydd Sul i blant
Rhif Ffôn: 01978 513716
Ebost: s.erlandson@hotmail.co.uk

 

Cynulleidfaoedd yr Eglwys Babyddol

Eglwys y Santes Fair, Eglwys Gadeiriol Mair y Gofidiau

Eglwys Gatholig i gymuned Wrecsam. Ar agor drwy'r dydd, unrhyw ddiwrnod – hafan.

Lleoliad: Stryt y Rhaglaw, Canol Tref Wrecsam, LL11 1RB
Amser gwasanaeth: Dydd Llun i Dydd Sadwrn 9am neu 12 canol dydd (gweler hysbysiad amser offeren wythnosol yn yr eglwys). Dydd Sul 10:30am, 4:30pm (Polska Msza sw) & 7pm
Rhif Ffôn: 01978 263943
Ebost: office@wrexhamcathedral.org.uk
Gwefan: www.wrexhamcathedral.org.uk

Eglwys y Santes Anne

Croeso i bawb. Dewch i gwrdd â'r gynulleidfa ar ôl yr offeren a sgwrsio dros ddiod. Ardal dwyrain Wrecsam, pentrefi Marchwiail a Holt. Grŵp Heddwch a Chyfiawnder, Cymdeithas Newman, Cymdeithas Sant Vincent de Paul, Lleng Mair.

Lleoliad: Ffordd y Tywysog Siarl, Parc Caia LL13 8TH
Amser gwasanaeth: Dydd Sul am 10am
Rhif Ffôn: 01978 265879

Cynulleidfaoedd Eglwysi Rhydd (Enwadol)

Cyfeillach Cristnogol Bellevue (Apostolaidd)

Eglwys gyfeillgar, addoli digymell, cyfarfodydd sy'n newid bywydau.

Lleoliad: Ffordd Bellevue, Wrecsam (cyferbyn â Pharc Bellevue)
Amser gwasanaeth: Dydd Sul am 10:30am ac 6pm
Rhif Ffôn: 01745 369956

Eglwys Bresbyteraidd Cymru Bethel 

Cymdeithas fywiog a chynnes sy'n croesawu pawb, beth bynnag eu hoed, i awyrgylch deuluol yn ddyddiol.

Lleoliad: Rhodfa Kenyon, Garden Village, LL11 2SP
Amser gwasanaeth: Dydd Sul am 10:30am ac 6pm
Rhif Ffôn: 01978 855267

Eglwys y Bedyddwyr Stryt Caer

Cymdeithas y Bedyddwyr cyfeillgar sy'n canolbwyntio ar yr Iesu wrth addoli.

Lleoliad: Stryt Caer, Canol Tref Wrecsam, LL13 8BG
Amser gwasanaeth: Dydd Sul am 10:30am.
Rhif Ffôn: 07928335608
Ebost: gracepeople.wrexham@hotmail.com

Cwrdd Fairhaven

Crist ynom a trwyddom. Dysgeidiaeth Beiblaidd i hyfforddi disgyblion Crist i gyflawni’r comisiwn mawr (Mathew 28: 19 & 20).

Lleoliad: Mynydd Bychan, Llanfynydd, LL11 5HW, Wrexham
Amser gwasanaeth: Dydd Sul am 10am a pryd I’w ddilyn.
Rhif Ffôn: 01352 770435
Ebost: fairhaven-uk@lrmi.org.za
Facebook: @FairHavenCongregation
Gwefan: Fairhaven Congregation Wales | Wrecsam | Facebook

Plwyf Dŵr Byw Gwaredigion Eglwys Gristnogol Duw, Wrecsam

Mae ysbryd yr Arglwydd arnaf, ac yn fy eneinio i bregethu'r efengyl i'r tlodion; mae wedi fy anfon i iacháu unigolion â’u calonnau wedi torri.... Luc 4:18.

Lleoliad: Neuadd Eglwys Sant Iago. Ffordd Rhosddu, Wrecsam, Gogledd Cymru LL11 2NW
Amser gwasanaeth: Dydd Sul am 2pm - 4pm
Rhif Ffôn: 07752256991
Ebost: emeka_nsofor@yahoo.co.uk
Gwefan: www.facebook.com/rccglwpwrexham

Capel Roc (Cynulleidfa Duw)

Rydym yn ceisio sefydlu eglwys fywiog sy'n berthnasol i bobl o bob oed.

Lleoliad: Ffordd Bernard, Wrecsam, LL13 8EL.
Amser gwasanaeth: Dydd Sul am 6pm
Rhif Ffôn: 07722795632
Ebost: rockchapel@festival.church
Gwefan: https://festival.church/wrexham/

Eglwys Unedig Ddiwygiedig Parc Salisbury

Croeso i bawb, a chynulleidfa o bob oed a diddordeb.

Lleoliad: Ffordd Percy (oddi ar Ffordd Talbot wrth y gyffordd gyda Ffordd Salisbury) LL13 7EA
Amser gwasanaeth: Dydd Sul am 10:45am.
Rhif Ffôn: 01978 366262
Ebost: barbiej53@gmail.com

Byddin yr Iachawdwriaeth, Citadel Wrecsam

Cyfeillgar, cynulleidfa bob oed gyda addoliad bywiog, cerddoriaeth wych a rhaglen brysur o wasanaeth i'r gymuned leol.

Lleoliad: Ffordd y Gardd, Rhosddu, LL11 2NU
Amser gwasanaeth: Dydd Sul am 10:30am ac 5:30pm
Rhif Ffôn: 01978 311076
Ebost: wrexham@salvationarmy.org.uk

Eglwys Bresbyteraidd Cymru y Drindod

Adeiladu Cymuned o Ffydd.

Lleoliad: Stryt y Brenin, LL11 1SE.
Amser gwasanaeth: Dydd Sul am 10:30am and 6pm
Gwefan: www.trinitywrexham.org.uk/

Eglwys Fethodistaidd Wrecsam

Eglwys Fethodistaidd Wrecsam Cynulleidfa eang, fywiog (7 diwrnod yr wythnos) a chroesawgar

Lleoliad: Stryt y Rhaglaw, Canol Tref Wrecsam
Amser gwasanaeth: Dydd Sul am 10:30am and 6pm
Rhif Ffôn: 01978 860877 (Gweinidog) neu 01978 361489 (Eglwys) 
Facebook: https://www.facebook.com/regentstreetmethodistchurch/

Eglwys Fethodistaidd Rhosddu

Addoli. Gwasanaethu. Gofalu a rhannu yn ei gymuned leol.

Lleoliad: Cornel Ffordd y Glofa a Lôn Stansty, LL11 2NW
Amser gwasanaeth: Dydd Sul am 11am
Rhif Ffôn: 01978 852743 (Gweinidog)

Crynwyr Wrecsam

Cymuned gyfeillgar a chroesawgar. Dim gwasanaethau penodol nac offeiriad, addoli tawel sy'n ceisio'r gwirionedd. 

Lleoliad:Tŷ Cwrdd y Cyfeillion, Ffordd Holt (cyferbyn â Ffordd Montgomery)
Amser gwasanaeth: Sundays 10:30am
Rhif Ffôn: 01691 774253

Tabernacl, Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Eglwys Bresbyteraidd draddodiadol yng nghanol y gymuned.

Lleoliad: Stryt yr Allt, Rhostyllen, LL14 4AU
Amser gwasanaeth: Dydd Sul am 10:30am
Rhif Ffôn: 01978 757773
Ebost: a.thomas799@googlemail.com

 

Cynulleidfaoedd Eglwysi Rhydd (Annibynnol)

Eglwys Efengylaidd Parc Borras

Pregethir y Beibl fel gair Duw. Croeso cynnes.

Lleoliad: Ffordd Jeffreys, Parc Borras, LL12 7PG 
Amser gwasanaeth: Dydd Sul am 11am ac 6pm
Rhif Ffôn: 01978 314692 / 01978 353363
Ebost: pastor@borrasparkchurch.org.uk
Gwefan: www.borrasparkchurch.org.uk

Eglwys Efengylaidd y Bedyddwyr Ffordd Bradle

Pob oed, pwyslais Beiblaidd, addoli drwy ganolbwyntio ar Grist.

Lleoliad: Ffordd Bradle (wrth ymyl canol y dref) LL13 7TP
Amser gwasanaeth: Dydd Sul am 10:30am ac 6pm.
Ebost: info@bradleyroadchurch.com
Gwefan: www.facebook.com/BradleyRoadChurchWxm

Eglwys Crist Wrecsam

Addoli anffurfiol a modern, gweithgareddau i bobl ifanc. Rydym ni'n gwerthfawrogi ein cysylltiadau eglwysig trefol a chenedlaethol. (Cynghrair Efengylaidd, Ichthus a Saint y Gymuned).

Lleoliad: Canolfan Adnodd Cymunedol Acton, Rhodfa Owrtyn, Gwaunyterfyn, Wrecsam LL12 7LB
Amser gwasanaeth: Dydd Sul am 10:30am.
Rhif Ffôn: 07545 866597
Ebost: admin@christchurchwrexham.org.uk
Gwefan: www.christchurchwrexham.org.uk

Cymdeithas Gristnogol Ryngwladol Wrecsam

Croeso cynnes i unigolion rhyngwladol o bob ffydd ac o ddim ffydd, a'u cyfeillion Prydeinig.

Location: Y Lolfa, Eglwys Fethodist Stryt y Rhaglaw
Services times: Dydd Sul am 4pm - 6pm
Rhif Ffôn: 07545 866597
Ebost: admin@christchurchwrexham.org.uk
Facebook: facebook.com/icf.wrexham

Yr Eglwys Gymunedol

Eglwys deuluol gyfeillgar, addoli bywiog, gwaith myfyrwyr, addysgu o ansawdd a nerth yr Ysbryd Glân.

Lleoliad: Lôn Price, Rhosddu, LL11 2NB
Amser Gwasanaeth: Dydd Sul am 10:30am ac 6pm
Rhif Ffôn: 01978 291282
Ebost: office@fathersplace.org.uk
Gwefan: www.fathersplace.org.uk

Eglwys y Porth Wrecsam

Cymuned deuluol sy’n canolbwyntio ar y Beibl, ac wedi’i llenwi ag Ysbryd, sy’n ymrwymedig i ogoneddu a mwynhau Duw, i dyfu mewn cariad at ein gilydd, ac i ddod â’r newyddion da am Iesu i Wrecsam, Cymru a’r Byd.

Lleoliad: Fferm Ffynnon, Cymau, LL11 5EY.
Amser gwasanaeth: Dydd Sul am 10.30am
Rhif Ffôn: 07582 513171
Ebost: info@gwrx.org
Gwefan: www.facebook.com/gatewaychurchwrexham

Eglwys Gateway, Wrecsam

Cymuned deuluol sy’n canolbwyntio ar y Beibl, ac wedi’i llenwi ag Ysbryd, sy’n ymrwymedig i ogoneddu a mwynhau Duw, i dyfu mewn cariad at ein gilydd, ac i ddod â’r newyddion da am Iesu i Wrecsam, Cymru a’r Byd.

Lleoliad: Ffynnon Farm, Cymau, LL11 5EY
Amser gwasanaeth: Sundays at 10.30am
Rhif Ffôn: 07582 513171
Ebost: info@gwrx.org
Gwefan: www.gwrx.org

Canolfan Bywyd Oasis, Wrecsam

Addoli bywiog, yn canolbwyntio ar yr Iesu a'r gymuned. Cynulleidfa ffyniannus gydag aelodau o bob oed, diwylliant a chefnir, cewch groeso cynnes.

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Pentre Gwyn, Ffordd Abenbury, LL13 0NT.
Amser gwasanaeth: Dydd Sul am 10am ac amseroedd eraill fel yr hysbysebir.
Rhif Ffôn: 01978 364105 or 07503882667
Ebost: loasiskenya@yahoo.com

Neuadd yr Efengyl, Wrecsam

Cred yn yr Arglwydd Iesu, ac fe gei dy achub – Actau 16:31. Croeso i bob oedran – Gweler y wefan am fanylion. 

Lleoliad: 9 Ffordd Norman, Hightown, Wrecsam LL13 7BG
Amser gwasanaeth: Dydd Sul am 10.30am (Swper yr Arglwydd) a 12.15pm (Ysgol Sul) 
Rhif Ffôn: 01978 265130
Ebost: rhyd.ddu@btinternet.com
Gwefan: normanroad.wixsite.com/wrexhamgospelhall

Eglwysi Cymraeg

Capel y Groes (Eglwys Bresbyteraidd Cymru)

Eglwys weithgar, agored, yn estyn i chi groeso cynnes.

Lleoliad: Bodhyfryd, LL12 7AG
Amser gwasanaeth: 10am and 6pm
Rhif Ffôn: 01978 846151 / 01978 312192

Eglwys Fethodistaidd Gymraeg Jerwsalem

Croeso.

Lleoliad: Rhodfa Penymaes
Amser gwasanaeth: 10:30am
Rhif Ffôn: 01978 756717

Capel Bedyddwyr Pen-y-Bryn

Croeso cynnes i bawb.

Lleoliad: Stryt y Capel, Wrecsam
Amser gwasanaeth: 10:30am
Rhif Ffôn: 01978 845554

Mannau Addoli Eraill

Eglwys Iesu Grist Saint y Dyddiau Diwethaf

Lleoliad: Ward Wrecsam Eglwys Iesu Grist Saint y Dyddiau Diwethaf, Rhodfa Herbert Jennings, Wrecsam, LL12 7YD
Amser gwasanaeth: 10am
Rhif Ffôn: Eglwys - 01978 358997; 01978 354030
Ebost: dickensonbob@yahoo.co.uk

Tystion Jehofa 

Lleoliad: Neuadd y Deyrnas, Stryt y Parc, Rhosymedre, Wrecsam LL14 3EG

Mosg Wrecsam 

Lleoliad:Wrexham Islamic Cultural Centre, 6 Ffordd Grosvenor, Wrecsam LL11 1DN
Ebost: wrexhammuslims@hotmail.co.uk

Gadewch inni wybod

Gadewch inni wybod os gwelwch yn dda os ydym wedi methu unrhyw fan addoli o’r rhestr neu os ydych eisiau cynnwys eich man addoli y tu allan i ganol tref Wrecsam ar y rhestr drwy anfon manylion i webmaster@wrexham.gov.uk