Yng Nghyngor Wrecsam mae ein Gwasanaeth Diogelwch Bwyd yn ceisio sicrhau bod bwyd sy’n cael ei gynhyrchu a’i werthu yn y fwrdeistref yn ddiogel ac yn rhydd o halogiad.

Canllawiau'r Asiantaeth Safonau Bwyd

Mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd yn darparu canllawiau ‘Bwyd mwy diogel, busnes gwell’ ar gyfer pob math o fusnesau bychain.

Dolenni defnyddiol

Cysylltu â’n Tîm Diogelwch Bwyd

E-bost: foodandfarming@wrexham.gov.uk