Mewn argyfwng, ffoniwch 999 ar unwaith ac fe wnân nhw eich cyfeirio at y diffibriliwr agosaf.