Bydd ein hysgolion uwchradd ni’n cynnal eu nosweithiau agored yn yr wythnosau nesaf. Os ydych chi’n ystyried dewisiadau, gallan nhw fod yn gyfle gwych i rieni/gwarcheidwaid a phlant ymweld ag ysgolion i gael syniad o ba fath o le ydyn nhw.

Ysgol Clywedog

Dyddiad: Dydd Iau Medi 21, 2023
Amser: 6pm - 7pm

Cyswllt

Pennaeth: Mr A Otero
Cyswllt Pontio: Mr G Wilson
Ffôn: 01978 346800
Gwefan: www.clywedog.org

Ysgol Rhiwabon

Dyddiad: Dydd Mercher, Hydref 4, 2023
Amser: 6pm - 8pm

Cyswllt

Pennaeth: Mrs M Ferron-Evans 
Cyswllt Pontio: Mr Jamie Forman 
Ffôn: 01978 822392
Gwefan: www.ysgolrhiwabon.co.uk

Ysgol Uwchradd Darland

Dyddiad: Dydd Mercher, Medi 27, 2023
Amser: 6pm - 8pm 

Teithiau drwy apwyntiad – Medi 28, oriau ysgol

Cyswllt

Pennaeth: Mrs J Lee
Cyswllt Pontio: Mr Dewi Owens-Jones  
Ffôn: 01244 570588
Gwefan: www.darland.wrexham.sch.uk

Ysgol Morgan Llwyd

Dyddiad: Nos Llun, Hydref 2, 2023 
Amser: 5pm - 7pm

Cyswllt

Pennaeth: Miss C Pritchard
Cydlynydd Trosglwyddo: Mr Bryn Jones
Ffôn: 01978 315050
Gwefan: www.ysgolmorganllwyd.cymru

Ysgol Bryn Alyn

Dyddiad: Dydd Iau, Hydref 5, 2023
Amser: teithiau: 11am neu 2pm / noson agored: 5 - 7.30pm

Cyswllt

Pennaeth: Mrs A Slinn
Cyswllt: Mrs Lisa Jones
Ffôn: 01978 720700
Gwefan: www.ysgolbrynalyn.co.uk

Ysgol Maelor

Noson Agored: Dydd Mawrth, Hydref 3, 2023, 5.30pm - 8pm
Diwrnod Agored: Dydd Mercher, Hydref 4, 2023, oriau ysgol

Cyswllt

Pennaeth: Mr S Ellis
Cyswllt Pontio: Ms Fiona Minshall 
Ffôn: 01948 830291
Gwefan: www.maelorschool.org.uk

Ysgol Rhosnesni

Dyddiad: Dydd Iau, Medi 28, 2023
Amser: 5.30pm - 7.30pm

Cyswllt

Pennaeth: Mr A Brant
Cyswllt Pontio: Miss H Anderton 
Ffôn: 01978 340840
Gwefan: www.rhosnesni-high.wrexham.sch.uk 

Ysgol y Grango

Dyddiad: Dydd Iau, Medi 21, 2023
Amser: 6pm - 8pm

Cyswllt

Pennaeth: Miss V. Brown
Cyswllt Pontio: Mrs Zoe Povey
Ffôn: 01978 833010
Gwefan: www.grango.co.uk

Ysgol Gatholig ac Anglicanaidd Sant Joseff

Dyddiad: Dydd Llun, Medi 25, 2023
Amser: 5.30pm - 7.30pm
Teithiau drwy apwyntiad.

Cyswllt

Pennaeth: Mr C Wilkinson
Ffôn: 01978 360310
Gwefan: www.stjosephs.wales