Ni (Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam) yw’r awdurdod trwyddedu sy’n gyfrifol am roi trwyddedau eiddo, tystysgrifau eiddo clwb a thrwyddedau personol yn Sir Wrecsam. 

Mae’r polisi hwn yn egluro:

  • Y ffordd yr ydym yn gwneud penderfyniadau trwyddedu 
  • Sut mae eiddo trwyddedu yn debyg o allu cael eu rhedeg mewn ffordd fydd yn hybu’r amcanion trwyddedu