Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth am adnoddau sydd ar gael ar y wefan hon gan gynnwys dulliau symud o gwmpas y safle a chyswllt gyda safleoedd gyda chyngor hygyrchedd a gwybodaeth am bori'r safle gydag offer darllen sgrin, yn ogystal â manylion am fysellau mynediad a gwybodaeth am y porwr ac opsiynau hygyrchedd.

Mae'r dudalen hon ar gael o bob tudalen o wefan Cyngor Wrecsam.

Mae Cyngor Wrecsam yn ymroddedig i wneud eu gwefan mor hygyrch â phosibl i ddefnyddwyr, gan gynnwys defnyddwyr dall neu brin eu golwg. Rydym hefyd yn sicrhau bod y defnyddwyr hynny sydd ag anawsterau darllen yn gallu defnyddio'r safle.

Mae AbilityNet yn rhoi arweiniad ar sut i: